Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Malaysia Pahang (UMP) (Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Alamat : Lebuhraya Tun Razak
26300 Gambang, Kuantan
Pahang.No Tel : 09-431 5000
No Faks : 09-431 5555
E-Mel : pro@umpsa.edu.my
Laman Web : www.umpsa.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains dan Teknologi
 MQA/FA14658
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 25/03/2022
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA9499
Diploma 90 0716 (Civil engineering) Mulai 22/06/2017
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri)
 MQA/FA9501
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) Mulai 22/06/2017
4 Diploma Kejuruteraan Kimia
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Kimia (Loji Proses)
 MQA/FA9498
Diploma 90 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 22/06/2017
5 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA9502
Diploma 92 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 22/06/2017
6 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Nama Lama : Diploma Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan Industri dan Alam Sekitar
 MQA/FA5090
Diploma 92 1022 (Occupational health and safety) Mulai 23/04/2014
7 Diploma Sains Industri
 MQA/FA12546
Diploma 90 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 12/05/2023
8 Diploma Sains Komputer
 MQA/FA9500
Diploma 90 0613 (Computer Science) 22/06/2017 - 31/12/2021
9 Diploma Sains Komputer
 MQA/FA15896
Diploma 90 0613 (Computer Science) 01/01/2022 - 31/12/2025
10 Sarjana Muda Kejuruteraan Automotif dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif - (Program Kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman)
 MQA/FA10802
Sarjana Muda 140 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2023 - 31/12/2028
11 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif - (program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman)
 MQA/FA10802
Sarjana Muda 140 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2017 - 31/12/2022
12 Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 MQA/FA14707
Sarjana Muda 136 0716 (Civil engineering) 01/01/2021 - 31/12/2026
13 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 MQA/FA14707
Sarjana Muda 136 0716 (Civil engineering) 01/01/2003 - 31/12/2020
14 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 MQA/FA14708
Sarjana Muda 136 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2002 - 31/12/2021
15 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 MQA/FA14810
Sarjana Muda 136 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
16 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 MQA/FA14708
Sarjana Muda 136 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2022 - 31/12/2024
17 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)
 MQA/FA10799
Sarjana Muda 136 0712 (Electricity and energy) 01/01/2022 - 31/12/2024
18 Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA14706
Sarjana Muda 136 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2027
19 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA14706
Sarjana Muda 136 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2002 - 31/12/2021
20 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA15243
Sarjana Muda 130 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2027
21 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA14709
Sarjana Muda 136 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
22 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA14709
Sarjana Muda 136 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2003 - 31/12/2020
23 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA10798
Sarjana Muda 128 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2015 - 31/12/2017
24 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA10798
Sarjana Muda 136 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2023 - 31/12/2028
25 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA10798
Sarjana Muda 136 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2018 - 31/12/2022
26 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA10801
Sarjana Muda 138 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2023 - 31/12/2028
27 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik - (Program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Science, Jerman)
 MQA/FA0001
Sarjana Muda 139 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2015 - 31/12/2020
28 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik - (Program Kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman)
 MQA/FA0001
Sarjana Muda 146 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2021 - 31/12/2026
29 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA10800
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2022 - 31/12/2024
30 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA10800
Sarjana Muda 129 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2016 - 31/12/2021
31 Ijazah Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian
 MQA/FA2289
Sarjana Muda 129 1022 (Occupational health and safety) Mulai 07/05/2012
32 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Projek dengan Kepujian
 MQA/FA2288
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 19/06/2012
33 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian
 MQA/FA2219
Sarjana Muda 120 0419 (Business and administration not elsewhere classified) Mulai 30/04/2012
34 Sarjana Muda Sains Gunaan Bioteknologi Industri dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Bioteknologi Industri
 MQA/FA4073
Sarjana Muda 127 0512 (Biochemistry) 07/01/2013 - 31/12/2021
35 Sarjana Muda Sains Gunaan Kimia Industri dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri
 MQA/FA2218
Sarjana Muda 127 0531 (Chemistry) 15/06/2012 - 31/12/2021
36 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Elektrikal) dengan Kepujian
 MQA/FA2291
Sarjana Muda 142 0712 (Electricity and energy) 24/02/2016 - 31/12/2022
37 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Farmaseutikal) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Farmaseutikal) dengan Kepujian
 MQA/FA1255
Sarjana Muda 144 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 21/10/2016 - 31/12/2021
38 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA2290
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 24/02/2016 - 31/12/2022
39 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pengurusan Infrastruktur) dengan Kepujian
 MQA/FA5228
Sarjana Muda 140 0741 (Engineering technology ) Mulai 28/09/2016
40 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Tenaga & Persekitaran) dengan Kepujian
 MQA/FA2292
Sarjana Muda 142 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 25/04/2016 - 31/12/2022
41 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)
 MQA/FA10799
Sarjana Muda 124 0712 (Electricity and energy) 01/01/2016 - 31/12/2021
42 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA10801
Sarjana Muda 138 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2013 - 31/12/2022
43 Sarjana Muda Kejuruteraan Perniagaan dengan Kepujian
 MQA/FA4285
Sarjana Muda 138 0414 (Management and administration ) Mulai 27/04/2018
44 Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Bahan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi Bahan
 MQA/FA0009
Sarjana Muda 128 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 30/06/2016 - 31/12/2021
45 Sarjana Muda Sains Gunaan Analitik Data dengan Kepujian
 MQA/FA12425
Sarjana Muda 120 0542 (Statistics ) Mulai 23/09/2022
46 Sarjana Muda Sains Gunaan Bioteknologi Industri dengan Kepujian
 MQA/FA15893
Sarjana Muda 127 0512 (Biochemistry) 01/01/2022 - 31/12/2023
47 Sarjana Muda Sains Gunaan Kimia Industri dengan Kepujian
 MQA/FA15890
Sarjana Muda 127 0531 (Chemistry) 01/01/2022 - 31/12/2025
48 Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Bahan dengan Kepujian
 MQA/FA15891
Sarjana Muda 128 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2022 - 31/12/2025
49 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA9497
Sarjana Muda 127 0613 (Computer Science) 22/06/2017 - 31/12/2021
50 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA15895
Sarjana Muda 130 0613 (Computer Science) 01/01/2022 - 31/12/2025
51 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian)
 MQA/FA9496
Sarjana Muda 127 0613 (Computer Science) 22/06/2017 - 31/12/2021
52 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian) dengan Kepujian
 MQA/FA15892
Sarjana Muda 130 0613 (Computer Science) 01/01/2022 - 31/12/2025
53 Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Grafik & Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/FA15894
Sarjana Muda 130 0613 (Computer Science) 01/01/2022 - 31/12/2025
54 Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Grafik & Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/FA2688
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) 01/08/2012 - 31/12/2021
55 Sarjana Muda Teknologi Automotif dengan Kepujian
 MQA/FA12908
Sarjana Muda 120 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2023 - 31/12/2026
56 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Elektrikal) dengan Kepujian
 MQA/FA16394
Sarjana Muda 142 0712 (Electricity and energy) 01/01/2023 - 31/12/2028
57 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA16395
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2023 - 31/12/2028
58 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Tenaga & Persekitaran) dengan Kepujian
 MQA/FA16396
Sarjana Muda 142 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2023 - 31/12/2028
59 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa & Mesin) dengan Kepujian
 MQA/FA8583
Sarjana Muda 143 0712 (Electricity and energy) Mulai 27/05/2022
60 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA8579
Sarjana Muda 141 0713 (Electronics and automation ) Mulai 27/05/2022
61 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA13932
Sarjana Muda 140 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2021 - 31/12/2026
62 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA16397
Sarjana Muda 140 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2027
63 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Petroleum) dengan Kepujian
 MQA/FA8584
Sarjana Muda 142 0741 (Engineering technology ) Mulai 01/07/2022
64 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Farmaseutikal) dengan Kepujian
 MQA/FA16393
Sarjana Muda 144 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2022 - 31/12/2027
65 Sarjana Muda Teknologi Penyelenggaraan Fasiliti Minyak dan Gas dengan Kepujian
 MQA/FA12911
Sarjana Muda 120 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2022 - 31/12/2025
66 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Automotif)
 MQA/FA6089
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
67 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Bio-Proses)
 MQA/FA6085
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
68 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/FA6080
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
69 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Elektronik)
 MQA/FA6081
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
70 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Instrumentasi)
 MQA/FA6082
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
71 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6076
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
72 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/FA6086
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
73 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA6090
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
74 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Pembinaan)
 MQA/FA6077
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
75 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Pembuatan)
 MQA/FA6093
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 04/10/2013
76 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Kimia dengan Keusahawanan
 MQA/FA5308
Sarjana 43 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 07/07/2014
77 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Kesihatan dan Keselamatan Industri)
 MQA/FA6104
Sarjana NA 1022 (Occupational health and safety) Mulai 04/10/2013
78 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Pengurusan Operasi)
 MQA/FA6105
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 04/10/2013
79 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Pengurusan Projek)
 MQA/FA6106
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 04/10/2013
80 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Sumber Kapital Manusia)
 MQA/FA6103
Sarjana NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 04/10/2013
81 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA6098
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 04/10/2013
82 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA6096
Sarjana NA 0613 (Computer Science) Mulai 04/10/2013
83 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA0308
Sarjana 40 0612 (Software engineering) Mulai 25/06/2014
84 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia Industri)
 MQA/FA6100
Sarjana NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 04/10/2013
85 Ijazah Sarjana Sains (Rangkaian Komputer)
 MQA/FA0307
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 25/06/2014
86 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/FA6099
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 04/10/2013
87 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat & Komunikasi)
 MQA/FA0309
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 16/07/2013
88 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA6095
Sarjana NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 04/10/2013
89 Sarjana Kejuruteraan (Gas)
 MQA/FA12153
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 12/02/2016 - 19/11/2017
90 Sarjana Kejuruteraan (Mekatronik)
 MQA/FA12149
Sarjana NA 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/11/2017 - 30/11/2017
91 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Lestari)
 MQA/FA8827
Sarjana 40 0712 (Electricity and energy) Mulai 25/09/2019
92 Sarjana Kejuruteraan Industri
 MQA/FA5041
Sarjana 40 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 01/08/2017
93 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA1980
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 11/02/2015
94 Sarjana Pengurusan Projek
 MQA/FA12109
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 27/05/2022
95 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA1408
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 08/05/2014
96 Sarjana Sains
 MQA/FA16066
Sarjana NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 14/12/2021
97 Sarjana Sains
 MQA/FA14326
Sarjana NA 0717 (Environmental protection technology) Mulai 01/02/2019
98 Sarjana Sains
 MQA/FA14327
Sarjana NA 0530 (Physical sciences not further defined) Mulai 25/07/2018
99 Sarjana Sains
 MQA/FA14325
Sarjana NA 1022 (Occupational health and safety) Mulai 20/11/2020
100 Sarjana Sains (Bahan Termaju)
 MQA/FA12152
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 28/09/2015 - 17/11/2019
101 Sarjana Sains (Matematik Industri)
 MQA/FA9029
Sarjana 42 0540 (Mathematics and statistics not further defined) Mulai 22/11/2019
102 Sarjana Sains
Nama Lama : Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA12157
Sarjana NA 0540 (Mathematics and statistics not further defined) 11/02/2014 - 31/12/2022
103 Sarjana Sains (Operasi Loji Proses)
 MQA/FA9578
Sarjana 40 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 27/09/2019
104 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA12154
Sarjana NA 0540 (Mathematics and statistics not further defined) 01/02/2015 - 28/02/2015
105 Sarjana Sains Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 MQA/FA1981
Sarjana 40 1022 (Occupational health and safety) Mulai 19/11/2021
106 Sarjana Sains Pengajian Bahasa Berintegrasi Teknologi
 MQA/FA9314
Sarjana 40 0230 (Languages not further defined) Mulai 28/05/2021
107 Sarjana Sains Perlombongan dengan Teknologi Mineral
 MQA/FA9579
Sarjana 40 0724 (Mining and extraction) Mulai 27/09/2019
108 Sarjana Teknologi Kemanusiaan (Bahasa Inggeris & Komunikasi Profesional)
 MQA/FA12156
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) 20/08/2014 - 19/11/2016
109 Sarjana Teknologi Kemanusiaan (Pembelajaran Bahasa Berasaskan Teknologi)
 MQA/FA12147
Sarjana NA 0230 (Languages not further defined) 24/09/2014 - 17/10/2015
110 Sarjana Sains
Nama Lama : Sarjana Teknologi Kemanusiaan (Sistem Prestasi Manusia)
 MQA/FA12155
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 31/01/2013 - 31/12/2021
111 Doktor Falsafah
 MQA/FA14323
Ijazah Kedoktoran NA 0717 (Environmental protection technology) Mulai 26/07/2017
112 Doktor Falsafah
 MQA/FA14324
Ijazah Kedoktoran NA 0540 (Mathematics and statistics not further defined) Mulai 28/03/2018
113 Doktor Falsafah
 MQA/FA17128
Ijazah Kedoktoran NA 0220 (Humanities (except languages) not further defined) Mulai 10/10/2023
114 Doktor Falsafah
 MQA/FA14591
Ijazah Kedoktoran NA 0230 (Languages not further defined) Mulai 20/03/2019
115 Doktor Falsafah (Bahan Termaju)
 MQA/FA12150
Ijazah Kedoktoran NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 11/02/2015 - 19/11/2017
116 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA6102
Ijazah Kedoktoran NA 0510 ( Biological and related sciences not further defined) Mulai 04/10/2013
117 Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/FA12159
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) 18/01/2017 - 03/11/2017
118 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Automotif)
 MQA/FA6091
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
119 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6079
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
120 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Bio-Proses)
 MQA/FA6087
Ijazah Kedoktoran NA 0711 (Chemical engineering and processes) Mulai 04/10/2013
121 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6083
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
122 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA6084
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
123 Doktor Falsafah (Kejuruteraan Gas)
 MQA/FA12158
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 19/10/2016 - 31/12/2016
124 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Instrumentasi)
 MQA/FA6108
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
125 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6088
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
126 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6092
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
127 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA6094
Ijazah Kedoktoran NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 04/10/2013
128 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Industri)
 MQA/FA14647
Ijazah Kedoktoran NA 1022 (Occupational health and safety) Mulai 26/07/2017
129 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kimia Industri)
 MQA/FA6101
Ijazah Kedoktoran NA 0531 (Chemistry) Mulai 04/10/2013
130 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/FA12148
Ijazah Kedoktoran NA 0530 (Physical sciences not further defined) 01/11/2017 - 30/12/2022
131 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA12160
Ijazah Kedoktoran NA 0540 (Mathematics and statistics not further defined) 23/12/2015 - 01/02/2019
132 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pembinaan)
 MQA/FA6078
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 04/10/2013
133 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Alam Sekitar)
 MQA/FA12151
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) 29/04/2014 - 31/12/2021
134 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Teknologi)
 MQA/FA6107
Ijazah Kedoktoran NA 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 04/10/2013
135 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6097
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 04/10/2013
136 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Kemanusiaan)
 MQA/FA12161
Ijazah Kedoktoran NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) 21/01/2015 - 31/12/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.