Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam
Alamat : 40450 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5522 2650
No Faks : 03-5544 2668
E-Mel : rektorsrk@uitm.edu.my
Laman Web : www.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Analisis Pelaburan
 10874
Diploma 0412 (Finance, banking and insurance ) 03-05-86 1986
2 Diploma Bangunan
 10908
Diploma 0733 (Building and Construction) 21-06-2000 2000
3 Diploma Farmasi
 10765
Diploma 0916 (Pharmacy) 28-08-1998 1998
4 Diploma Fisioterapi
 10768
Diploma 0915 (Therapy and rehabilitation ) NA NA
5 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 11866
Diploma 0211 (Audio-visual techniques and media production) 25/05/2010 Julai 1999/2000
6 Diploma Industri Perkayuan
 10821
Diploma 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) NA NA
7 Diploma Kejururawatan
 10770
Diploma 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) NA NA
8 Diploma Kejuruteraan Awam
 10773
Diploma 0716 (Civil engineering) 18-05-1986 1986
9 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 10778
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 18-05-86 1986
10 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 10779
Diploma 0712 (Electricity and energy) 18-05-86 1986
11 Diploma Kejuruteraan Kimia
 10781
Diploma 0711 (Chemical engineering and processes) 29-04-03 Jun-03
12 Diploma Kesihatan Persekitaran
 10827
Diploma 0521 (Environmental sciences ) NA NA
13 Diploma Kimia Perindustrian
 10818
Diploma 545 (Applied science) 14-04-1998 1998
14 Diploma Mikrobiologi
 10817
Diploma 0511 (Biology ) 14-04-1998 1998
15 Diploma Pemulihan Cara Kerja
 10769
Diploma 0915 (Therapy and rehabilitation ) NA NA
16 Diploma Pengajian Perbankan (Dahulunya dikenali sebagai Diploma Pengurusan Bank)
 10873
Diploma 0412 (Finance, banking and insurance ) 18-05-86 1986
17 Diploma Pengajian Perniagaan
 10888
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 18-05-1986 1986
18 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
 11907
Diploma 0412 (Finance, banking and insurance ) NA 1991
19 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 10898
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 29-07-00 2000
20 Diploma Pengajian Sukan
 10894
Diploma 1014 (Sports ) 09-11-2000 2000
21 Diploma Pengimejan Perubatan
 10767
Diploma 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) NA NA
22 Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat
 10875
Diploma 0416 (Secretarial and office studies) 20-10-1999 2004
23 Diploma Pengurusan Hotel
 10889
Diploma 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 09-11-82 1982
24 Diploma Pengurusan Maklumat
 10902
Diploma 0322 (Library, information and archival studies ) 05-07-02 2003
25 Diploma Pengurusan Pelancongan
 10890
Diploma 1015 (Travel, tourism and leisure) 25-04-1983 1983
26 Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi
 10895
Diploma 1014 (Sports ) 07-12-95 1996
27 Diploma Pentadbiran Awam
 10871
Diploma 0414 (Management and administration ) 18-05-86 1986
28 Diploma Rekabentuk Dalaman
 10806
Diploma 0212 (Fashion, interior and industrial design) NA NA
29 Diploma Sains
 10819
Diploma 0530 (Physical sciences not further defined) 18-05-1986 1986
30 Diploma Sains Geomatik
 10910
Diploma 0731 (Architecture) 10-04-1998 1998
31 Diploma Sains Matematik
Nama Lama : Diploma Sains Kuantitatif
 10824
Diploma 0541 (Mathematics) 16-06-00 Jun-00
32 Diploma Senibina Landskap
Nama Lama : Diploma Seni Bina Landskap
 10761
Diploma 0731 (Architecture) 10-12-1991 1991
33 Diploma Seni Halus
 10839
Diploma 0213 (Fine arts) 21-04-00 Jun-00
34 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 10766
Diploma 0212 (Fashion, interior and industrial design) 21-04-2000 Jun-00
35 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)
 10854
Diploma 0214 (Craft skills) 21-04-00 Jun-00
36 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
 10855
Diploma 0212 (Fashion, interior and industrial design) 21-04-00 Jun-00
37 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 10853
Diploma 0214 (Craft skills) 21-04-00 Jun-00
38 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 10856
Diploma 0214 (Craft skills) 21 April 2000 Jun-00
39 Diploma Senibina/dinaik taraf kepada Sarjana Muda Sains (Senibina)
 10763
Diploma 0731 (Architecture) 05-12-2006 Jul-99
40 Diploma Statistik
 10870
Diploma 0542 (Statistics ) 14-04-1986 1986
41 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni)/Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni)/Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 10882
Diploma 0215 (Music and performing arts) 31-07-99 2000
42 Diploma Teknologi Kreatif (Seni Lakon)/ Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon)/ Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 10884
Diploma 0215 (Music and performing arts) 31-07-99 2000
43 Diploma Teknologi Kreatif (Seni Layar)/ Diploma Seni Persembahan (Seni Layar)/ Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 10885
Diploma 0215 (Music and performing arts) 31-07-99 2000
44 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 10903
Diploma 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) NA NA
45 Diploma Teknologi Percetakan
 10900
Diploma 0211 (Audio-visual techniques and media production) 06-09-92 1993
46 Diploma Teknologi Polimer
 11865
Diploma 545 (Applied science) NA 2000/2001
47 Diploma Teknologi Tekstil
 10820
Diploma 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) 14-04-1998 1998
48 Diploma Ukur Bahan
 10904
Diploma 0716 (Civil engineering) NA NA
49 Diploma Ukur Bangunan
 10906
Diploma 0716 (Civil engineering) 29-04-1997 1997
50 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) / Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 11888
Sarjana Muda 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 10/06/2005 2005/2006
51 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses / Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses
 11889
Sarjana Muda 0711 (Chemical engineering and processes) 03/10/2007 2006/2007
52 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
 11877
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 10/03/2006 Julai 2006
53 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 10857
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 21-04-02 2002
54 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
 11876
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 10/03/2006 Julai 2006
55 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan / Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 11878
Sarjana Muda 0410 (Business and administration not further defined) 06/06/2003 2003/2004
56 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
 11882
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) 10/07/2006 2006/2007
57 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik / Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 11869
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 25/10/2005 2005/2006
58 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 11879
Sarjana Muda 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 1/6/2006 2006/2007
59 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin
 11881
Sarjana Muda 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 1/6/2006 2006/2007
60 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia / Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 11884
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 1/6/2006 2006/2007
61 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian / Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater
 11885
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 3/10/2007 2007/2008
62 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10764
Sarjana Muda 0916 (Pharmacy) 02-08-01 2001
63 Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
 10919
Sarjana Muda 0915 (Therapy and rehabilitation ) Oktober 2004 Disember 2004
64 Sarjana Muda Fotografi Dan Pengimejan Kreatif (Kepujian)
 10880
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 07-05-99 Nov-99
65 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 10772
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) NA NA
66 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi)
 11892
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 01/05/2008 2008/2009
67 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi)
 11893
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 01/05/2008 2008/2009
68 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kujuruteraan Elektronik
 11891
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 01/05/2008 2008/2009
69 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) / Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian)
 11890
Sarjana Muda 0714 (Mechanics and metal trades ) 1/12/2006 2006/2007
70 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran)
 10850
Sarjana Muda 0321 (Journalism and reporting ) 31-01-02 2002
71 Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian)
 10920
Sarjana Muda 0915 (Therapy and rehabilitation ) Oktober 2004 Disember 2004
72 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 10917
Sarjana Muda 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Oktober 2004 Disember 2004
73 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 10876
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 07-12-95 2004
74 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 10879
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 17-04-2001 2001
75 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 10866
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) 02-09-93 1993
76 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insuran)
 10859
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 29-08-2000 2000
77 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan)
 10863
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) NA NA
78 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan)
 10878
Sarjana Muda 1041 (Transport services ) 29-07-00 2000
79 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Operasi)
 10860
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA NA
80 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Peruncitan)
 10861
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA NA
81 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Sumber Manusia)
 10862
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA NA
82 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perbankan Islam)
 10887
Sarjana Muda 0412 (Finance, banking and insurance ) 30-10-2002 2002
83 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)/Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10893
Sarjana Muda 0414 (Management and administration ) NA NA
84 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biomolekul) / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
 11883
Sarjana Muda 0511 (Biology ) 23/05/2007 2007/2008
85 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan)
 10816
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
86 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran)
 10811
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 09-07-02 2002
87 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan)
 10810
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 17-10-02 May-03
88 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 10812
Sarjana Muda 0541 (Mathematics) 20-03-2006 2006
89 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel)/Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Hotel / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Kepujian) dalam Pengurusan Hotel
 10864
Sarjana Muda 1013 (Hotel, restaurants and catering ) NA NA
90 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) / Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Pelancongan / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Kepujian) Dalam Pengurusan Pelancongan
 10865
Sarjana Muda 1015 (Travel, tourism and leisure) NA NA
91 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)/Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Perkhidmatan Makanan/ Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan dalam bidang Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan
 10892
Sarjana Muda 1013 (Hotel, restaurants and catering ) NA NA
92 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari)
 10759
Sarjana Muda 0542 (Statistics ) 04-12-96 1996
93 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan)
 10825
Sarjana Muda 545 (Applied science) 10-07-1998 1998
94 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) / Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 10901
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 04-12-96 1996
95 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot)
 10822
Sarjana Muda 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 19-02-1999 1999
96 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran)
 10826
Sarjana Muda 0521 (Environmental sciences ) 24-04-00 Jun-00
97 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer)
 10808
Sarjana Muda 545 (Applied science) 12-12-97 1997
98 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 10814
Sarjana Muda 0533 (Physics) NA NA
99 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 10815
Sarjana Muda 0531 (Chemistry) NA NA
100 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 11868
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 26/6/2004 2004/2005
101 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat)/ Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan PusatSumber/Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Pusat Sumber
 10838
Sarjana Muda 0322 (Library, information and archival studies ) 13-01-04 1998
102 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 10877
Sarjana Muda 1014 (Sports ) 30-06-2004 2004
103 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 10913
Sarjana Muda 0731 (Architecture) NA NA
104 Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian)
 10762
Sarjana Muda 0731 (Architecture) NA NA
105 Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian)
 10807
Sarjana Muda 0731 (Architecture) 09-11-1999 1999
106 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 10846
Sarjana Muda 0213 (Fine arts) 05-03-99 1999
107 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik)
 10840
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 05-03-99 1999
108 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil)
 10841
Sarjana Muda 0214 (Craft skills) 05-03-99 1999
109 Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
 10760
Sarjana Muda 0731 (Architecture) NA NA
110 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian
 10852
Sarjana Muda 0215 (Music and performing arts) 31-07-99 2000
111 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 10916
Sarjana Muda 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 06-09-04 2004
112 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 10881
Sarjana Muda 0211 (Audio-visual techniques and media production) 05-03-99 1999
113 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 10905
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) NA NA
114 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 10907
Sarjana Muda 0716 (Civil engineering) NA NA
115 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 10915
Sarjana Muda 0421 (Law) NA NA

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 ACCA Foundation in Accountancy
Nama Lama : Certified Accounting Technician (CAT)
 MQA/FA9037
Program Asas 50 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 22/11/2016
2 Diploma Analisis Pelaburan
 MQA/SWA12654
Diploma 90 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 08/03/2019
3 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12724
Diploma 96 0733 (Building and Construction) Mulai 14/04/2018
4 Diploma Eksekutif Pengurusan Pengangkutan dan Penguatkuasaan
 MQA/SWA13425
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 05/01/2021
5 Diploma Farmasi
 MQA/SWA12283
Diploma 95 0916 (Pharmacy) Mulai 06/03/2018
6 Diploma Fisioterapi
 MQA/SWA12335
Diploma 107 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 06/03/2018
7 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 MQA/SWA12264
Diploma 95 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/06/2018
8 Diploma Industri Perkayuan
 MQA/SWA12458
Diploma 106 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 24/02/2018
9 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12532
Diploma 105 1021 (Community sanitation ) Mulai 29/10/2019
10 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12468
Diploma 94 0531 (Chemistry) Mulai 13/02/2018
11 Diploma Komunikasi dan Media
 MQA/SWA12794
Diploma 94 0323 (Media and communications) Mulai 26/02/2018
12 Diploma Mikrobiologi
 MQA/SWA12463
Diploma 90 0511 (Biology ) Mulai 09/02/2018
13 Diploma Muamalat
 MQA/FA2232
Diploma 92 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 25/04/2016
14 Diploma Pemulihan Carakerja
 MQA/SWA12348
Diploma 103 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 06/03/2018
15 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11872
Diploma 93 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 05/04/2018
16 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12643
Diploma 91 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 08/03/2019
17 Diploma Pengajian Insurans
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
 MQA/SWA12651
Diploma 92 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 19/03/2018
18 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 MQA/SWA12695
Diploma 91 0414 (Management and administration ) Mulai 05/04/2018
19 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11987
Diploma 90 1014 (Sports ) Mulai 08/05/2018
20 Diploma Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA12345
Diploma 100 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 05/04/2018
21 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA12762
Diploma 94 0416 (Secretarial and office studies) Mulai 06/03/2018
22 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12756
Diploma 91 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 16/01/2018
23 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12735
Diploma 92 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 05/04/2018
24 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12632
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 16/01/2018
25 Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12596
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 06/03/2018
26 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12274
Diploma 90 1014 (Sports ) Mulai 12/06/2018
27 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12088
Diploma 90 0414 (Management and administration ) Mulai 17/04/2018
28 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11658
Diploma 90 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 04/12/2017
29 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 MQA/SWA12807
Diploma 92 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 14/02/2018
30 Diploma Rekabentuk Dalaman
 MQA/SWA12689
Diploma 92 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 17/04/2018
31 Diploma Sains
 MQA/SWA12668
Diploma 91 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 10/12/2017
32 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA12621
Diploma 91 0542 (Statistics ) Mulai 02/02/2018
33 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11738
Diploma 90 0613 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
34 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12527
Diploma 90 0541 (Mathematics) Mulai 10/12/2017
35 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12331
Diploma 90 0213 (Fine arts) Mulai 08/05/2018
36 Diploma Seni Kulinari
 MQA/SWA12599
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 06/03/2018
37 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 MQA/SWA12271
Diploma 95 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 05/04/2018
38 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA12282
Diploma 95 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
39 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)
 MQA/SWA12272
Diploma 96 0214 (Craft skills) Mulai 12/06/2018
40 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
 MQA/SWA12269
Diploma 95 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 12/06/2018
41 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 MQA/SWA12446
Diploma 95 0214 (Craft skills) Mulai 25/01/2018
42 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 MQA/SWA12267
Diploma 95 0214 (Craft skills) Mulai 12/06/2018
43 Diploma Seni Muzik
 MQA/SWA12588
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) Mulai 12/06/2018
44 Diploma Senibina Landskap
 MQA/SWA13311
Diploma 92 0731 (Architecture) Mulai 26/02/2018
45 Diploma Statistik
 MQA/SWA12819
Diploma 93 0542 (Statistics ) Mulai 02/02/2018
46 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 MQA/SWA12691
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) Mulai 17/04/2018
47 Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik)
 MQA/SWA12606
Diploma 90 0230 (Languages not further defined) Mulai 08/05/2018
48 Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 MQA/SWA12808
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
49 Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 MQA/SWA12797
Diploma 90 0215 (Music and performing arts) Mulai 08/05/2018
50 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/SWA12694
Diploma 90 0721 (Food processing ) Mulai 16/01/2018
51 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA12336
Diploma 96 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 05/04/2018
52 Diploma Teknologi Percetakan
 MQA/SWA12279
Diploma 95 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
53 Diploma Teknologi Tekstil
 MQA/SWA12460
Diploma 90 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) Mulai 26/02/2018
54 Diploma Ukur Bangunan
 MQA/SWA12811
Diploma 92 0734 (Surveying) Mulai 24/02/2018
55 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK)
 MQA/FA9039
Sarjana Muda 126 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 22/11/2016
56 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK)
 MQA/FA9038
Sarjana Muda 114 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 30/11/2016
57 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 0911 (Dental studies) 01/11/2010 - 31/10/2013
58 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda 276 0911 (Dental studies) 01/11/2018 - 31/10/2023
59 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 01/11/2013 - 31/10/2018
60 Ijazah Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan (MBBS 220)
 AL0063
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 10/04/2008 - 09/04/2013
61 Sarjana Muda Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab Komunikasi Profesional
 MQA/FA0304
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) Mulai 15/08/2016
62 Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian)
 MQA/SWA12791
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
63 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 MQA/FA11512
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
64 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 MQA/FA11512
Sarjana Muda 135 0716 (Civil engineering) 01/01/2000 - 31/12/2018
65 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik
 MQA/FA11628
Sarjana Muda 127 0712 (Electricity and energy) 01/01/2012 - 31/12/2022
66 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik
 MQA/FA11629
Sarjana Muda 127 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2022
67 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA11627
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2018
68 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA11628
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2024 - 31/12/2029
69 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA11629
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2024 - 31/12/2029
70 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
 MQA/FA11625
Sarjana Muda 127 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2018
71 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA11626
Sarjana Muda 131 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2018
72 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
 MQA/FA11479
Sarjana Muda 134 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2008 - 31/12/2021
73 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
 MQA/FA11479
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2027
74 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses
 MQA/FA9006
Sarjana Muda 136 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2013 - 31/12/2020
75 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses
 MQA/FA11480
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2009 - 31/12/2020
76 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 MQA/FA11529
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2000 - 31/12/2017
77 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 MQA/FA11529
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 - 31/12/2022
78 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2027
79 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 133 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2012 - 31/12/2015
80 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 135 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2016 - 31/12/2021
81 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA11529
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2024 - 31/12/2029
82 Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
 MQA/SWA12608
Sarjana Muda 129 1022 (Occupational health and safety) Mulai 10/12/2017
83 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal
 MQA/SWA12589
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
84 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan Latihan
 MQA/SWA12713
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
85 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan Polisi
 MQA/SWA12712
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
86 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan
 MQA/SWA12590
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 05/04/2018
87 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan
 MQA/SWA12718
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
88 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran
 MQA/SWA12793
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
89 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam
 MQA/SWA15752
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
90 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan
 MQA/SWA12595
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
91 Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu (Kepujian)
 MQA/SWA15646
Sarjana Muda 122 0323 (Media and communications) Mulai 01/10/2021
92 Sarjana Muda Muamalat (Kepujian)
 MQA/SWA02233
Sarjana Muda 123 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 06/03/2018
93 Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian)
 MQA/SWA12368
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 24/01/2018
94 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 MQA/SWA12801
Sarjana Muda 137 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
95 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka
 MQA/SWA12803
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
96 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12786
Sarjana Muda 134 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
97 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA8172
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/09/2015 - 14/05/2019
98 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA8173
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/09/2015 - 14/05/2019
99 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Muzik)
 MQA/FA8174
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/09/2015 - 14/05/2019
100 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA8176
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/09/2015 - 14/05/2019
101 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Sains)
 MQA/FA8171
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/09/2015 - 14/05/2019
102 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Seni dan Seni Reka)
 MQA/FA8175
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 15/09/2015 - 14/05/2019
103 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA15800
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
104 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12601
Sarjana Muda 130 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
105 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12603
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
106 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA12787
Sarjana Muda 131 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
107 Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
 MQA/SWA12495
Sarjana Muda 136 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/02/2018
108 Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi antara Budaya
 MQA/SWA03383
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) Mulai 02/11/2021
109 Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
 MQA/SWA12586
Sarjana Muda 120 0239 (Languages not elsewhere classified) Mulai 05/04/2018
110 Sarjana muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional
 MQA/SWA12717
Sarjana Muda 120 0233 (National Language ) Mulai 05/04/2018
111 Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian)
 MQA/SWA12710
Sarjana Muda 120 0421 (Law) Mulai 05/04/2018
112 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12360
Sarjana Muda 136 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 19/02/2018
113 Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
 MQA/FA17117
Sarjana Muda 130 0734 (Surveying) 01/01/2021 - 31/12/2024
114 Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian)
 MQA/SWA05226
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) Mulai 14/05/2019
115 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11982
Sarjana Muda 120 0416 (Secretarial and office studies) Mulai 05/04/2018
116 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12071
Sarjana Muda 123 1014 (Sports ) Mulai 08/05/2018
117 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 MQA/SWA12814
Sarjana Muda 128 0522 (Natural environments and wildlife ) Mulai 26/02/2018
118 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12357
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 20/03/2018
119 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA12719
Sarjana Muda 120 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 08/03/2019
120 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans
 MQA/SWA12817
Sarjana Muda 123 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 08/03/2019
121 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12746
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 06/02/2018
122 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12502
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 15/12/2017
123 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan
 MQA/SWA12687
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 16/01/2018
124 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA11697
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 04/12/2017
125 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
 MQA/SWA12830
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
126 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA11988
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 06/03/2018
127 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12730
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
128 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11983
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 06/02/2018
129 Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian)
 MQA/SWA01667
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) Mulai 09/01/2018
130 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12329
Sarjana Muda 120 0811 (Crop and livestock production) Mulai 06/03/2018
131 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12491
Sarjana Muda 121 0511 (Biology ) Mulai 19/02/2018
132 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12475
Sarjana Muda 123 0533 (Physics) Mulai 14/02/2018
133 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri
 MQA/SWA12487
Sarjana Muda 125 0533 (Physics) Mulai 09/02/2018
134 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia dengan Pengurusan
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12626
Sarjana Muda 141 0531 (Chemistry) Mulai 09/03/2018
135 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
 MQA/SWA12457
Sarjana Muda 127 0531 (Chemistry) Mulai 24/02/2018
136 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
 MQA/SWA13328
Sarjana Muda 132 0531 (Chemistry) Mulai 09/05/2019
137 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA11734
Sarjana Muda 121 0541 (Mathematics) Mulai 06/03/2018
138 Sarjana Muda Sains Matematik Permodelan dan Analitik (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA11735
Sarjana Muda 122 0541 (Mathematics) Mulai 06/03/2018
139 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12776
Sarjana Muda 122 0541 (Mathematics) Mulai 06/02/2018
140 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Mikrobiologi Gunaan
 MQA/SWA04623
Sarjana Muda 121 0511 (Biology ) Mulai 05/04/2022
141 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12699
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 05/04/2018
142 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12728
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 05/04/2018
143 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
 MQA/FA15129
Sarjana Muda 121 0733 (Building and Construction) 01/01/2021 - 31/12/2024
144 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
 MQA/SWA13978
Sarjana Muda 134 0733 (Building and Construction) Mulai 16/04/2020
145 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12618
Sarjana Muda 121 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 05/04/2018
146 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 MQA/SWA12790
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 05/04/2018
147 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
 MQA/SWA11986
Sarjana Muda 128 0542 (Statistics ) Mulai 06/03/2018
148 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
 MQA/SWA12471
Sarjana Muda 128 0511 (Biology ) Mulai 26/02/2018
149 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA12472
Sarjana Muda 153 0721 (Food processing ) Mulai 26/02/2018
150 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi Fesyen
 MQA/SWA12629
Sarjana Muda 122 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) Mulai 26/02/2018
151 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
 MQA/SWA11752
Sarjana Muda 120 0542 (Statistics ) Mulai 06/03/2018
152 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan
 MQA/SWA12488
Sarjana Muda 123 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 24/02/2018
153 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit
 MQA/SWA12486
Sarjana Muda 121 0512 (Biochemistry) Mulai 05/03/2018
154 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot
 MQA/SWA12473
Sarjana Muda 123 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 26/02/2018
155 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran
 MQA/SWA12456
Sarjana Muda 121 0521 (Environmental sciences ) Mulai 26/02/2018
156 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer
 MQA/SWA12686
Sarjana Muda 120 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 29/08/2018
157 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA11984
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
158 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Rangkaian Komputer
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian
 MQA/SWA12614
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 10/12/2017
159 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 MQA/SWA11985
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
160 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 MQA/SWA11989
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
161 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA12657
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 19/03/2018
162 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber
 MQA/SWA12612
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 23/04/2018
163 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
 MQA/SWA12696
Sarjana Muda 121 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 12/06/2018
164 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat
 MQA/SWA15801
Sarjana Muda 121 322 (Library, information, archive) Mulai 12/06/2018
165 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12097
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 05/04/2018
166 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12085
Sarjana Muda 122 1014 (Sports ) Mulai 08/05/2018
167 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 MQA/FA11510
Sarjana Muda 121 0734 (Surveying) 01/09/2015 - 31/10/2023
168 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 MQA/SWA12479
Sarjana Muda 121 0213 (Fine arts) Mulai 25/01/2018
169 Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
 MQA/SWA12587
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) Mulai 12/06/2018
170 Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
 MQA/SWA12489
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) Mulai 20/02/2018
171 Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian)
 MQA/SWA12455
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 25/01/2018
172 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12451
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/01/2018
173 Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian)
 MQA/SWA12454
Sarjana Muda 120 0214 (Craft skills) Mulai 25/01/2018
174 Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian)
 MQA/SWA12452
Sarjana Muda 120 0212 (Fashion, interior and industrial design) Mulai 25/01/2018
175 Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian)
 MQA/SWA12366
Sarjana Muda 120 0214 (Craft skills) Mulai 19/02/2018
176 Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian)
 MQA/SWA12266
Sarjana Muda 123 0214 (Craft skills) Mulai 12/06/2018
177 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan Teknologi Skrin
 MQA/SWA12592
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
178 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Kreatif
 MQA/SWA12605
Sarjana Muda 120 0210 (Arts not further defined) Mulai 12/06/2018
179 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik
 MQA/SWA12661
Sarjana Muda 120 0230 (Languages not further defined) Mulai 08/05/2018
180 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin
 MQA/SWA12693
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/06/2018
181 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater
 MQA/SWA12714
Sarjana Muda 120 0215 (Music and performing arts) Mulai 08/05/2018
182 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 MQA/SWA12010
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 06/03/2018
183 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
 MQA/SWA12074
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 06/03/2018
184 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar
 MQA/SWA12011
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 06/03/2018
185 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
 MQA/SWA12012
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 06/03/2018
186 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12352
Sarjana Muda 142 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 19/02/2018
187 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 MQA/SWA12344
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/12/2018
188 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA12423
Sarjana Muda 130 0734 (Surveying) 25/07/2019 - 24/07/2024
189 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA12423
Sarjana Muda 130 0734 (Surveying) 25/07/2014 - 24/07/2019
190 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 MQA/SWA14093
Sarjana Muda 121 0734 (Surveying) Mulai 04/06/2020
191 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 MQA/SWA12711
Sarjana Muda 162 0421 (Law) Mulai 05/04/2018
192 Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan
 MQA/SWA12716
Diploma Pascasiswazah 32 0421 (Law) Mulai 05/04/2018
193 Diploma Pendidikan
 MQA/SWA12715
Diploma Pascasiswazah 33 0110 (Education not further defined) Mulai 12/06/2018
194 Sarjana (Pendidikan)
 MQA/FA6679
Sarjana NA 0110 (Education not further defined) Mulai 10/09/2013
195 Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan)
 MQA/FA6642
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 10/09/2013
196 Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka)
 MQA/FA6665
Sarjana NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 10/09/2013
197 Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik)
 MQA/FA6684
Sarjana NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/09/2013
198 Sarjana (Undang-undang)
 MQA/FA6709
Sarjana NA 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
199 Sarjana Amalan Farmasi
 MQA/FA6827
Sarjana 43 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
200 Sarjana Ekonomi Perniagaan
 MQA/FA6648
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
201 Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran
 MQA/FA6662
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
202 Sarjana Farmasi Klinikal
 MQA/FA6826
Sarjana 42 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
203 Sarjana Gastronomi
 MQA/FA6689
Sarjana 40 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/09/2013
204 Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi
 MQA/FA1802
Sarjana 40 0312 (Political sciences and public policy) Mulai 01/07/2016
205 Sarjana Kejururawatan
 MQA/FA6788
Sarjana NA 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 10/09/2013
206 Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita
 MQA/FA6776
Sarjana 41 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 10/09/2013
207 Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi
 MQA/FA6775
Sarjana 41 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 10/09/2013
208 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/FA8490
Sarjana 40 0912 (Medicine) 23/03/2021 - 22/03/2026
209 Sarjana Keusahawanan Gunaan
 MQA/FA1930
Sarjana 44 0414 (Management and administration ) Mulai 17/01/2017
210 Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6649
Sarjana 41 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 10/09/2013
211 Sarjana Kewartawanan
 MQA/SWA08458
Sarjana 40 0321 (Journalism and reporting ) Mulai 13/08/2020
212 Sarjana Komunikasi Massa
 MQA/FA6675
Sarjana 40 0323 (Media and communications) Mulai 10/09/2013
213 Sarjana Komunikasi Profesional
 MQA/SWA03019
Sarjana 40 0329 (Journalism, information and communication not elsewhere classified) Mulai 16/04/2020
214 Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru
 MQA/FA6669
Sarjana 42 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/09/2013
215 Sarjana Muamalat
 MQA/SWA08776
Sarjana 40 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 07/06/2022
216 Sarjana Muzik
 MQA/FA6712
Sarjana NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 10/09/2013
217 Sarjana Pelaburan Hartanah
 MQA/FA6734
Sarjana 45 0734 (Surveying) Mulai 10/09/2013
218 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual)
 MQA/FA6681
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/09/2013
219 Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA6680
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/09/2013
220 Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
 MQA/FA6682
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/09/2013
221 Sarjana Pendidikan Seni Muzik
 MQA/FA6711
Sarjana 40 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/09/2013
222 Sarjana Pengajian Bahasa
 MQA/SWA03020
Sarjana 40 0239 (Languages not elsewhere classified) Mulai 16/04/2020
223 Sarjana Pengajian Islam Kontemporari
 MQA/FA1363
Sarjana NA 0221 (Religion and theology ) Mulai 08/10/2015
224 Sarjana Pengajian Undang-undang (MLS)
 MQA/FA6705
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
225 Sarjana Penguatkuasaan Undang-undang (MEL)
 MQA/FA6706
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
226 Sarjana Pengurusan Hospitaliti
 MQA/FA6686
Sarjana 40 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/09/2013
227 Sarjana Pengurusan Industri Perladangan
 MQA/FA6873
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
228 Sarjana Pengurusan Kejuruteraan
 MQA/FA6801
Sarjana 48 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 10/09/2013
229 Sarjana Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA6687
Sarjana 40 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2013
230 Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/FA6688
Sarjana 40 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/09/2013
231 Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan
 MQA/SWA01423
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 17/05/2017
232 Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat
 MQA/FA6672
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
233 Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA13292
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 01/03/2020
234 Sarjana Pentadbiran Korporat
 MQA/FA1801
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 07/04/2016
235 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6644
Sarjana 41 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
236 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6645
Sarjana 41 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
237 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6646
Sarjana 41 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
238 Sarjana Perakaunan
 MQA/FA6653
Sarjana 42 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/09/2013
239 Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan
 MQA/FA6656
Sarjana 42 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/09/2013
240 Sarjana Perakaunan Pengurusan Strategik
 MQA/SWA03045
Sarjana 43 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 26/02/2019
241 Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/FA6806
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
242 Sarjana Sains
 MQA/FA6877
Sarjana NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 10/09/2013
243 Sarjana Sains (Agronomi)
 MQA/FA6875
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
244 Sarjana Sains (Alam Bina)
 MQA/FA6739
Sarjana NA 0730 (Architecture, surveying and town planning not further defined) Mulai 10/09/2013
245 Sarjana Sains (Anatomi)
 MQA/FA6778
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
246 Sarjana Sains (Biokimia)
 MQA/FA6835
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
247 Sarjana Sains (Biologi Gunaan)
 MQA/FA6718
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
248 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA6720
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
249 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/FA6717
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
250 Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/FA6870
Sarjana 42 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 10/09/2013
251 Sarjana Sains (Farmakoekonomi)
 MQA/FA6832
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
252 Sarjana Sains (Farmakoepidemiologi)
 MQA/FA6833
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
253 Sarjana Sains (Farmakogenomik)
 MQA/FA6828
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
254 Sarjana Sains (Farmakognosi)
 MQA/FA6830
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2014
255 Sarjana Sains (Farmakoinformatik)
 MQA/FA6829
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
256 Sarjana Sains (Farmakologi)
 MQA/FA6844
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
257 Sarjana Sains (Farmaseutik)
 MQA/FA6842
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
258 Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum)
 MQA/FA6841
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
259 Sarjana Sains (Farmasi Klinikal)
 MQA/FA6848
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
260 Sarjana Sains (Farmasi Komuniti)
 MQA/FA6831
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
261 Sarjana Sains (Farmasi Nuklear)
 MQA/FA6836
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
262 Sarjana Sains (Farmasi Sosial)
 MQA/FA6840
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
263 Sarjana Sains (Farmasi Veterinar)
 MQA/FA6837
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
264 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/FA6777
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
265 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/FA6845
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
266 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/FA6727
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 10/09/2013
267 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/FA6726
Sarjana NA 0533 (Physics) Mulai 10/09/2013
268 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6744
Sarjana NA 0716 (Civil engineering) Mulai 10/09/2013
269 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6772
Sarjana NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 10/09/2013
270 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6741
Sarjana NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 10/09/2013
271 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6802
Sarjana NA 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 10/09/2013
272 Sarjana Sains (Kewangan Islam dan Muamalat)
 MQA/FA6657
Sarjana NA 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 10/09/2013
273 Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6847
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
274 Sarjana Sains (Kimia Gunaan)
 MQA/FA6724
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 10/09/2013
275 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/FA6723
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 10/09/2013
276 Sarjana Sains (Kosmetik)
 MQA/FA6843
Sarjana NA 0531 (Chemistry) Mulai 10/09/2013
277 Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan)
 MQA/FA6658
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/09/2013
278 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA6759
Sarjana NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
279 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/FA6834
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
280 Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi)
 MQA/FA6838
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
281 Sarjana Sains (Pengurusan Hotel)
 MQA/FA6690
Sarjana NA 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/09/2013
282 Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan)
 MQA/FA6872
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
283 Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat)
 MQA/FA6697
Sarjana NA 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/09/2013
284 Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA6691
Sarjana NA 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2013
285 Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA6692
Sarjana NA 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 10/09/2013
286 Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6647
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 10/09/2013
287 Sarjana Sains (Perakaunan)
 MQA/FA6654
Sarjana NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/09/2013
288 Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman)
 MQA/FA6871
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
289 Sarjana Sains (Perniagaantani)
 MQA/FA6876
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
290 Sarjana Sains Perubatan (Patologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6809
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
291 Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6812
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 10/09/2013
292 Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6811
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
293 Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6815
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
294 Sarjana Sains Perubatan (Anatomi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6814
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
295 Sarjana Sains Perubatan (Biokimia)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6808
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
296 Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6807
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
297 Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA6779
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 10/09/2013
298 Sarjana Sains (Sains Aktuari)
 MQA/FA6762
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
299 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan)
 MQA/FA6729
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 10/09/2013
300 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan)
 MQA/FA6719
Sarjana NA 0721 (Food processing ) Mulai 10/09/2013
301 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan)
 MQA/FA6721
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 10/09/2013
302 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran)
 MQA/FA6725
Sarjana NA 0521 (Environmental sciences ) Mulai 10/09/2013
303 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer)
 MQA/FA6728
Sarjana NA 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 10/09/2013
304 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil)
 MQA/FA6730
Sarjana NA 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) Mulai 10/09/2013
305 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA6753
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
306 Sarjana Sains (Sains Neuro)
 MQA/FA6839
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
307 Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6761
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
308 Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi)
 MQA/FA6715
Sarjana NA 1014 (Sports ) Mulai 10/09/2013
309 Sarjana Sains (Sains Tanah)
 MQA/FA6874
Sarjana 42 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
310 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA6760
Sarjana NA 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
311 Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber)
 MQA/FA6722
Sarjana NA 0811 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
312 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6755
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/09/2013
313 Sarjana Sains (Toksikologi)
 MQA/FA6846
Sarjana NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
314 Sarjana Sains Biologi Gunaan
 MQA/FA2019
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 06/12/2016
315 Sarjana Sains dalam Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA01953
Sarjana 42 0721 (Food processing ) Mulai 21/11/2018
316 Sarjana Sains Data
 MQA/SWA08899
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 08/03/2019
317 Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/FA6748
Sarjana 40 0717 (Environmental protection technology) Mulai 10/09/2013
318 Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik
 MQA/FA6746
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 10/09/2013
319 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA6742
Sarjana 40 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 10/09/2013
320 Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya
 MQA/FA6750
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 10/09/2013
321 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/SWA04934
Sarjana 44 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 06/12/2018
322 Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan
 MQA/FA6749
Sarjana 40 0733 (Building and Construction) Mulai 10/09/2013
323 Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur
 MQA/FA6745
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 10/09/2013
324 Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air
 MQA/FA6747
Sarjana 40 0716 (Civil engineering) Mulai 10/09/2013
325 Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat
 MQA/FA6773
Sarjana 48 0713 (Electronics and automation ) Mulai 10/09/2013
326 Sarjana Sains Keselamatan Siber dan Forensik Digital
 MQA/SWA13773
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 05/04/2022
327 Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik)
 MQA/FA6786
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
328 Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi)
 MQA/FA6782
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
329 Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran)
 MQA/FA6783
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 10/09/2013
330 Sarjana Sains Kesihatan (Optometri)
 MQA/FA6787
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 10/09/2013
331 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan)
 MQA/FA6785
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
332 Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja)
 MQA/FA6784
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
333 Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan)
 MQA/FA6780
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 10/09/2013
334 Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan)
 MQA/FA6781
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 10/09/2013
335 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA6752
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
336 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Web)
 MQA/SWA13293
Sarjana 41 0613 (Computer Science) Mulai 26/12/2018
337 Sarjana Sains Kuantitatif
 MQA/FA6756
Sarjana 42 0540 (Mathematics and statistics not further defined) Mulai 10/09/2013
338 Sarjana Sains Maklumat Geografi
 MQA/FA6733
Sarjana 40 0532 (Earth sciences) Mulai 10/09/2013
339 Sarjana Sains Matematik Gunaan
 MQA/FA0393
Sarjana 40 0541 (Mathematics) Mulai 21/06/2013
340 Sarjana Sains Mikrobiologi Gunaan
 MQA/SWA04674
Sarjana 40 0511 (Biology ) Mulai 13/08/2020
341 Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar
 MQA/FA6738
Sarjana 40 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 10/09/2013
342 Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik
 MQA/FA0485
Sarjana NA 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) Mulai 20/02/2012
343 Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan
 MQA/FA6736
Sarjana 40 0733 (Building and Construction) Mulai 10/09/2013
344 Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti
 MQA/FA6737
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
345 Sarjana Sains Pengurusan Maklumat
 MQA/FA6694
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/09/2013
346 Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan
 MQA/FA6695
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/09/2013
347 Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu
 MQA/FA6735
Sarjana 45 0733 (Building and Construction) Mulai 10/09/2013
348 Sarjana Sains Pengurusan Rekod dan Dokumen
 MQA/SWA16780
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/10/2022
349 Sarjana Sains Pengurusan Sistem Maklumat
 MQA/SWA16779
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/10/2022
350 Sarjana Sains Pentadbiran
 MQA/FA6663
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
351 Sarjana Sains Perangkaian Komputer
 MQA/FA6758
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
352 Sarjana Sains Pergigian
 MQA/FA6769
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 10/09/2013
353 Sarjana Sains Perpustakaan
 MQA/FA6696
Sarjana 40 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/09/2013
354 Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi)
 MQA/FA6810
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
355 Sarjana Sains Perubatan (Genetik)
 MQA/FA6813
Sarjana NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
356 Sarjana Sains Rekabentuk Ruang Bandar
 MQA/SWA03494
Sarjana 40 0732 (Urban and Regional Planning) Mulai 18/12/2019
357 Sarjana Sains Sistem Maklumat Strategik dengan Pengurusan Perniagaan
 MQA/SWA07592
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) Mulai 04/12/2019
358 Sarjana Sains Statistik Gunaan
 MQA/FA6757
Sarjana 40 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
359 Sarjana Sains Sukan
 MQA/FA6714
Sarjana 40 1014 (Sports ) Mulai 10/09/2013
360 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
 MQA/FA6754
Sarjana 42 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/09/2013
361 Sarjana Sains Teknologi Persekitaran
 MQA/SWA01952
Sarjana 42 0717 (Environmental protection technology) Mulai 08/06/2017
362 Sarjana Sains Tekstil
 MQA/SWA04047
Sarjana 40 0723 (Textiles (clothes, footwear and leather)) Mulai 16/11/2021
363 Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media)
 MQA/FA6674
Sarjana NA 0323 (Media and communications) Mulai 10/09/2013
364 Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi
 MQA/FA6676
Sarjana 40 0388 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information) Mulai 10/09/2013
365 Sarjana Sastera Seni Lukis dan Seni Reka
 MQA/FA6666
Sarjana 42 0210 (Arts not further defined) Mulai 10/09/2013
366 Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Budaya
 MQA/FA6667
Sarjana 42 0213 (Fine arts) Mulai 10/09/2013
367 Sarjana Seni Halus dan Teknologi
 MQA/FA6668
Sarjana 42 0213 (Fine arts) Mulai 10/09/2014
368 Sarjana Senibina
 MQA/FA6732
Sarjana 40 0731 (Architecture) Mulai 10/09/2013
369 Sarjana Sistem Maklumat (Sistem Pintar)
 MQA/SWA07593
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 04/12/2019
370 Sarjana Tadbir Urus Korporat
 MQA/FA6655
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
371 Sarjana Teknologi Seni Reka
 MQA/FA6670
Sarjana 42 0210 (Arts not further defined) Mulai 10/09/2013
372 Sarjana Undang-undang
 MQA/FA6699
Sarjana 40 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
373 Sarjana Undang-undang (Perundangan Undang-undang Laut)
 MQA/FA6702
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
374 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Awam dan Kepentingan Awam)
 MQA/FA6704
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
375 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Harta Intelek)
 MQA/FA6700
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
376 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Komersil)
 MQA/FA6703
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
377 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Korporat)
 MQA/FA6701
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
378 Sarjana Undang-undang Keluarga Islam (MIFL)
 MQA/FA6708
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
379 Sarjana Undang-undang Perbandingan Komersil (MCCL)
 MQA/FA6707
Sarjana 42 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
380 Doctor of Philosophy (Music)
 MQA/FA6713
Ijazah Kedoktoran NA 0215 (Music and performing arts) Mulai 10/09/2013
381 Doktor Falsafah
 MQA/FA6878
Ijazah Kedoktoran NA 0800 (Agriculture, forestry, fisheries and veterinary not further defined) Mulai 10/09/2013
382 Doktor Falsafah (Alam Bina)
 MQA/FA6740
Ijazah Kedoktoran NA 0730 (Architecture, surveying and town planning not further defined) Mulai 10/09/2013
383 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/FA6799
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
384 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/FA6823
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
385 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/FA6817
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
386 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/FA6856
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
387 Doktor Falsafah (Dietetik)
 MQA/FA6795
Ijazah Kedoktoran NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
388 Doktor Falsafah (Epidemiologi)
 MQA/FA6819
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
389 Doktor Falsafah (Farmakoekonomi)
 MQA/FA6853
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
390 Doktor Falsafah (Farmakoepidemiologi)
 MQA/FA6854
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
391 Doktor Falsafah (Farmakogenomik)
 MQA/FA6849
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
392 Doktor Falsafah (Farmakognosi)
 MQA/FA6851
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
393 Doktor Falsafah (Farmakoinformatik)
 MQA/FA6850
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
394 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/FA6865
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
395 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/FA6824
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
396 Doktor Falsafah (Farmaseutik)
 MQA/FA6863
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
397 Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan Umum)
 MQA/FA6862
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
398 Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal)
 MQA/FA6869
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
399 Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti)
 MQA/FA6852
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
400 Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear)
 MQA/FA6857
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
401 Doktor Falsafah (Farmasi Sosial)
 MQA/FA6861
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
402 Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar)
 MQA/FA6858
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
403 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6866
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
404 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6798
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
405 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6820
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
406 Doktor Falsafah (Fisioterapi)
 MQA/FA6791
Ijazah Kedoktoran NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
407 Doktor Falsafah (Genetik Perubatan)
 MQA/FA6822
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
408 Doktor Falsafah (Kejururawatan)
 MQA/FA6797
Ijazah Kedoktoran NA 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 10/09/2013
409 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6751
Ijazah Kedoktoran NA 0716 (Civil engineering) Mulai 10/09/2013
410 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6774
Ijazah Kedoktoran NA 0712 (Electricity and energy) Mulai 10/09/2013
411 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6743
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 10/09/2013
412 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6803
Ijazah Kedoktoran NA 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 10/09/2013
413 Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran)
 MQA/FA6792
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 10/09/2013
414 Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga)
 MQA/FA6825
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
415 Doktor Falsafah (Kewangan Islam dan Muamalat)
 MQA/FA6660
Ijazah Kedoktoran NA 0413 (Islamic banking and finance ) Mulai 10/09/2013
416 Doktor Falsafah (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6868
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
417 Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media)
 MQA/FA6677
Ijazah Kedoktoran NA 0323 (Media and communications) Mulai 10/09/2013
418 Doktor Falsafah (Kosmetik)
 MQA/FA6864
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) Mulai 10/09/2013
419 Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan)
 MQA/FA6661
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/09/2013
420 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA6765
Ijazah Kedoktoran NA 0541 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
421 Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA6816
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
422 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/FA6855
Ijazah Kedoktoran NA 0511 (Biology ) Mulai 10/09/2013
423 Doktor Falsafah (Optometri)
 MQA/FA6796
Ijazah Kedoktoran NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 10/09/2013
424 Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan)
 MQA/FA6821
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
425 Doktor Falsafah (Patologi)
 MQA/FA6818
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
426 Doktor Falsafah (Pemakanan)
 MQA/FA6794
Ijazah Kedoktoran NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
427 Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja)
 MQA/FA6793
Ijazah Kedoktoran NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 10/09/2013
428 Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi)
 MQA/FA6859
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
429 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA6683
Ijazah Kedoktoran NA 0110 (Education not further defined) Mulai 10/09/2013
430 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan)
 MQA/FA6643
Ijazah Kedoktoran NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 10/09/2013
431 Doktor Falsafah (Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi)
 MQA/FA6678
Ijazah Kedoktoran NA 0388 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information) Mulai 10/09/2013
432 Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan)
 MQA/FA6789
Ijazah Kedoktoran NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 10/09/2013
433 Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan)
 MQA/FA6693
Ijazah Kedoktoran NA 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) Mulai 10/09/2013
434 Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat)
 MQA/FA6698
Ijazah Kedoktoran NA 0322 (Library, information and archival studies ) Mulai 10/09/2013
435 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6651
Ijazah Kedoktoran 80 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 10/09/2013
436 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6650
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 10/09/2013
437 Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat)
 MQA/FA6673
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
438 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA6659
Ijazah Kedoktoran NA 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 10/09/2013
439 Doktor Falsafah (Pergigian)
 MQA/FA6771
Ijazah Kedoktoran NA 0911 (Dental studies) Mulai 10/09/2013
440 Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA6800
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 10/09/2013
441 Doktor Falsafah (Sains Aktuari)
 MQA/FA6768
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
442 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6763
Ijazah Kedoktoran NA 0613 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
443 Doktor Falsafah (Sains Neuro)
 MQA/FA6860
Ijazah Kedoktoran NA 0912 (Medicine) Mulai 10/09/2013
444 Doktor Falsafah (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6767
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
445 Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran)
 MQA/FA6664
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
446 Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi)
 MQA/FA6716
Ijazah Kedoktoran NA 1014 (Sports ) Mulai 10/09/2013
447 Doktor Falsafah (Sains)
 MQA/FA6731
Ijazah Kedoktoran NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 10/09/2013
448 Doktor Falsafah (Seni Lukis dan Seni Reka)
 MQA/FA6671
Ijazah Kedoktoran NA 0210 (Arts not further defined) Mulai 10/09/2013
449 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/FA6766
Ijazah Kedoktoran NA 0542 (Statistics ) Mulai 10/09/2013
450 Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik)
 MQA/FA6685
Ijazah Kedoktoran NA 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/09/2013
451 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6764
Ijazah Kedoktoran NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/09/2013
452 Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan)
 MQA/FA6790
Ijazah Kedoktoran NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 10/09/2013
453 Doktor Falsafah (Toksikologi)
 MQA/FA6867
Ijazah Kedoktoran NA 0512 (Biochemistry) Mulai 10/09/2013
454 Doktor Falsafah (Undang-undang)
 MQA/FA6710
Ijazah Kedoktoran NA 0421 (Law) Mulai 10/09/2013
455 Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari
 MQA/FA1364
Ijazah Kedoktoran NA 0221 (Religion and theology ) Mulai 15/12/2015
456 Doktor Falsafah Pengangkutan dan Logistik
 MQA/FA0486
Ijazah Kedoktoran NA 1088 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving services ) Mulai 12/11/2014
457 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6652
Ijazah Kedoktoran 80 0414 (Management and administration ) Mulai 10/09/2013
458 Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik)
 MQA/FA6770
Ijazah Kedoktoran NA 0911 (Dental studies) Mulai 10/09/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.