Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Institut Kemahiran MARA Bintulu
Alamat : KM 20, Jalan Bintulu-Sibu
97000 Bintulu
Sarawak.No Tel : 086-311 313
No Faks : 086-316 633
E-Mel : mail@ikmbintulu.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Sijil Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Perpaipan
 MQA/FA3947
Sijil 63 521 (Mechanics and Metal Work) 16/06/2014 NIL
2 Sijil Teknologi Kejuruteraan Fabrikasi Struktur
 MQA/FA3946
Sijil 62 521 (Mechanics and Metal Work) 16/06/2014 NIL
3 Sijil Teknologi Kejuruteraan Operasi Loji
 MQA/FA3949
Sijil 64 524 (Chemical and Process) 16/06/2014 29/04/2018
4 Sijil Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik
 MQA/FA3948
Sijil 67 522 (Electricity and Energy) 16/06/2014 NIL
5 Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyelenggaraan Instrumentasi dan Kawalan Loji
 MQA/FA3950
Sijil 64 524 (Chemical and Process) 16/06/2014 29/04/2018
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemasangan Elektrik
 MQA/FA8942
Diploma 94 522 (Electricity and Energy) 01/01/2020 31/12/2025
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum (Instrumensi dan Kawalan Loji)
 MQA/FA8760
Diploma 91 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 31/12/2024
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Petroleum (Operasi Loji)
 MQA/FA8759
Diploma 91 524 (Chemical and Process) 01/01/2019 31/12/2024
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.