Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Bahasa Melayu)
Alamat : Peti Surat 5002, Jalan Pantai Baru
59990 Lembah Pantai
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03 22840184
No Faks : 03 22826076
E-Mel : ipbmm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Perguruan Malaysia
 MQA/FA13646
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) 22/06/2020 NIL
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7816
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA8248
Sarjana Muda 150 0112 (Training for pre-school teachers) 23/06/2018 31/12/2018
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7817
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
 MQA/FA7715
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Prasekolah
 MQA/FA7845
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 29/05/2015 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8247
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 14/10/2016 NIL
8 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11775
Diploma Pascasiswazah 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) 03/12/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.