Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Seri Iskandar
Alamat : 32610 Bandar Baru Seri Iskandar
Perak.No Tel : 05-3742000
No Faks : 05-3742222
E-Mel : rektorprk@uitm.edu.my
Laman Web : https://perak.uitm.edu.my/index.php/en/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Teknologi Bangunan
Nama Lama : Diploma Bangunan
 MQA/SWA12723
Diploma 96 0733 (Building and Construction) 14/02/2018 NIL
2 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 MQA/SWA12265
Diploma 95 0211 (Audio-visual techniques and media production) 12/06/2018 NIL
3 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA12770
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12636
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA12761
Diploma 94 0416 (Secretarial and office studies) 06/03/2018 NIL
6 Diploma Pengurusan Hartanah
 MQA/SWA13767
Diploma 93 0734 (Surveying) 14/01/2019 NIL
7 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12087
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 17/04/2018 NIL
8 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA12670
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
9 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 MQA/SWA12806
Diploma 93 0732 (Urban and Regional Planning) 14/02/2018 NIL
10 Diploma Teknologi Rekabentuk Dalaman
Nama Lama : Diploma Rekabentuk Dalaman
 MQA/SWA12690
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) 17/04/2018 NIL
11 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11737
Diploma 90 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
12 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12522
Diploma 90 0541 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
13 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12332
Diploma 90 0213 (Fine arts) 08/05/2018 NIL
14 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 MQA/SWA11882
Diploma 94 0212 (Fashion, interior and industrial design) 05/04/2018 NIL
15 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA11960
Diploma 95 0212 (Fashion, interior and industrial design) 08/05/2018 NIL
16 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 MQA/SWA12268
Diploma 95 0214 (Craft skills) 12/06/2018 NIL
17 Diploma Senibina Landskap
 MQA/SWA12081
Diploma 90 0731 (Architecture) 08/05/2018 NIL
18 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA12702
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 09/10/2019 NIL
19 Diploma Statistik
 MQA/SWA12818
Diploma 93 0542 (Statistics ) 02/02/2018 NIL
20 Diploma Teknologi Binaan
 MQA/FA16124
Diploma 95 0733 (Building and Construction) 01/01/2023 31/12/2025
21 Diploma Teknologi Rekabentuk Dalaman
 MQA/FA16235
Diploma 90 0731 (Architecture) 01/01/2023 31/12/2025
22 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA12256
Diploma 104 0734 (Surveying) 01/07/2022 30/07/2025
23 Diploma Ukur Bahan
 MQA/FA12256
Diploma 95 0734 (Surveying) 01/01/2019 30/06/2022
24 Diploma Ukur Bangunan
 MQA/SWA12810
Diploma 92 0733 (Building and Construction) 24/02/2018 NIL
25 Diploma Ukur Bangunan
 MQA/FA16813
Diploma 95 0734 (Surveying) 01/01/2023 31/12/2027
26 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12778
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 12/06/2018 NIL
27 Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
 MQA/SWA13772
Sarjana Muda 127 0734 (Surveying) 08/03/2019 NIL
28 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11959
Sarjana Muda 120 0416 (Secretarial and office studies) 05/04/2018 NIL
29 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 MQA/SWA12815
Sarjana Muda 128 0522 (Natural environments and wildlife ) 26/02/2018 NIL
30 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA12720
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
31 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12742
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) 06/02/2018 NIL
32 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12662
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) 08/03/2019 NIL
33 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA12821
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) 08/03/2019 NIL
34 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA12680
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
35 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13018
Sarjana Muda 130 0732 (Urban and Regional Planning) 01/08/2018 31/07/2022
36 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13018
Sarjana Muda 130 0732 (Urban and Regional Planning) 01/08/2022 31/07/2027
37 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA10712
Sarjana Muda 136 0731 (Architecture) 06/10/2022 05/10/2027
38 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA10712
Sarjana Muda 136 0731 (Architecture) 06/10/2017 05/10/2022
39 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan
 MQA/FA3141
Sarjana Muda 120 0733 (Building and Construction) 01/01/2023 31/12/2025
40 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Pembinaan
 MQA/SWA03141
Sarjana Muda 125 0733 (Building and Construction) 04/12/2019 NIL
41 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12827
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 08/03/2019 NIL
42 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 MQA/SWA12478
Sarjana Muda 121 0213 (Fine arts) 25/01/2018 NIL
43 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12447
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) 25/01/2018 NIL
44 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA14788
Sarjana Muda 130 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 09/09/2018 08/03/2024
45 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 MQA/SWA14090
Sarjana Muda 121 0734 (Surveying) 04/06/2020 NIL
46 Sarjana Sains Senibina Hijau
 MQA/FA2931
Sarjana 40 0731 (Architecture) 17/12/2015 NIL
47 Doktor Falsafah Rekabentuk dan Alambina
 MQA/SWA02932
Ijazah Kedoktoran 80 0731 (Architecture) 08/03/2019 NIL
48 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA17584
Ijazah Kedoktoran 80 0414 (Management and administration ) 10/02/2023 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.