Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin
Alamat : Pauh Putra
02600 Arau
Perlis.No Tel : 04-988 6200
No Faks : 04-988 6300
E-Mel : -
Laman Web : http://www.ptss.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12601
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 2004 01/2005
2 Sijil Pemprosesan Data
 12604
Sijil 0614 (Computer Use) 2004 01/2005
3 Sijil Pengajian Perniagaan
 12603
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 2004 01/2005
4 Sijil Pengurusan Hotel dan Katering
 12605
Sijil 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 1998 01/2005
5 Sijil Pengurusan Pelancongan
 12606
Sijil 1015 (Travel, tourism and leisure) 1998 01/2005
6 Sijil Teknologi Maklumat
 12602
Sijil 0613 (Computer Science) 1998 01/2005
7 Diploma Akauntansi
 12609
Diploma 0411 (Accounting, auditing and taxation) 2009 07/2009
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)
 12614
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 12/9/2011 07/2007
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 12607
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2007 07/2007
10 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 12620
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 2004 07/2004
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12608
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 2006 Jul-06
12 Diploma Pengajian Perniagaan
 12610
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 2004 01/2005
13 Diploma Pengajian Video dan Filem
 12618
Diploma 0211 (Audio-visual techniques and media production) 2005 01/2006
14 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 12612
Diploma 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 1999 07/2006
15 Diploma Pengurusan Pelancongan
 12613
Diploma 1015 (Travel, tourism and leisure) 1999 07/2006
16 Diploma Sains Kesetiausahaan
 12611
Diploma 0416 (Secretarial and office studies) 2004 01/2005
17 Diploma Seni Digital
 12619
Diploma 0211 (Audio-visual techniques and media production) 2006 07/2006
18 Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 12615
Diploma 0613 (Computer Science) NA 07/2006
19 Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 12616
Diploma 0614 (Computer Use) NA 01/2007
20 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan)
 12617
Diploma 0613 (Computer Science) NA 01/2009

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC(National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Akauntansi
 MQA/FA3318
Diploma 92 0411 (Accounting, auditing and taxation) 21/01/2013 NIL
2 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA3311
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 31/12/2018
3 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
 MQA/FA13265
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13208
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3313
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 NIL
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)
 MQA/FA13207
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 31/12/2024
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Optoelektronik)
 MQA/FA3312
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 21/01/2013 31/12/2018
8 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3314
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) 21/01/2013 NIL
9 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13209
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 31/12/2024
10 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3319
Diploma 91 0414 (Management and administration ) 21/01/2013 NIL
11 Diploma Pengajian Video dan Filem
 MQA/FA3324
Diploma 94 0216 (Film, Television and Screen Studies) 21/01/2013 NIL
12 Diploma Pengurusan Acara
 MQA/FA3361
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 24/06/2015 NIL
13 Diploma Pengurusan Hotel dan Katering
 MQA/FA3321
Diploma 94 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 21/01/2013 NIL
14 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA3322
Diploma 95 1015 (Travel, tourism and leisure) 21/01/2013 NIL
15 Diploma Perkhidmatan Makanan Amalan Halal
Nama Lama : Diploma Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
 MQA/FA3360
Diploma 95 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 24/06/2015 NIL
16 Diploma Sains Kesetiausahaan
 MQA/FA3320
Diploma 92 0416 (Secretarial and office studies) 21/01/2013 NIL
17 Diploma Seni Digital
 MQA/FA3323
Diploma 94 0323 (Media and communications) 21/01/2013 NIL
18 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan)
 MQA/FA3316
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 21/01/2013 NIL
19 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)
 MQA/FA3315
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 21/01/2013 NIL
20 Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan)
 MQA/FA3317
Diploma 99 0611 (Information technology and information system) 21/01/2013 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.