Header
 
 
 
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Senarai Program Pengajian yang Mendapat Perakuan Akreditasi MQA :

Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang Kampus Bukit Sekilau
Alamat : Taman Sekilau
25200 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-4602000
No Faks : 09-4602455
E-Mel : dazhan@uitm.edu.my
Laman Web : http://pahang.uitm.edu.my/v3/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TEMPOH SAHLAKU
TARIKH
MULA
TARIKH TAMAT
1 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA13326
Diploma 90 0414 (Management and administration ) 08/05/2018 NIL
2 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA13924
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) 08/03/2019 NIL
3 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA13302
Diploma 90 0613 (Computer Science) 02/02/2018 NIL
4 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA13312
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) 24/05/2018 NIL
5 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA13325
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) 05/04/2018 NIL
6 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA13929
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) 18/04/2018 NIL
*NA : Tiada Maklumat
 
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.