Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Politeknik Muadzam Shah
Alamat : Lebuhraya Tun Abdul Razak
26700 Muadzam Shah
Pahang.No Tel : 09-450 2005
No Faks : 09-450 2009
E-Mel : pengarah@pms.edu.my
Laman Web : www.pms.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Pengajian Perniagaan
 12270
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 2004 07/2004
2 Sijil Teknologi Maklumat
 12269
Sijil 0613 (Computer Science) 1998 07/2004
3 Diploma Akauntansi
 12272
Diploma 0411 (Accounting, auditing and taxation) 2011 06/2011
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 12271
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 2010 06/2010
5 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12274
Diploma 1015 (Travel, tourism and leisure) 2011 06/2011
6 Diploma Rekabentuk Grafik
 12273
Diploma 0211 (Audio-visual techniques and media production) 2011 06/2011
7 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12275
Diploma 0613 (Computer Science) 2009 07/2009
8 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12276
Diploma 0614 (Computer Use) 2011 06/2011

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA0975
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 31/12/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)
 MQA/FA0980
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 09/12/2013 NIL
3 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automasi)
 MQA/FA13268
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)
 MQA/FA8771
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
 MQA/FA0982
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 27/11/2013 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Pembuatan Automotif)
 MQA/FA13266
Diploma 90 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA13267
Diploma 92 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA0981
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 27/11/2013 31/12/2018
9 Diploma Pelancongan Rekreasi
 MQA/FA10055
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 25/09/2020 NIL
10 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA0976
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 21/11/2012 NIL
11 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA0977
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 31/12/2013 NIL
12 Diploma Pengurusan Pelancongan (Taman & Rekreasi)
 MQA/FA2534
Diploma 91 1015 (Travel, tourism and leisure) 11/02/2015 NIL
13 Diploma Rekabentuk Grafik
 MQA/FA0978
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 16/12/2013 NIL
14 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3090
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA0979
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 13/12/2013 NIL
16 Diploma Teknologi Media Cetak
 MQA/FA5177
Diploma 91 0211 (Audio-visual techniques and media production) 08/02/2017 NIL
17 Diploma Teknologi Media Cetak
 MQA/FA16242
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) 01/01/2023 31/12/2026
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.