Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Perak Kampus Tapah
Alamat : 35400 Tapah
Perak.No Tel : 05-4067000
No Faks : 05-4067712
E-Mel : -
Laman Web : -
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11680
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 04/12/2017 NIL
2 Diploma Sains
 MQA/SWA12480
Diploma 91 0530 (Physical sciences not further defined) 10/12/2017 NIL
3 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA11748
Diploma 91 0542 (Statistics ) 06/03/2018 NIL
4 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA12498
Diploma 90 0613 (Computer Science) 02/02/2018 NIL
5 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12521
Diploma 90 0541 (Mathematics) 10/12/2017 NIL
6 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 MQA/SWA11679
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 06/02/2018 NIL
7 Diploma Statistik
 MQA/SWA11749
Diploma 90 0542 (Statistics ) 06/03/2018 NIL
8 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA12829
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 06/03/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.