Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Sarawak
Alamat : Universiti Teknologi MARA Cawangan Sarawak
Kampus Samarahan 2
94300 Kota Samarahan
Sarawak.No Tel : 082-677200
No Faks : 082-677300
E-Mel : rektorsrk@sarawak.uitm.edu.my
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12722
Diploma 96 582 (Building) 14/02/2018 NIL
2 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12369
Diploma 105 422 (Environmental Science) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11870
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) 05/04/2018 NIL
4 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12638
Diploma 90 340 (Business and Administration) 08/03/2019 NIL
5 Diploma Pengurusan Halal
 MQA/FA1726
Diploma 92 221 (Religion) 28/06/2016 NIL
6 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12741
Diploma 92 322 (Library, information, archive) 05/04/2018 NIL
7 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12631
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) 16/01/2018 NIL
8 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12068
Diploma 90 345 (Management and Administration) 17/04/2018 NIL
9 Diploma Sains
 MQA/SWA12666
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) 10/12/2017 NIL
10 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11745
Diploma 93 481 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
11 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12752
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) 06/02/2019 NIL
12 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12501
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) 15/12/2017 NIL
13 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12625
Sarjana Muda 122 442 (Chemistry) 09/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.