Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Teknologi MARA (UiTM) Shah Alam
Alamat : 40450 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-5522 2650
No Faks : 03-5544 2668
E-Mel : -
Laman Web : www.uitm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Analisis Pelaburan
 10874
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 03-05-86 1986
2 Diploma Bangunan
 10908
Diploma 582 (Building) 21-06-2000 2000
3 Diploma Farmasi
 10765
Diploma 727 (Pharmacy) 28-08-1998 1998
4 Diploma Fisioterapi
 10768
Diploma 726 (Therapy and rehabilitation) NA NA
5 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 11866
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 25/05/2010 Julai 1999/2000
6 Diploma Industri Perkayuan
 10821
Diploma 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) NA NA
7 Diploma Kejururawatan
 10770
Diploma 723 (Nursing and caring) NA NA
8 Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa
 10771
Diploma 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1996 1998
9 Diploma Kejuruteraan Awam
 10773
Diploma 526 (Civil Engineering) 18-05-1986 1986
10 Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan)
 10776
Diploma 526 (Civil Engineering) 04-12-96 1996
11 Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan Dan Penyelenggaraan)
 10775
Diploma 526 (Civil Engineering) 04-12-96 1996
12 Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 10774
Diploma 526 (Civil Engineering) 04-12-96 1996
13 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 10778
Diploma 523 (Electronics and Automation) 18-05-86 1986
14 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)
 10779
Diploma 522 (Electricity and Energy) 18-05-86 1986
15 Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kawalan dan Instrumentasi)
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan)
 10777
Diploma 522 (Electricity and Energy) 29-09-86 1986
16 Diploma Kejuruteraan Kimia
 10781
Diploma 524 (Chemical and Process) 29-04-03 Jun-03
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 10784
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) 18-05-86 1986
18 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan)/(Perkilangan)
 11867
Diploma 521 (Mechanics and Metal Work) NA 1996/1997
19 Diploma Kesihatan Dan Kecergasan
 10897
Diploma 813 (Sports) 07-12-95 1996
20 Diploma Kesihatan Persekitaran
 10827
Diploma 422 (Environmental Science) NA NA
21 Diploma Kimia Perindustrian
 10818
Diploma 545 (Applied science) 14-04-1998 1998
22 Diploma Mikrobiologi
 10817
Diploma 421 (Biology and biochemistry) 14-04-1998 1998
23 Diploma Pemulihan Cara Kerja
 10769
Diploma 726 (Therapy and rehabilitation) NA NA
24 Diploma Pengajian Perbankan (Dahulunya dikenali sebagai Diploma Pengurusan Bank)
 10873
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) 18-05-86 1986
25 Diploma Pengajian Perniagaan
 10888
Diploma 340 (Business and Administration) 18-05-1986 1986
26 Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
 11907
Diploma 343 (Finance, banking, insurance) NA 1991
27 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 10898
Diploma 340 (Business and Administration) 29-07-00 2000
28 Diploma Pengajian Sukan
 10894
Diploma 813 (Sports) 09-11-2000 2000
29 Diploma Pengimejan Perubatan
 10767
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) NA NA
30 Diploma Pengurusan Dan Teknologi Pejabat
 10875
Diploma 346 (Secretarial and office work) 20-10-1999 2004
31 Diploma Pengurusan Hartanah
 10796
Diploma 341 (Wholesale and retail sales) 25-04-1983 1983
32 Diploma Pengurusan Hotel
 10889
Diploma 811 (Hotel, restaurant and catering) 09-11-82 1982
33 Diploma Pengurusan Kesenggangan
 10896
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 07-12-95 1996
34 Diploma Pengurusan Ladang
 10802
Diploma 545 (Applied science) NA NA
35 Diploma Pengurusan Maklumat
 10902
Diploma 322 (Library, information, archive) 05-07-02 2003
36 Diploma Pengurusan Pelancongan
 10890
Diploma 812 (Travel, tourism and leisure) 25-04-1983 1983
37 Diploma Pengurusan Sukan Dan Rekreasi
 10895
Diploma 813 (Sports) 07-12-95 1996
38 Diploma Pentadbiran Awam
 10871
Diploma 345 (Management and Administration) 18-05-86 1986
39 Diploma Perakaunan
 10798
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 18-05-1986 1986
40 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 10801
Diploma 581 (Architecture and town planning) 08-01-2002 2001
41 Diploma Reka Bentuk Dan Teknologi Kasut
 10804
Diploma 214 (Design) 13/3/2001 2001
42 Diploma Rekabentuk Dalaman
 10806
Diploma 214 (Design) NA NA
43 Diploma Sains
 10819
Diploma 440 (Physical Science (broad programmes)) 18-05-1986 1986
44 Diploma Sains Geomatik
 10910
Diploma 581 (Architecture and town planning) 10-04-1998 1998
45 Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi)
 10911
Diploma 581 (Architecture and town planning) NA NA
46 Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam)
 10912
Diploma 581 (Architecture and town planning) 10-04-1998 1998
47 Diploma Sains Matematik
Nama Lama : Diploma Sains Kuantitatif
 10824
Diploma 461 (Mathematics) 16-06-00 Jun-00
48 Diploma Senibina Landskap
Nama Lama : Diploma Seni Bina Landskap
 10761
Diploma 581 (Architecture and town planning) 10-12-1991 1991
49 Diploma Seni Halus
 10839
Diploma 211 (Fine Arts) 21-04-00 Jun-00
50 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka
 10805
Diploma 211 (Fine Arts) NA 2000
51 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 10766
Diploma 214 (Design) 21-04-2000 Jun-00
52 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Grafik Dan Media Digital)
 10803
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 21-04-00 Jun-00
53 Diploma Seni Lukis Dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)
 10854
Diploma 215 (Craft Skills) 21-04-00 Jun-00
54 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
 10855
Diploma 214 (Design) 21-04-00 Jun-00
55 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 10853
Diploma 215 (Craft Skills) 21-04-00 Jun-00
56 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 10856
Diploma 215 (Craft Skills) 21 April 2000 Jun-00
57 Diploma Senibina/dinaik taraf kepada Sarjana Muda Sains (Senibina)
 10763
Diploma 581 (Architecture and town planning) 05-12-2006 Jul-99
58 Diploma Sistem Maklumat Perakaunan
 10797
Diploma 344 (Accounting and Taxation) 18-03-04 Jun-04
59 Diploma Statistik
 10870
Diploma 462 (Statistics) 14-04-1986 1986
60 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Seni)/Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni)/Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 10882
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
61 Diploma Teknologi Kreatif (Seni Lakon)/ Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon)/ Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 10884
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
62 Diploma Teknologi Kreatif (Seni Layar)/ Diploma Seni Persembahan (Seni Layar)/ Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 10885
Diploma 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
63 Diploma Teknologi Makanan
 10834
Diploma 541 (Food Processing) 14-04-1998 1998
64 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 10903
Diploma 725 (Medical diagnostic and treatment technology) NA NA
65 Diploma Teknologi Percetakan
 10900
Diploma 213 (Audio-visual techniques and media production) 06-09-92 1993
66 Diploma Teknologi Polimer
 11865
Diploma 545 (Applied science) NA 2000/2001
67 Diploma Teknologi Tekstil
 10820
Diploma 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) 14-04-1998 1998
68 Diploma Ukur Bahan
 10904
Diploma 526 (Civil Engineering) NA NA
69 Diploma Ukur Bangunan
 10906
Diploma 526 (Civil Engineering) 29-04-1997 1997
70 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian) / Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 11888
Sarjana Muda 723 (Nursing and caring) 10/06/2005 2005/2006
71 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses / Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses
 11889
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 03/10/2007 2006/2007
72 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
 11877
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 10/03/2006 Julai 2006
73 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 10857
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 21-04-02 2002
74 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
 11876
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 10/03/2006 Julai 2006
75 Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan / Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 11878
Sarjana Muda 340 (Business and Administration) 06/06/2003 2003/2004
76 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
 11882
Sarjana Muda 442 (Chemistry) 10/07/2006 2006/2007
77 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik / Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 11869
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 25/10/2005 2005/2006
78 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 11879
Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) 1/6/2006 2006/2007
79 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan
 12686
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 29/12/2009 Julai 2006/2007
80 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Marin
 11881
Sarjana Muda 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 1/6/2006 2006/2007
81 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia / Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 11884
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 1/6/2006 2006/2007
82 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Teater) Kepujian / Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater
 11885
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 3/10/2007 2007/2008
83 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 10764
Sarjana Muda 727 (Pharmacy) 02-08-01 2001
84 Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
 10919
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) Oktober 2004 Disember 2004
85 Sarjana Muda Fotografi Dan Pengimejan Kreatif (Kepujian)
 10880
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 07-05-99 Nov-99
86 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 10772
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA NA
87 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik
 10780
Sarjana Muda 522 (Electricity and Energy) 01/05/2008 2008/2009
88 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Instrumentasi)
 11892
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/05/2008 2008/2009
89 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komunikasi)
 11893
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/05/2008 2008/2009
90 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kujuruteraan Elektronik
 11891
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 01/05/2008 2008/2009
91 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 10783
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 20-09-1974 1975
92 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) / Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Pembuatan) (Kepujian)
 11890
Sarjana Muda 521 (Mechanics and Metal Work) 1/12/2006 2006/2007
93 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran)
 10850
Sarjana Muda 321 (Journalism and reporting) 31-01-02 2002
94 Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian)
 10920
Sarjana Muda 726 (Therapy and rehabilitation) Oktober 2004 Disember 2004
95 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan)
 10794
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 19-09-01 2001
96 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL)/Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Dengan Kepujian bidang - TESL/Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 10791
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 24-05-00 2000
97 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Biologi)
 10787
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17-10-02 Jun-03
98 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Matematik)
 10790
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 17-10-02 Jun-03
99 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Sains (Pendidikan Seni Dan Seni Reka)
 10792
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) NA NA
100 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 10917
Sarjana Muda 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Oktober 2004 Disember 2004
101 Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian)
 10795
Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) NA NA
102 Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) /Sarjana Muda Sains Pengurusan Pembinaan (Kepujian)
 10909
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) 10/05/1999 1999/2000
103 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 10876
Sarjana Muda 813 (Sports) 07-12-95 2004
104 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 10879
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 17-04-2001 2001
105 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 10866
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) 02-09-93 1993
106 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Insuran)
 10859
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 29-08-2000 2000
107 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Kewangan)
 10863
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) NA NA
108 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengangkutan)
 10878
Sarjana Muda 840 (Transport services) 29-07-00 2000
109 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Operasi)
 10860
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA NA
110 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Peruncitan)
 10861
Sarjana Muda 341 (Wholesale and retail sales) NA NA
111 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Pengurusan Sumber Manusia)
 10862
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA NA
112 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perbankan Islam)
 10887
Sarjana Muda 343 (Finance, banking, insurance) 30-10-2002 2002
113 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) (Perniagaan Antarabangsa)/Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa) Dengan Kepujian
 10893
Sarjana Muda 345 (Management and Administration) NA NA
114 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 10799
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) NA NA
115 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 10800
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
116 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Biomolekul) / Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
 11883
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) 23/05/2007 2007/2008
117 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat)
 10832
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16-06-00 Jun-00
118 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan)
 10816
Sarjana Muda 545 (Applied science) NA NA
119 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data Dan Perangkaian)
 10831
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16-06-00 Jun-00
120 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengkomputeran)
 10811
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 09-07-02 2002
121 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik Pengurusan)
 10810
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 17-10-02 May-03
122 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Matematik)
 10812
Sarjana Muda 461 (Mathematics) 20-03-2006 2006
123 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Perniagaan)
 10830
Sarjana Muda 482 (Computer Use) 16-06-00 Jun-00
124 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel)/Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Hotel / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Kepujian) dalam Pengurusan Hotel
 10864
Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) NA NA
125 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kualiti Makanan)
 10833
Sarjana Muda 541 (Food Processing) 21-04-00 Jun-00
126 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) / Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Pelancongan / Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan (Kepujian) Dalam Pengurusan Pelancongan
 10865
Sarjana Muda 812 (Travel, tourism and leisure) NA NA
127 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)/Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) - Pengurusan Perkhidmatan Makanan/ Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Hotel dan Pelancongan dalam bidang Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan
 10892
Sarjana Muda 811 (Hotel, restaurant and catering) NA NA
128 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari)
 10759
Sarjana Muda 462 (Statistics) 04-12-96 1996
129 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas)
 10829
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 16-06-00 Jun-00
130 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Dan Pengurusan Perladangan)
 10825
Sarjana Muda 545 (Applied science) 10-07-1998 1998
131 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) / Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 10901
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 04-12-96 1996
132 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot)
 10822
Sarjana Muda 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) 19-02-1999 1999
133 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran)
 10826
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) 24-04-00 Jun-00
134 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer)
 10808
Sarjana Muda 545 (Applied science) 12-12-97 1997
135 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 10814
Sarjana Muda 441 (Physics) NA NA
136 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 10815
Sarjana Muda 442 (Chemistry) NA NA
137 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 11868
Sarjana Muda 481 (Computer Science) 26/6/2004 2004/2005
138 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Perpustakaan Dan Maklumat) / Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan/Sarjana Muda Sains Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat (Kepujian)/Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat
 10836
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13-01-04 1998
139 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat)/ Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan PusatSumber/Sarjana Muda Sains Pengurusan Pusat Sumber (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Pusat Sumber
 10838
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13-01-04 1998
140 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Rekod) / Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod/Sarjana Muda Sains Pengurusan Rekod (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Rekod
 10837
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13-01-04 1998
141 Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) /Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Sistem Maklumat/ Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sistem Maklumat (Kepujian)/Ijazah Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat dengan Kepujian - Pengurusan Sistem Maklumat
 10835
Sarjana Muda 322 (Library, information, archive) 13/01/2004 1998
142 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 10877
Sarjana Muda 813 (Sports) 30-06-2004 2004
143 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 10913
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
144 Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian)
 10762
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
145 Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian)
 10807
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 09-11-1999 1999
146 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 10846
Sarjana Muda 211 (Fine Arts) 05-03-99 1999
147 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen)
 10843
Sarjana Muda 214 (Design) 05-03-99 1999
148 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik)
 10840
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 05-03-99 1999
149 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus)
 10842
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 05-03-99 1999
150 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian)
 10844
Sarjana Muda 214 (Design) 05-03-99 1999
151 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Seramik)
 10845
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 05-03-99 1999
152 Sarjana Muda Seni Lukis Dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil)
 10841
Sarjana Muda 215 (Craft Skills) 05-03-99 1999
153 Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
 10760
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) NA NA
154 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Skrin) Kepujian
 10852
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 31-07-99 2000
155 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 10916
Sarjana Muda 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 06-09-04 2004
156 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 10881
Sarjana Muda 213 (Audio-visual techniques and media production) 05-03-99 1999
157 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 10905
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA NA
158 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 10907
Sarjana Muda 526 (Civil Engineering) NA NA
159 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 10915
Sarjana Muda 380 (Law) NA NA

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 ACCA Foundation in Accountancy
Nama Lama : Certified Accounting Technician (CAT)
 MQA/FA9037
Program Asas 50 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/11/2016
2 Diploma Analisis Pelaburan
 MQA/SWA12654
Diploma 90 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 08/03/2019
3 Diploma Bangunan
 MQA/SWA12724
Diploma 96 582 (Building) Mulai 14/04/2018
4 Diploma Eksekutif Pengurusan Pengangkutan dan Penguatkuasaan
 MQA/SWA13425
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 05/01/2021
5 Diploma Farmasi
 MQA/SWA12283
Diploma 95 727 (Pharmacy) Mulai 06/03/2018
6 Diploma Fisioterapi
 MQA/SWA12335
Diploma 107 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 06/03/2018
7 Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
 MQA/SWA12264
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/06/2018
8 Diploma Industri Perkayuan
 MQA/SWA12458
Diploma 106 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 24/02/2018
9 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12532
Diploma 105 422 (Environmental Science) Mulai 29/10/2019
10 Diploma Kimia Perindustrian
 MQA/SWA12468
Diploma 94 545 (Applied science) Mulai 13/02/2018
11 Diploma Komunikasi dan Media
 MQA/SWA12794
Diploma 94 321 (Journalism and reporting) Mulai 26/02/2018
12 Diploma Mikrobiologi
 MQA/SWA12463
Diploma 90 421 (Biology and biochemistry) Mulai 09/02/2018
13 Diploma Muamalat
 MQA/FA2232
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 25/04/2016
14 Diploma Pemulihan Carakerja
 MQA/SWA12348
Diploma 103 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 06/03/2018
15 Diploma Pengajian Perbankan
 MQA/SWA11872
Diploma 93 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 05/04/2018
16 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/SWA12643
Diploma 90 340 (Business and Administration) Mulai 08/03/2019
17 Diploma Pengajian Insurans
Nama Lama : Diploma Pengajian Perniagaan (Insurans)
 MQA/SWA12651
Diploma 92 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 19/03/2018
18 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengangkutan)
 MQA/SWA12695
Diploma 91 345 (Management and Administration) Mulai 05/04/2018
19 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA11987
Diploma 90 813 (Sports) Mulai 08/05/2018
20 Diploma Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA12345
Diploma 100 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 05/04/2018
21 Diploma Pengurusan Teknologi Pejabat
Nama Lama : Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat
 MQA/SWA12762
Diploma 94 346 (Secretarial and office work) Mulai 06/03/2018
22 Diploma Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12756
Diploma 91 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 16/01/2018
23 Diploma Pengurusan Maklumat
 MQA/SWA12735
Diploma 92 322 (Library, information, archive) Mulai 05/04/2018
24 Diploma Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12632
Diploma 90 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 16/01/2018
25 Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12596
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 06/03/2018
26 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12274
Diploma 90 813 (Sports) Mulai 12/06/2018
27 Diploma Pentadbiran Awam
 MQA/SWA12088
Diploma 90 345 (Management and Administration) Mulai 17/04/2018
28 Diploma Perakaunan
 MQA/SWA11658
Diploma 90 344 (Accounting and Taxation) Mulai 04/12/2017
29 Diploma Perancangan Bandar Dan Wilayah
 MQA/SWA12807
Diploma 92 581 (Architecture and town planning) Mulai 14/02/2018
30 Diploma Rekabentuk Dalaman
 MQA/SWA12689
Diploma 92 214 (Design) Mulai 17/04/2018
31 Diploma Sains
 MQA/SWA12668
Diploma 91 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 10/12/2017
32 Diploma Sains Aktuari
 MQA/SWA12621
Diploma 91 462 (Statistics) Mulai 02/02/2018
33 Diploma Sains Komputer
 MQA/SWA11738
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
34 Diploma Sains Matematik
 MQA/SWA12527
Diploma 90 461 (Mathematics) Mulai 10/12/2017
35 Diploma Seni Halus
 MQA/SWA12331
Diploma 94 211 (Fine Arts) Mulai 08/05/2018
36 Diploma Seni Kulinari
 MQA/SWA12599
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 06/03/2018
37 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen)
 MQA/SWA12271
Diploma 95 214 (Design) Mulai 05/04/2018
38 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Grafik dan Media Digital)
 MQA/SWA12282
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
39 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus)
 MQA/SWA12272
Diploma 96 215 (Craft Skills) Mulai 12/06/2018
40 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian)
 MQA/SWA12269
Diploma 95 214 (Design) Mulai 12/06/2018
41 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil)
 MQA/SWA12446
Diploma 95 215 (Craft Skills) Mulai 25/01/2018
42 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik)
 MQA/SWA12267
Diploma 95 215 (Craft Skills) Mulai 12/06/2018
43 Diploma Seni Muzik
 MQA/SWA12588
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 12/06/2018
44 Diploma Senibina Landskap
 MQA/SWA13311
Diploma 92 581 (Architecture and town planning) Mulai 26/02/2018
45 Diploma Statistik
 MQA/SWA12819
Diploma 93 462 (Statistics) Mulai 02/02/2018
46 Diploma Teknologi Kreatif (Pengurusan Industri Kreatif)
 MQA/SWA12691
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 17/04/2018
47 Diploma Teknologi Kreatif (Penulisan Artistik)
 MQA/SWA12606
Diploma 90 222 (Languages) Mulai 08/05/2018
48 Diploma Teknologi Kreatif (Skrin)
 MQA/SWA12808
Diploma 90 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
49 Diploma Teknologi Kreatif (Teater)
 MQA/SWA12797
Diploma 90 212 (Music and Performing Arts) Mulai 08/05/2018
50 Diploma Teknologi Makanan
 MQA/SWA12694
Diploma 90 541 (Food Processing) Mulai 16/01/2018
51 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA12336
Diploma 96 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 05/04/2018
52 Diploma Teknologi Percetakan
 MQA/SWA12279
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
53 Diploma Teknologi Tekstil
 MQA/SWA12460
Diploma 90 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) Mulai 26/02/2018
54 Diploma Ukur Bangunan
 MQA/SWA12811
Diploma 92 582 (Building) Mulai 24/02/2018
55 Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK)
 MQA/FA9039
Sarjana Muda 126 344 (Accounting and Taxation) Mulai 22/11/2016
56 Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK)
 MQA/FA9038
Sarjana Muda 114 344 (Accounting and Taxation) Mulai 30/11/2016
57 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 724 (Dental Studies) 01/11/2010 - 31/10/2013
58 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda 276 724 (Dental Studies) 01/11/2018 - 31/10/2023
59 Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian
 MQA/FA0338
Sarjana Muda NA 724 (Dental Studies) 01/11/2013 - 31/10/2018
60 Ijazah Sarjana Muda Perubatan Dan Pembedahan (MBBS 220)
 AL0063
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 10/04/2008 - 09/04/2013
61 Sarjana Muda Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Arab Komunikasi Profesional
 MQA/FA0304
Sarjana Muda 120 224 (Other Languages) Mulai 15/08/2016
62 Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian)
 MQA/SWA12791
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
63 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 MQA/FA11512
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2000 - 31/12/2018
64 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam
 MQA/FA11512
Sarjana Muda 135 526 (Civil Engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
65 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik
 MQA/FA11628
Sarjana Muda 127 522 (Electricity and Energy) 01/01/2012 - 31/12/2022
66 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik
 MQA/FA11629
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2022
67 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komputer)
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektronik (Komputer)
 MQA/FA11627
Sarjana Muda 132 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
68 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
 MQA/FA11625
Sarjana Muda 127 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
69 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA11626
Sarjana Muda 131 523 (Electronics and Automation) 01/01/2012 - 31/12/2018
70 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
 MQA/FA11479
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2022 - 31/12/2027
71 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia
 MQA/FA11479
Sarjana Muda 134 524 (Chemical and Process) 01/01/2008 - 31/12/2021
72 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Bioproses
 MQA/FA9006
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2013 - 31/12/2017
73 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia dan Proses
 MQA/FA11480
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2009 - 31/12/2018
74 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 MQA/FA11529
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2000 - 31/12/2017
75 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal
 MQA/FA11529
Sarjana Muda 135 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2018 - 31/12/2022
76 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2022 - 31/12/2027
77 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 133 524 (Chemical and Process) 01/01/2012 - 31/12/2015
78 Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Minyak dan Gas
 MQA/FA8552
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2016 - 31/12/2021
79 Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
 MQA/SWA12608
Sarjana Muda 129 862 (Occupational health and safety) Mulai 10/12/2017
80 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Antarapersonal
 MQA/SWA12589
Sarjana Muda 123 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/06/2018
81 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Komunikasi Instruksional dan Latihan
 MQA/SWA12713
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/06/2018
82 Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian) Pengurusan Komunikasi dan Polisi
 MQA/SWA12712
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/06/2018
83 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Kewartawanan
 MQA/SWA12590
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and reporting) Mulai 05/04/2018
84 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penerbitan
 MQA/SWA12718
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/06/2018
85 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Penyiaran
 MQA/SWA12793
Sarjana Muda 120 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/06/2018
86 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Perhubungan Awam
 MQA/SWA15752
Sarjana Muda 120 0323 (Media and communications) Mulai 12/06/2018
87 Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) Periklanan
 MQA/SWA12595
Sarjana Muda 120 342 (Marketing and Advertising) Mulai 12/06/2018
88 Sarjana Muda Muamalat (Kepujian)
 MQA/SWA02233
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/03/2018
89 Sarjana Muda Pemulihan Carakerja (Kepujian)
 MQA/SWA12368
Sarjana Muda 137 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 24/01/2018
90 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 MQA/SWA12801
Sarjana Muda 137 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 12/06/2018
91 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka
 MQA/SWA12803
Sarjana Muda 133 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 12/06/2018
92 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12786
Sarjana Muda 134 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
93 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan)
 MQA/FA8172
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
94 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Matematik)
 MQA/FA8173
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
95 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Muzik)
 MQA/FA8174
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
96 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/FA8176
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
97 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Sains)
 MQA/FA8171
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
98 Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah) dengan Kepujian (Pendidikan Seni dan Seni Reka)
 MQA/FA8175
Sarjana Muda 133 141 (Teaching and Training) 15/09/2015 - 14/05/2019
99 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12601
Sarjana Muda 130 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
100 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12603
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
101 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA12787
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/06/2018
102 Sarjana Muda Pendidikan Seni Muzik (Kepujian)
 MQA/SWA12495
Sarjana Muda 136 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 25/02/2018
103 Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi antara Budaya
 MQA/SWA03383
Sarjana Muda 120 0231 (Language acquisition ) Mulai 02/11/2021
104 Sarjana Muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional
 MQA/SWA12586
Sarjana Muda 120 222 (Languages) Mulai 05/04/2018
105 Sarjana muda Pengajian Bahasa Gunaan (Kepujian) Bahasa Melayu Komunikasi Profesional
 MQA/SWA12717
Sarjana Muda 120 222 (Languages) Mulai 05/04/2018
106 Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang (Kepujian)
 MQA/SWA12710
Sarjana Muda 120 380 (Law) Mulai 05/04/2018
107 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12360
Sarjana Muda 136 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 19/02/2018
108 Sarjana Muda Pengurusan Industri Halal (Kepujian)
 MQA/SWA05226
Sarjana Muda 121 345 (Management and Administration) Mulai 14/05/2019
109 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11982
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 05/04/2018
110 Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12071
Sarjana Muda 123 813 (Sports) Mulai 08/05/2018
111 Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian)
 MQA/SWA12814
Sarjana Muda 128 581 (Architecture and town planning) Mulai 26/02/2018
112 Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian)
 MQA/SWA12357
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 20/03/2018
113 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA12719
Sarjana Muda 120 340 (Business and Administration) Mulai 08/03/2019
114 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans
 MQA/SWA12817
Sarjana Muda 123 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 08/03/2019
115 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12746
Sarjana Muda 121 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 06/02/2018
116 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12502
Sarjana Muda 121 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/12/2017
117 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan
 MQA/SWA12687
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 16/01/2018
118 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA11697
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 04/12/2017
119 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
 MQA/SWA12830
Sarjana Muda 120 341 (Wholesale and retail sales) Mulai 08/03/2019
120 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA11988
Sarjana Muda 122 345 (Management and Administration) Mulai 06/03/2018
121 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12730
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 08/03/2019
122 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11983
Sarjana Muda 133 344 (Accounting and Taxation) Mulai 06/02/2018
123 Sarjana Muda Perniagaan Muzik (Kepujian)
 MQA/SWA01667
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 09/01/2018
124 Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan)
 MQA/SWA12329
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) Mulai 06/03/2018
125 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA12491
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) Mulai 19/02/2018
126 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12475
Sarjana Muda 123 441 (Physics) Mulai 14/02/2018
127 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Industri
 MQA/SWA12487
Sarjana Muda 125 545 (Applied science) Mulai 09/02/2018
128 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12626
Sarjana Muda 141 442 (Chemistry) Mulai 09/03/2018
129 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia (Analisis Forensik)
 MQA/SWA12457
Sarjana Muda 127 442 (Chemistry) Mulai 24/02/2018
130 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan
 MQA/SWA13328
Sarjana Muda 122 545 (Applied science) Mulai 09/05/2019
131 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA11734
Sarjana Muda 121 461 (Mathematics) Mulai 06/03/2018
132 Sarjana Muda Sains Matematik Permodelan dan Analitik (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengkomputeran
 MQA/SWA11735
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) Mulai 06/03/2018
133 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Matematik Pengurusan
 MQA/SWA12776
Sarjana Muda 122 461 (Mathematics) Mulai 06/02/2018
134 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12699
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 05/04/2018
135 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12728
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 05/04/2018
136 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pembinaan
 MQA/SWA13978
Sarjana Muda 134 526 (Civil Engineering) Mulai 16/04/2020
137 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12618
Sarjana Muda 121 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 05/04/2018
138 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 MQA/SWA12790
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 05/04/2018
139 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Aktuari
 MQA/SWA11986
Sarjana Muda 128 462 (Statistics) Mulai 06/03/2018
140 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Biomolekul
 MQA/SWA12471
Sarjana Muda 121 421 (Biology and biochemistry) Mulai 26/02/2018
141 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA12472
Sarjana Muda 153 541 (Food Processing) Mulai 26/02/2018
142 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Tekstil dan Teknologi Fesyen
 MQA/SWA12629
Sarjana Muda 122 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) Mulai 26/02/2018
143 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Statistik
 MQA/SWA11752
Sarjana Muda 120 462 (Statistics) Mulai 06/03/2018
144 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bahan
 MQA/SWA12488
Sarjana Muda 123 527 (Material Engineering) Mulai 24/02/2018
145 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Bio-Komposit
 MQA/SWA12486
Sarjana Muda 121 545 (Applied science) Mulai 05/03/2018
146 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Perabot
 MQA/SWA12473
Sarjana Muda 123 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 26/02/2018
147 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Persekitaran
 MQA/SWA12456
Sarjana Muda 121 422 (Environmental Science) Mulai 26/02/2018
148 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Polimer
 MQA/SWA12686
Sarjana Muda 120 545 (Applied science) Mulai 29/08/2018
149 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)
 MQA/SWA11984
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
150 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Komunikasi Data dan Perangkaian
 MQA/SWA12614
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 10/12/2017
151 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Multimedia
 MQA/SWA11985
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
152 Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Pengkomputeran Netsentrik
 MQA/SWA11989
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 06/03/2018
153 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Perpustakaan
 MQA/SWA12657
Sarjana Muda 120 322 (Library, information, archive) Mulai 19/03/2018
154 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Pusat Sumber
 MQA/SWA12612
Sarjana Muda 121 322 (Library, information, archive) Mulai 23/04/2018
155 Sarjana Muda Sains Maklumat (Kepujian) Pengurusan Rekod
 MQA/SWA12696
Sarjana Muda 122 322 (Library, information, archive) Mulai 12/06/2018
156 Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian)
 MQA/SWA12097
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 05/04/2018
157 Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian)
 MQA/SWA12085
Sarjana Muda 122 813 (Sports) Mulai 08/05/2018
158 Sarjana Muda Sains Ukur dan Geomatik (Kepujian)
 MQA/FA11510
Sarjana Muda 140 581 (Architecture and town planning) 01/09/2015 - 31/10/2023
159 Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian)
 MQA/SWA12479
Sarjana Muda 121 211 (Fine Arts) Mulai 25/01/2018
160 Sarjana Muda Seni Muzik Komposisi (Kepujian)
 MQA/SWA12587
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 12/06/2018
161 Sarjana Muda Seni Muzik Persembahan (Kepujian)
 MQA/SWA12489
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 20/02/2018
162 Sarjana Muda Seni Reka Fesyen (Kepujian)
 MQA/SWA12455
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 25/01/2018
163 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12451
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/01/2018
164 Sarjana Muda Seni Reka Logam Kontemporari (Kepujian)
 MQA/SWA12454
Sarjana Muda 120 215 (Craft Skills) Mulai 25/01/2018
165 Sarjana Muda Seni Reka Perindustrian (Kepujian)
 MQA/SWA12452
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 25/01/2018
166 Sarjana Muda Seni Reka Tekstil (Kepujian)
 MQA/SWA12366
Sarjana Muda 120 215 (Craft Skills) Mulai 19/02/2018
167 Sarjana Muda Seramik Perindustrian (Kepujian)
 MQA/SWA12266
Sarjana Muda 123 215 (Craft Skills) Mulai 12/06/2018
168 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Animasi dan Teknologi Skrin
 MQA/SWA12592
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
169 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Pengurusan Industri Kreatif
 MQA/SWA12605
Sarjana Muda 120 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 12/06/2018
170 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Penulisan Artistik
 MQA/SWA12661
Sarjana Muda 120 222 (Languages) Mulai 08/05/2018
171 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Skrin
 MQA/SWA12693
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/06/2018
172 Sarjana Muda Teknologi Kreatif (Kepujian) Teater
 MQA/SWA12714
Sarjana Muda 120 212 (Music and Performing Arts) Mulai 08/05/2018
173 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
 MQA/SWA12010
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) Mulai 06/03/2018
174 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Maklumat
 MQA/SWA12074
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) Mulai 06/03/2018
175 Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Sistem Pintar
 MQA/SWA12011
Sarjana Muda 122 482 (Computer Use) Mulai 06/03/2018
176 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Pengkomputeran Perniagaan
 MQA/SWA12012
Sarjana Muda 120 482 (Computer Use) Mulai 06/03/2018
177 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12352
Sarjana Muda 142 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 19/02/2018
178 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 MQA/SWA12344
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/12/2018
179 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA12423
Sarjana Muda 130 526 (Civil Engineering) 25/07/2019 - 24/07/2024
180 Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian)
 MQA/FA12423
Sarjana Muda 130 526 (Civil Engineering) 25/07/2014 - 24/07/2019
181 Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian)
 MQA/SWA14093
Sarjana Muda 121 582 (Building) Mulai 04/06/2020
182 Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian)
 MQA/SWA12711
Sarjana Muda 162 380 (Law) Mulai 05/04/2018
183 Diploma Lepasan Ijazah Syariah dan Amalan
 MQA/SWA12716
Diploma Pascasiswazah 33 381 (Syariah Law) Mulai 05/04/2018
184 Diploma Pendidikan
 MQA/SWA12715
Diploma Pascasiswazah 33 141 (Teaching and Training) Mulai 12/06/2018
185 Sarjana (Pendidikan)
 MQA/FA6679
Sarjana NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
186 Sarjana (Pengajian Bahasa Gunaan)
 MQA/FA6642
Sarjana NA 222 (Languages) Mulai 10/09/2013
187 Sarjana (Seni Lukis dan Seni Reka)
 MQA/FA6665
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
188 Sarjana (Teknologi Kreatif dan Artistik)
 MQA/FA6684
Sarjana NA 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 10/09/2013
189 Sarjana (Undang-undang)
 MQA/FA6709
Sarjana NA 380 (Law) Mulai 10/09/2013
190 Sarjana Amalan Farmasi
 MQA/FA6827
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
191 Sarjana Ekonomi Perniagaan
 MQA/FA6648
Sarjana 45 314 (Economics) Mulai 10/09/2013
192 Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran
 MQA/FA6662
Sarjana 40 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 10/09/2013
193 Sarjana Farmasi Klinikal
 MQA/FA6826
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
194 Sarjana Gastronomi
 MQA/FA6689
Sarjana 40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
195 Sarjana Hubungan Antarabangsa dan Diplomasi
 MQA/FA1802
Sarjana 40 313 (Political science and civics) Mulai 01/07/2016
196 Sarjana Kejururawatan
 MQA/FA6788
Sarjana NA 723 (Nursing and caring) Mulai 10/09/2013
197 Sarjana Kejururawatan Kesihatan Wanita
 MQA/FA6776
Sarjana 41 723 (Nursing and caring) Mulai 10/09/2013
198 Sarjana Kejururawatan Perawatan Rapi
 MQA/FA6775
Sarjana 41 723 (Nursing and caring) Mulai 10/09/2013
199 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/FA8490
Sarjana 40 721 (Medicine) 23/03/2021 - 22/03/2026
200 Sarjana Keusahawanan Gunaan
 MQA/FA1930
Sarjana 44 345 (Management and Administration) Mulai 17/01/2017
201 Sarjana Kewangan dan Perbankan Islam
 MQA/FA6649
Sarjana 41 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
202 Sarjana Kewartawanan
 MQA/SWA08458
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 13/08/2020
203 Sarjana Komunikasi Massa
 MQA/FA6675
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
204 Sarjana Komunikasi Profesional
 MQA/SWA03019
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 16/04/2020
205 Sarjana Komunikasi Visual dan Media Baru
 MQA/FA6669
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
206 Sarjana Muzik
 MQA/FA6712
Sarjana NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/09/2013
207 Sarjana Pelaburan Hartanah
 MQA/FA6734
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
208 Sarjana Pendidikan (Pendidikan Seni Visual)
 MQA/FA6681
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
209 Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/FA6680
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
210 Sarjana Pendidikan Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan
 MQA/FA6682
Sarjana 42 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
211 Sarjana Pendidikan Seni Muzik
 MQA/FA6711
Sarjana 40 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/09/2013
212 Sarjana Pengajian Bahasa
 MQA/SWA03020
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 16/04/2020
213 Sarjana Pengajian Islam Kontemporari
 MQA/FA1363
Sarjana NA 221 (Religion) Mulai 08/10/2015
214 Sarjana Pengajian Undang-undang (MLS)
 MQA/FA6705
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
215 Sarjana Penguatkuasaan Undang-undang (MEL)
 MQA/FA6706
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
216 Sarjana Pengurusan Hospitaliti
 MQA/FA6686
Sarjana 40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
217 Sarjana Pengurusan Industri Perladangan
 MQA/FA6873
Sarjana 42 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
218 Sarjana Pengurusan Kejuruteraan
 MQA/FA6801
Sarjana 48 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
219 Sarjana Pengurusan Pelancongan
 MQA/FA6687
Sarjana 40 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2013
220 Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/FA6688
Sarjana 40 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
221 Sarjana Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan
 MQA/SWA01423
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 17/05/2017
222 Sarjana Pengurusan Sistem Pejabat
 MQA/FA6672
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
223 Sarjana Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA13292
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 01/03/2020
224 Sarjana Pentadbiran Korporat
 MQA/FA1801
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 07/04/2016
225 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6646
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
226 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6644
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
227 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6645
Sarjana 41 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
228 Sarjana Perakaunan
 MQA/FA6653
Sarjana 42 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
229 Sarjana Perakaunan Forensik dan Kriminologi Kewangan
 MQA/FA6656
Sarjana 42 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
230 Sarjana Perakaunan Pengurusan Strategik
 MQA/SWA03045
Sarjana 43 344 (Accounting and Taxation) Mulai 26/02/2019
231 Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/FA6806
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
232 Sarjana Perubatan (Psikiatri)
 MQA/FA6805
Sarjana 287 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
233 Sarjana Sains
 MQA/FA6877
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
234 Sarjana Sains (Agronomi)
 MQA/FA6875
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
235 Sarjana Sains (Alam Bina)
 MQA/FA6739
Sarjana NA 582 (Building) Mulai 10/09/2013
236 Sarjana Sains (Anatomi)
 MQA/FA6778
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
237 Sarjana Sains (Biokimia)
 MQA/FA6835
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
238 Sarjana Sains (Biologi Gunaan)
 MQA/FA6718
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
239 Sarjana Sains (Biologi Molekul)
 MQA/FA6720
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
240 Sarjana Sains (Biologi)
 MQA/FA6717
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
241 Sarjana Sains (Bioteknologi Tumbuhan)
 MQA/FA6870
Sarjana 42 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
242 Sarjana Sains (Farmakoekonomi)
 MQA/FA6832
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
243 Sarjana Sains (Farmakoepidemiologi)
 MQA/FA6833
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
244 Sarjana Sains (Farmakogenomik)
 MQA/FA6828
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
245 Sarjana Sains (Farmakognosi)
 MQA/FA6830
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2014
246 Sarjana Sains (Farmakoinformatik)
 MQA/FA6829
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
247 Sarjana Sains (Farmakologi)
 MQA/FA6844
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
248 Sarjana Sains (Farmaseutik)
 MQA/FA6842
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
249 Sarjana Sains (Farmasi Kesihatan Umum)
 MQA/FA6841
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
250 Sarjana Sains (Farmasi Klinikal)
 MQA/FA6848
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
251 Sarjana Sains (Farmasi Komuniti)
 MQA/FA6831
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
252 Sarjana Sains (Farmasi Nuklear)
 MQA/FA6836
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
253 Sarjana Sains (Farmasi Sosial)
 MQA/FA6840
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
254 Sarjana Sains (Farmasi Veterinar)
 MQA/FA6837
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
255 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/FA6777
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
256 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/FA6845
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
257 Sarjana Sains (Fizik Gunaan)
 MQA/FA6727
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
258 Sarjana Sains (Fizik)
 MQA/FA6726
Sarjana NA 441 (Physics) Mulai 10/09/2013
259 Sarjana Sains (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6744
Sarjana NA 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
260 Sarjana Sains (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6772
Sarjana NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 10/09/2013
261 Sarjana Sains (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6741
Sarjana NA 524 (Chemical and Process) Mulai 10/09/2013
262 Sarjana Sains (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6802
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/09/2013
263 Sarjana Sains (Kewangan Islam dan Muamalat)
 MQA/FA6657
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
264 Sarjana Sains (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6847
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
265 Sarjana Sains (Kimia Gunaan)
 MQA/FA6724
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
266 Sarjana Sains (Kimia)
 MQA/FA6723
Sarjana NA 442 (Chemistry) Mulai 10/09/2013
267 Sarjana Sains (Kosmetik)
 MQA/FA6843
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
268 Sarjana Sains (Kriminologi Kewangan)
 MQA/FA6658
Sarjana NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
269 Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA6759
Sarjana NA 461 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
270 Sarjana Sains (Mikrobiologi)
 MQA/FA6834
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
271 Sarjana Sains (Pendidikan Farmasi)
 MQA/FA6838
Sarjana NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
272 Sarjana Sains (Pengurusan Hotel)
 MQA/FA6690
Sarjana NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
273 Sarjana Sains (Pengurusan Industri Perladangan)
 MQA/FA6872
Sarjana 42 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
274 Sarjana Sains (Pengurusan Maklumat)
 MQA/FA6697
Sarjana NA 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
275 Sarjana Sains (Pengurusan Pelancongan)
 MQA/FA6691
Sarjana NA 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 10/09/2013
276 Sarjana Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 MQA/FA6692
Sarjana NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
277 Sarjana Sains (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6647
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2013
278 Sarjana Sains (Perakaunan)
 MQA/FA6654
Sarjana NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
279 Sarjana Sains (Perlindungan Tanaman)
 MQA/FA6871
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
280 Sarjana Sains (Perniagaantani)
 MQA/FA6876
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
281 Sarjana Sains Perubatan (Patologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6809
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
282 Sarjana Sains Perubatan (Parasitologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6812
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
283 Sarjana Sains Perubatan (Biokimia)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6808
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
284 Sarjana Sains Perubatan (Mikrobiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6807
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
285 Sarjana Sains Perubatan (Farmakologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6815
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
286 Sarjana Sains Perubatan (Anatomi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6814
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
287 Sarjana Sains Perubatan (Fisiologi)
Nama Lama : Sarjana Sains (Perubatan)
 MQA/FA6811
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
288 Sarjana Sains (Promosi dan Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA6779
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
289 Sarjana Sains (Sains Aktuari)
 MQA/FA6762
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
290 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Bahan)
 MQA/FA6729
Sarjana NA 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 10/09/2013
291 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Makanan)
 MQA/FA6719
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
292 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Perkayuan)
 MQA/FA6721
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
293 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Persekitaran)
 MQA/FA6725
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 10/09/2013
294 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Polimer)
 MQA/FA6728
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
295 Sarjana Sains (Sains dan Teknologi Tekstil)
 MQA/FA6730
Sarjana NA 542 (Textiles, clothes, footwear and leather) Mulai 10/09/2013
296 Sarjana Sains (Sains Komputer)
 MQA/FA6753
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
297 Sarjana Sains (Sains Neuro)
 MQA/FA6839
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
298 Sarjana Sains (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6761
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
299 Sarjana Sains (Sains Sukan dan Rekreasi)
 MQA/FA6715
Sarjana NA 813 (Sports) Mulai 10/09/2013
300 Sarjana Sains (Sains Tanah)
 MQA/FA6874
Sarjana 42 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/09/2013
301 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA6760
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
302 Sarjana Sains (Teknologi Bio-Sumber)
 MQA/FA6722
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
303 Sarjana Sains (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6755
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
304 Sarjana Sains (Toksikologi)
 MQA/FA6846
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
305 Sarjana Sains Biologi Gunaan
 MQA/FA2019
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 06/12/2016
306 Sarjana Sains dalam Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA01953
Sarjana 42 541 (Food Processing) Mulai 21/11/2018
307 Sarjana Sains Data
 MQA/SWA08899
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 08/03/2019
308 Sarjana Sains Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/FA6748
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
309 Sarjana Sains Kejuruteraan Geoteknik
 MQA/FA6746
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
310 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA6742
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 10/09/2013
311 Sarjana Sains Kejuruteraan Lebuhraya
 MQA/FA6750
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
312 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/SWA04934
Sarjana 44 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 06/12/2018
313 Sarjana Sains Kejuruteraan Pembinaan
 MQA/FA6749
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
314 Sarjana Sains Kejuruteraan Struktur
 MQA/FA6745
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
315 Sarjana Sains Kejuruteraan Sumber Air
 MQA/FA6747
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
316 Sarjana Sains Kejuruteraan Telekomunikasi dan Maklumat
 MQA/FA6773
Sarjana 48 523 (Electronics and Automation) Mulai 10/09/2013
317 Sarjana Sains Kesihatan (Dietetik)
 MQA/FA6786
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
318 Sarjana Sains Kesihatan (Fisioterapi)
 MQA/FA6782
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
319 Sarjana Sains Kesihatan (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran)
 MQA/FA6783
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
320 Sarjana Sains Kesihatan (Optometri)
 MQA/FA6787
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
321 Sarjana Sains Kesihatan (Pemakanan)
 MQA/FA6785
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
322 Sarjana Sains Kesihatan (Pemulihan Carakerja)
 MQA/FA6784
Sarjana NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
323 Sarjana Sains Kesihatan (Pengimejan Perubatan)
 MQA/FA6780
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
324 Sarjana Sains Kesihatan (Teknologi Makmal Perubatan)
 MQA/FA6781
Sarjana NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
325 Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA6752
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
326 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Web)
 MQA/SWA13293
Sarjana 41 481 (Computer Science) Mulai 26/12/2018
327 Sarjana Sains Kuantitatif
 MQA/FA6756
Sarjana 42 461 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
328 Sarjana Sains Maklumat Geografi
 MQA/FA6733
Sarjana 40 443 (Earth Science) Mulai 10/09/2013
329 Sarjana Sains Matematik Gunaan
 MQA/FA0393
Sarjana 40 461 (Mathematics) Mulai 21/06/2013
330 Sarjana Sains Mikrobiologi Gunaan
 MQA/SWA04674
Sarjana 40 421 (Biology and biochemistry) Mulai 13/08/2020
331 Sarjana Sains Pembangunan dan Pengurusan Bandar
 MQA/FA6738
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
332 Sarjana Sains Pengangkutan dan Logistik
 MQA/FA0485
Sarjana NA 840 (Transport services) Mulai 20/02/2012
333 Sarjana Sains Pengurusan dan Pemuliharaan Warisan
 MQA/FA6736
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
334 Sarjana Sains Pengurusan Fasiliti
 MQA/FA6737
Sarjana 40 582 (Building) Mulai 10/09/2013
335 Sarjana Sains Pengurusan Maklumat
 MQA/FA6694
Sarjana 40 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
336 Sarjana Sains Pengurusan Pengetahuan
 MQA/FA6695
Sarjana 40 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
337 Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu
 MQA/FA6735
Sarjana 45 582 (Building) Mulai 10/09/2013
338 Sarjana Sains Pentadbiran
 MQA/FA6663
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 10/09/2013
339 Sarjana Sains Perangkaian Komputer
 MQA/FA6758
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
340 Sarjana Sains Pergigian
 MQA/FA6769
Sarjana NA 724 (Dental Studies) Mulai 10/09/2013
341 Sarjana Sains Perpustakaan
 MQA/FA6696
Sarjana 40 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
342 Sarjana Sains Perubatan (Epidemiologi)
 MQA/FA6810
Sarjana NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
343 Sarjana Sains Perubatan (Genetik)
 MQA/FA6813
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
344 Sarjana Sains Sistem Maklumat Strategik dengan Pengurusan Perniagaan
 MQA/SWA07592
Sarjana 42 482 (Computer Use) Mulai 04/12/2019
345 Sarjana Sains Statistik Gunaan
 MQA/FA6757
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
346 Sarjana Sains Sukan
 MQA/FA6714
Sarjana 40 813 (Sports) Mulai 10/09/2013
347 Sarjana Sains Teknologi Maklumat
 MQA/FA6754
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
348 Sarjana Sains Teknologi Persekitaran
 MQA/SWA01952
Sarjana 42 851 (Environmental protection technology) Mulai 08/06/2017
349 Sarjana Sastera (Komunikasi dan Pengajian Media)
 MQA/FA6674
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
350 Sarjana Sastera Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi
 MQA/FA6676
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
351 Sarjana Sastera Seni Lukis dan Seni Reka
 MQA/FA6666
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
352 Sarjana Sejarah Seni dan Pengurusan Budaya
 MQA/FA6667
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
353 Sarjana Seni Halus dan Teknologi
 MQA/FA6668
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2014
354 Sarjana Senibina
 MQA/FA6732
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) Mulai 10/09/2013
355 Sarjana Sistem Maklumat (Sistem Pintar)
 MQA/SWA07593
Sarjana 42 481 (Computer Science) Mulai 04/12/2019
356 Sarjana Tadbir Urus Korporat
 MQA/FA6655
Sarjana 42 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
357 Sarjana Teknologi Seni Reka
 MQA/FA6670
Sarjana 42 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
358 Sarjana Undang-undang
 MQA/FA6699
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
359 Sarjana Undang-undang (Perundangan Undang-undang Laut)
 MQA/FA6702
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
360 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Awam dan Kepentingan Awam)
 MQA/FA6704
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
361 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Harta Intelek)
 MQA/FA6700
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
362 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Komersil)
 MQA/FA6703
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
363 Sarjana Undang-undang (Undang-undang Korporat)
 MQA/FA6701
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
364 Sarjana Undang-undang Keluarga Islam (MIFL)
 MQA/FA6708
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
365 Sarjana Undang-undang Perbandingan Komersil (MCCL)
 MQA/FA6707
Sarjana 42 380 (Law) Mulai 10/09/2013
366 Doctor of Philosophy (Music)
 MQA/FA6713
Ijazah Kedoktoran NA 212 (Music and Performing Arts) Mulai 10/09/2013
367 Doktor Falsafah
 MQA/FA6878
Ijazah Kedoktoran NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
368 Doktor Falsafah (Alam Bina)
 MQA/FA6740
Ijazah Kedoktoran NA 582 (Building) Mulai 10/09/2013
369 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/FA6799
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
370 Doktor Falsafah (Anatomi)
 MQA/FA6823
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
371 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/FA6817
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
372 Doktor Falsafah (Biokimia)
 MQA/FA6856
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
373 Doktor Falsafah (Dietetik)
 MQA/FA6795
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
374 Doktor Falsafah (Epidemiologi)
 MQA/FA6819
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
375 Doktor Falsafah (Farmakoekonomi)
 MQA/FA6853
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
376 Doktor Falsafah (Farmakoepidemiologi)
 MQA/FA6854
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
377 Doktor Falsafah (Farmakogenomik)
 MQA/FA6849
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
378 Doktor Falsafah (Farmakognosi)
 MQA/FA6851
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
379 Doktor Falsafah (Farmakoinformatik)
 MQA/FA6850
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
380 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/FA6865
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
381 Doktor Falsafah (Farmakologi)
 MQA/FA6824
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
382 Doktor Falsafah (Farmaseutik)
 MQA/FA6863
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
383 Doktor Falsafah (Farmasi Kesihatan Umum)
 MQA/FA6862
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
384 Doktor Falsafah (Farmasi Klinikal)
 MQA/FA6869
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
385 Doktor Falsafah (Farmasi Komuniti)
 MQA/FA6852
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
386 Doktor Falsafah (Farmasi Nuklear)
 MQA/FA6857
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
387 Doktor Falsafah (Farmasi Sosial)
 MQA/FA6861
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
388 Doktor Falsafah (Farmasi Veterinar)
 MQA/FA6858
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
389 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6866
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
390 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6798
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
391 Doktor Falsafah (Fisiologi)
 MQA/FA6820
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
392 Doktor Falsafah (Fisioterapi)
 MQA/FA6791
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
393 Doktor Falsafah (Genetik Perubatan)
 MQA/FA6822
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
394 Doktor Falsafah (Kejururawatan)
 MQA/FA6797
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
395 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6751
Ijazah Kedoktoran NA 526 (Civil Engineering) Mulai 10/09/2013
396 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6774
Ijazah Kedoktoran NA 522 (Electricity and Energy) Mulai 10/09/2013
397 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6743
Ijazah Kedoktoran NA 524 (Chemical and Process) Mulai 10/09/2013
398 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6803
Ijazah Kedoktoran NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 10/09/2013
399 Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran)
 MQA/FA6792
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
400 Doktor Falsafah (Kesihatan Keluarga)
 MQA/FA6825
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
401 Doktor Falsafah (Kewangan Islam dan Muamalat)
 MQA/FA6660
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
402 Doktor Falsafah (Kimia Farmaseutikal)
 MQA/FA6868
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
403 Doktor Falsafah (Komunikasi dan Pengajian Media)
 MQA/FA6677
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
404 Doktor Falsafah (Kosmetik)
 MQA/FA6864
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
405 Doktor Falsafah (Kriminologi Kewangan)
 MQA/FA6661
Ijazah Kedoktoran NA 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 10/09/2013
406 Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA6765
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) Mulai 10/09/2013
407 Doktor Falsafah (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/FA6816
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
408 Doktor Falsafah (Mikrobiologi)
 MQA/FA6855
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
409 Doktor Falsafah (Optometri)
 MQA/FA6796
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
410 Doktor Falsafah (Parasitologi Perubatan)
 MQA/FA6821
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
411 Doktor Falsafah (Patologi)
 MQA/FA6818
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
412 Doktor Falsafah (Pemakanan)
 MQA/FA6794
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
413 Doktor Falsafah (Pemulihan Carakerja)
 MQA/FA6793
Ijazah Kedoktoran NA 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 10/09/2013
414 Doktor Falsafah (Pendidikan Farmasi)
 MQA/FA6859
Ijazah Kedoktoran NA 727 (Pharmacy) Mulai 10/09/2013
415 Doktor Falsafah (Pendidikan)
 MQA/FA6683
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
416 Doktor Falsafah (Pengajian Bahasa Gunaan)
 MQA/FA6643
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 10/09/2013
417 Doktor Falsafah (Pengajian Perangsaraf Media dan Informasi)
 MQA/FA6678
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 10/09/2013
418 Doktor Falsafah (Pengimejan Perubatan)
 MQA/FA6789
Ijazah Kedoktoran NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
419 Doktor Falsafah (Pengurusan Hotel dan Pelancongan)
 MQA/FA6693
Ijazah Kedoktoran NA 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 10/09/2013
420 Doktor Falsafah (Pengurusan Maklumat)
 MQA/FA6698
Ijazah Kedoktoran NA 322 (Library, information, archive) Mulai 10/09/2013
421 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6650
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2013
422 Doktor Falsafah (Pengurusan Perniagaan)
 MQA/FA6651
Ijazah Kedoktoran 80 340 (Business and Administration) Mulai 10/09/2013
423 Doktor Falsafah (Pengurusan Sistem Pejabat)
 MQA/FA6673
Ijazah Kedoktoran NA 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
424 Doktor Falsafah (Perakaunan)
 MQA/FA6659
Ijazah Kedoktoran NA 344 (Accounting and Taxation) Mulai 10/09/2013
425 Doktor Falsafah (Pergigian)
 MQA/FA6771
Ijazah Kedoktoran NA 724 (Dental Studies) Mulai 10/09/2013
426 Doktor Falsafah (Promosi dan Pendidikan Kesihatan)
 MQA/FA6800
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
427 Doktor Falsafah (Sains Aktuari)
 MQA/FA6768
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
428 Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6763
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
429 Doktor Falsafah (Sains Neuro)
 MQA/FA6860
Ijazah Kedoktoran NA 721 (Medicine) Mulai 10/09/2013
430 Doktor Falsafah (Sains Pemutusan)
 MQA/FA6767
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
431 Doktor Falsafah (Sains Pentadbiran)
 MQA/FA6664
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 10/09/2013
432 Doktor Falsafah (Sains Sukan dan Rekreasi)
 MQA/FA6716
Ijazah Kedoktoran NA 813 (Sports) Mulai 10/09/2013
433 Doktor Falsafah (Sains)
 MQA/FA6731
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 10/09/2013
434 Doktor Falsafah (Seni Lukis dan Seni Reka)
 MQA/FA6671
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 10/09/2013
435 Doktor Falsafah (Statistik)
 MQA/FA6766
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 10/09/2013
436 Doktor Falsafah (Teknologi Kreatif dan Artistik)
 MQA/FA6685
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 10/09/2013
437 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
 MQA/FA6764
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 10/09/2013
438 Doktor Falsafah (Teknologi Makmal Perubatan)
 MQA/FA6790
Ijazah Kedoktoran NA 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 10/09/2013
439 Doktor Falsafah (Toksikologi)
 MQA/FA6867
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2013
440 Doktor Falsafah (Undang-undang)
 MQA/FA6710
Ijazah Kedoktoran NA 380 (Law) Mulai 10/09/2013
441 Doktor Falsafah Pengajian Islam Kontemporari
 MQA/FA1364
Ijazah Kedoktoran NA 221 (Religion) Mulai 15/12/2015
442 Doktor Falsafah Pengangkutan dan Logistik
 MQA/FA0486
Ijazah Kedoktoran NA 840 (Transport services) Mulai 12/11/2014
443 Doktor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA6652
Ijazah Kedoktoran 80 345 (Management and Administration) Mulai 10/09/2013
444 Doktor Pergigian Klinikal (Ortodontik)
 MQA/FA6770
Ijazah Kedoktoran NA 724 (Dental Studies) Mulai 10/09/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.