Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Kolej Vokasional Keningau
Alamat : Jalan Bariawa Ulu
Keningau
89009 Keningau
Sabah.No Tel : 087-331091
No Faks : 087-335451
E-Mel : kvkeningausabah@gmail.com
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Bakeri dan Pastri
 MQA/FA9873
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) 27/11/2020 NIL
2 Diploma Kosmetologi
 MQA/FA10282
Diploma 91 815 (Hair and beauty services) 12/04/2018 NIL
3 Diploma Seni Kulinari
 MQA/FA10278
Diploma 92 811 (Hotel, restaurant and catering) 21/12/2017 NIL
4 Diploma Teknologi Automotif
 MQA/FA13467
Diploma 90 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2019 31/12/2022
5 Diploma Teknologi Elektrik
 MQA/FA14419
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2019 31/12/2024
6 Diploma Teknologi Kimpalan
 MQA/FA13468
Diploma 90 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2019 31/12/2021
7 Diploma Teknologi Pembinaan
 MQA/FA13469
Diploma 90 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 31/12/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.