Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Malaysia Pahang (UMP) (Nama Lama : Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM))
Alamat : Lebuhraya Tun Razak
26300 Gambang, Kuantan
Pahang.No Tel : 09-431 5000
No Faks : 09-431 5555
E-Mel : pro@ump.edu.my
Laman Web : www.ump.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains dan Teknologi
 MQA/FA14658
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 25/03/2022
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA9499
Diploma 90 526 (Civil Engineering) Mulai 22/06/2017
3 Diploma Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Industri)
 MQA/FA9501
Diploma 90 523 (Electronics and Automation) Mulai 22/06/2017
4 Diploma Kejuruteraan Kimia
Nama Lama : Diploma Kejuruteraan Kimia (Loji Proses)
 MQA/FA9498
Diploma 90 524 (Chemical and Process) Mulai 22/06/2017
5 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA9502
Diploma 92 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 22/06/2017
6 Diploma Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
Nama Lama : Diploma Keselamatan Pekerjaan, Kesihatan Industri dan Alam Sekitar
 MQA/FA5090
Diploma 92 862 (Occupational health and safety) Mulai 23/04/2014
7 Diploma Sains Komputer
 MQA/FA9500
Diploma 90 481 (Computer Science) Mulai 22/06/2017
8 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Automotif - (program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman)
 MQA/FA10802
Sarjana Muda 140 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2017 - 31/12/2022
9 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 MQA/FA14707
Sarjana Muda 136 0716 (Civil engineering) 01/01/2021 - 31/12/2023
10 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Awam
 MQA/FA14707
Sarjana Muda 136 526 (Civil Engineering) 01/01/2003 - 31/12/2020
11 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 MQA/FA14708
Sarjana Muda 145 523 (Electronics and Automation) 01/01/2002 - 31/12/2021
12 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Elektronik)
 MQA/FA14810
Sarjana Muda 136 523 (Electronics and Automation) 01/01/2019 - 31/12/2024
13 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
 MQA/FA14706
Sarjana Muda 136 524 (Chemical and Process) 01/01/2002 - 31/12/2021
14 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA14709
Sarjana Muda 136 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2003 - 31/12/2020
15 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA14709
Sarjana Muda 136 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2023
16 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA10798
Sarjana Muda 136 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2018 - 31/12/2022
17 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA10798
Sarjana Muda 128 525 (Motor vehicles, ships and aircraft) 01/01/2015 - 31/12/2017
18 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik - (Program kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Science, Jerman)
 MQA/FA0001
Sarjana Muda 139 523 (Electronics and Automation) 01/01/2015 - 31/12/2020
19 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik - (Program Kerjasama dengan Karlsruhe University of Applied Sciences, Jerman)
 MQA/FA0001
Sarjana Muda 146 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2026
20 Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA10800
Sarjana Muda 129 521 (Mechanics and Metal Work) 01/01/2016 - 31/12/2021
21 Ijazah Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dengan Kepujian
 MQA/FA2289
Sarjana Muda 126 862 (Occupational health and safety) Mulai 07/05/2012
22 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Projek dengan Kepujian
 MQA/FA2288
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 19/06/2012
23 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi Industri dengan Kepujian
 MQA/FA2219
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 30/04/2012
24 Sarjana Muda Sains Gunaan Bioteknologi Industri dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Bioteknologi Industri
 MQA/FA4073
Sarjana Muda 127 545 (Applied science) Mulai 01/07/2013
25 Sarjana Muda Sains Gunaan Kimia Industri dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Kimia Industri
 MQA/FA2218
Sarjana Muda 127 545 (Applied science) Mulai 15/06/2012
26 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Elektrikal) dengan Kepujian
 MQA/FA2291
Sarjana Muda 140 522 (Electricity and Energy) Mulai 24/02/2016
27 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Farmaseutikal) dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Farmaseutikal) dengan Kepujian
 MQA/FA1255
Sarjana Muda 144 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 21/10/2016
28 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA2290
Sarjana Muda 142 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 24/02/2016
29 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Pengurusan Infrastruktur) dengan Kepujian
 MQA/FA5228
Sarjana Muda 142 526 (Civil Engineering) Mulai 28/09/2016
30 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Tenaga & Persekitaran) dengan Kepujian
 MQA/FA2292
Sarjana Muda 141 522 (Electricity and Energy) Mulai 25/04/2016
31 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik (Sistem Kuasa)
 MQA/FA10799
Sarjana Muda 124 522 (Electricity and Energy) 01/01/2016 - 31/12/2021
32 Sarjana Muda (Kepujian) Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA10801
Sarjana Muda 129 523 (Electronics and Automation) 01/01/2013 - 31/12/2022
33 Sarjana Muda Kejuruteraan Perniagaan dengan Kepujian
 MQA/FA4285
Sarjana Muda 135 340 (Business and Administration) Mulai 27/04/2018
34 Sarjana Muda Sains Gunaan Teknologi Bahan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Gunaan (Kepujian) Teknologi Bahan
 MQA/FA0009
Sarjana Muda 128 543 (Materials (wood, paper, plastic and glass)) Mulai 30/06/2016
35 Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA9497
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) Mulai 22/06/2017
36 Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian) dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Komputer & Rangkaian)
 MQA/FA9496
Sarjana Muda 127 481 (Computer Science) Mulai 22/06/2017
37 Sarjana Muda Sains Komputer (Teknologi Grafik & Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/FA2688
Sarjana Muda 122 481 (Computer Science) Mulai 01/08/2012
38 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA13932
Sarjana Muda 140 0711 (Chemical engineering and processes) 01/01/2021 - 31/12/2026
39 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Automotif)
 MQA/FA6089
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
40 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Bio-Proses)
 MQA/FA6085
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
41 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Elektrik)
 MQA/FA6080
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
42 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Elektronik)
 MQA/FA6081
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
43 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Instrumentasi)
 MQA/FA6082
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
44 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6076
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
45 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Kimia)
 MQA/FA6086
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
46 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Mekanikal)
 MQA/FA6090
Sarjana NA 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 04/10/2013
47 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Pembinaan)
 MQA/FA6077
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
48 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Kejuruteraan (Pembuatan)
 MQA/FA6093
Sarjana NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
49 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Kimia dengan Keusahawanan
 MQA/FA5308
Sarjana 43 524 (Chemical and Process) Mulai 07/07/2014
50 Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Kesihatan dan Keselamatan Industri)
 MQA/FA6104
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 04/10/2013
51 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Pengurusan Operasi)
 MQA/FA6105
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 04/10/2013
52 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Pengurusan Projek)
 MQA/FA6106
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 04/10/2013
53 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Pengurusan Teknologi (Sumber Kapital Manusia)
 MQA/FA6103
Sarjana NA 345 (Management and Administration) Mulai 04/10/2013
54 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Bioteknologi)
 MQA/FA6098
Sarjana NA 545 (Applied science) Mulai 04/10/2013
55 Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA0308
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 25/06/2014
56 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perisian)
 MQA/FA6096
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 04/10/2013
57 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Kimia Industri)
 MQA/FA6100
Sarjana NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
58 Ijazah Sarjana Sains (Rangkaian Komputer)
 MQA/FA0307
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 25/06/2014
59 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Makanan)
 MQA/FA6099
Sarjana NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
60 Ijazah Sarjana Sains (Teknologi Maklumat & Komunikasi)
 MQA/FA0309
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 16/07/2013
61 Sarjana Sains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains Komputer
 MQA/FA6095
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 04/10/2013
62 Sarjana Kejuruteraan (Mekatronik)
 MQA/FA12149
Sarjana NA 523 (Electronics and Automation) 01/11/2017 - 30/11/2017
63 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Tenaga Lestari)
 MQA/FA8827
Sarjana 40 522 (Electricity and Energy) Mulai 25/09/2019
64 Sarjana Kejuruteraan Industri
 MQA/FA5041
Sarjana 40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 01/08/2017
65 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA1980
Sarjana 40 521 (Mechanics and Metal Work) Mulai 11/02/2015
66 Sarjana Pengurusan Projek
 MQA/FA12109
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 27/05/2022
67 Sarjana Pentadbiran Perniagaan
 MQA/FA1408
Sarjana 45 345 (Management and Administration) Mulai 08/05/2014
68 Sarjana Sains
 MQA/FA14326
Sarjana NA 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 01/02/2019
69 Sarjana Sains
 MQA/FA14327
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 25/07/2018
70 Sarjana Sains
 MQA/FA14325
Sarjana NA 860 (Security services (broad programmes)) Mulai 20/11/2020
71 Sarjana Sains (Matematik Industri)
 MQA/FA9029
Sarjana 42 461 (Mathematics) Mulai 22/11/2019
72 Sarjana Sains
Nama Lama : Sarjana Sains (Matematik)
 MQA/FA12157
Sarjana NA 461 (Mathematics) 11/02/2014 - 31/12/2022
73 Sarjana Sains (Operasi Loji Proses)
 MQA/FA9578
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 27/09/2019
74 Sarjana Sains (Statistik)
 MQA/FA12154
Sarjana NA 462 (Statistics) 01/02/2015 - 28/02/2015
75 Sarjana Sains Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
 MQA/FA1981
Sarjana 40 1022 (Occupational health and safety) Mulai 19/11/2021
76 Sarjana Sains Pengajian Bahasa Berintegrasi Teknologi
 MQA/FA9314
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 28/05/2021
77 Sarjana Sains Perlombongan dengan Teknologi Mineral
 MQA/FA9579
Sarjana 40 544 (Mining and extraction) Mulai 27/09/2019
78 Sarjana Teknologi Kemanusiaan (Bahasa Inggeris & Komunikasi Profesional)
 MQA/FA12156
Sarjana NA 222 (Languages) 20/08/2014 - 19/11/2016
79 Sarjana Teknologi Kemanusiaan (Pembelajaran Bahasa Berasaskan Teknologi)
 MQA/FA12147
Sarjana NA 222 (Languages) 24/09/2014 - 17/10/2015
80 Sarjana Sains
Nama Lama : Sarjana Teknologi Kemanusiaan (Sistem Prestasi Manusia)
 MQA/FA12155
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) 31/01/2013 - 31/12/2021
81 Doktor Falsafah
 MQA/FA14323
Ijazah Kedoktoran NA 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 26/07/2017
82 Doktor Falsafah
 MQA/FA14324
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 28/03/2018
83 Doktor Falsafah
 MQA/FA14591
Ijazah Kedoktoran NA 222 (Languages) Mulai 20/03/2019
84 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Bioteknologi)
 MQA/FA6102
Ijazah Kedoktoran NA 545 (Applied science) Mulai 04/10/2013
85 Doktor Falsafah (Fizik)
 MQA/FA12159
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 18/01/2017 - 03/11/2017
86 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Automotif)
 MQA/FA6091
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
87 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Awam)
 MQA/FA6079
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
88 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Bio-Proses)
 MQA/FA6087
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
89 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektrik)
 MQA/FA6083
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
90 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Elektronik)
 MQA/FA6084
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
91 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Instrumentasi)
 MQA/FA6108
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
92 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Kimia)
 MQA/FA6088
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
93 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal)
 MQA/FA6092
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
94 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kejuruteraan Pembuatan)
 MQA/FA6094
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
95 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kesihatan dan Keselamatan Industri)
 MQA/FA14647
Ijazah Kedoktoran NA 862 (Occupational health and safety) Mulai 26/07/2017
96 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kimia Industri)
 MQA/FA6101
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
97 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Kimia)
 MQA/FA12148
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) 01/11/2017 - 30/12/2022
98 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Matematik)
 MQA/FA12160
Ijazah Kedoktoran NA 461 (Mathematics) 23/12/2015 - 01/02/2019
99 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pembinaan)
 MQA/FA6078
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 04/10/2013
100 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Alam Sekitar)
 MQA/FA12151
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 29/04/2014 - 31/12/2021
101 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Pengurusan Teknologi)
 MQA/FA6107
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 04/10/2013
102 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Sains Komputer)
 MQA/FA6097
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 04/10/2013
103 Doktor Falsafah
Nama Lama : Doktor Falsafah (Teknologi Kemanusiaan)
 MQA/FA12161
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) 21/01/2015 - 31/12/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.