Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) (Nama Lama : Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM))
Alamat : Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal
Melaka.No Tel : 06-270 1000
No Faks : 06-270 1022
E-Mel : webmaster@utem.edu.my
Laman Web : www.utem.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 11692
Sarjana Muda 0713 (Electronics and automation ) 05/04/2002 06/2003
2 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pembangunan Perisian)
 10023
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 20/06/2001 06/2001
3 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) Dengan Kepujian
 11554
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 16/01/2007 07/2007
4 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Media Interaktif)
 10021
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002
5 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Pangkalan Data)
 10024
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/04/2002 06/2003
6 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) Dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi (Rangkaian Komputer)
 10022
Sarjana Muda 0613 (Computer Science) 05/04/2002 06/2002

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA14876
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) 01/01/2020 - 31/12/2025
2 Diploma Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA1946
Diploma 90 0712 (Electricity and energy) Mulai 13/02/2012
3 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA1884
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) Mulai 30/12/2011
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA14875
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2020 - 31/12/2025
5 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA2101
Diploma 91 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 19/03/2012
6 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA14886
Diploma 91 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2020 - 31/12/2025
7 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA1893
Diploma 91 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 30/12/2011
8 Diploma Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA14874
Diploma 91 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2020 - 31/12/2025
9 Diploma Sains Komputer
Nama Lama : Diploma Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA1886
Diploma 90 0613 (Computer Science) Mulai 10/01/2012
10 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) Dengan Kepujian
 AA0213
Sarjana Muda 130 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
11 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa & Pemacu) dengan Kepujian
 MQA/FA11516
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2011 - 31/12/2019
12 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) dengan Kepujian
 MQA/FA11515
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2011 - 31/12/2018
13 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kawalan, Instrumentasi & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0214
Sarjana Muda 130 0712 (Electricity and energy) 01/01/2009 - 31/12/2010
14 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) Dengan Kepujian
 AA0349
Sarjana Muda 132 0712 (Electricity and energy) 01/01/2010 - 31/12/2011
15 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA11532
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2010 - 30/12/2019
16 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA11518
Sarjana Muda 134 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2019
17 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) Dengan Kepujian
 AA0350
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2010 - 31/12/2011
18 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) Dengan Kepujian
 AA0215
Sarjana Muda 130 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 - 31/12/2011
19 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Telekomunikasi) dengan Kepujian
 MQA/FA8628
Sarjana Muda 133 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2018
20 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) Dengan Kepujian
 AA0021
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2010 - 31/12/2011
21 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA11519
Sarjana Muda 134 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2019
22 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi Wayarles) dengan Kepujian
 MQA/FA11630
Sarjana Muda 134 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2011 - 31/12/2018
23 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA11533
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 - 31/12/2020
24 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) Dengan Kepujian
 AA0201
Sarjana Muda 126 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2009 - 31/12/2010
25 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Loji dan Penyelenggaraan) dengan Kepujian
 MQA/FA9025
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2015 - 31/12/2019
26 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) Dengan Kepujian
 AA0202
Sarjana Muda 126 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 - 31/12/2010
27 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk & Inovasi) dengan Kepujian
 MQA/FA11520
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2011 - 31/12/2019
28 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) dengan Kepujian
 MQA/FA11534
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2012 - 31/12/2019
29 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Struktur & Bahan) Dengan Kepujian
 AA0351
Sarjana Muda 131 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2010 - 31/12/2011
30 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir) Dengan Kepujian
 AA0211
Sarjana Muda 131 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 - 31/12/2010
31 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal (Termal Bendalir) dengan Kepujian
 MQA/FA9319
Sarjana Muda 138 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2011 - 31/12/2019
32 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
 MQA/FA11517
Sarjana Muda 135 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2019 - 31/12/2024
33 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik Dengan Kepujian
 AA0212
Sarjana Muda 137 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2010 - 31/12/2011
34 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik dengan Kepujian
 MQA/FA11517
Sarjana Muda 129 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) 01/01/2012 - 31/12/2018
35 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan) dengan Kepujian
 MQA/FA8629
Sarjana Muda 132 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2014 - 31/12/2019
36 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Kejuruteraan) Dengan Kepujian
 AA0017
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2008 - 31/12/2009
37 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Pengurusan Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA11764
Sarjana Muda 132 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2008 - 31/12/2019
38 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0260
Sarjana Muda 134 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2010 - 31/12/2011
39 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Proses Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA11521
Sarjana Muda 132 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2012 - 31/12/2018
40 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA8630
Sarjana Muda 132 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2012 - 31/12/2015
41 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) Dengan Kepujian
 AA0217
Sarjana Muda 134 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2009 - 31/12/2011
42 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan) dengan Kepujian
 MQA/FA8630
Sarjana Muda 132 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2016 - 31/12/2019
43 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) dengan Kepujian
 MQA/FA9320
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2019
44 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) Dengan Kepujian
 AA0216
Sarjana Muda 134 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2009 - 31/12/2011
45 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan (Robotik & Automasi) dengan Kepujian
 MQA/FA9320
Sarjana Muda 132 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2012 - 31/12/2016
46 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Inovasi Teknologi)
 MQA/FA3624
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 30/04/2013
47 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Teknologi dengan Kepujian (Pemasaran Teknologi Tinggi)
 MQA/FA3625
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 30/04/2013
48 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepintaran Buatan) dengan Kepujian
 MQA/FA1888
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
49 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA15798
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) 01/01/2022 - 31/12/2027
50 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Komputer) Dengan Kepujian
 MQA/FA0898
Sarjana Muda 120 0613 (Computer Science) Mulai 01/11/2016
51 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Media Interaktif) dengan Kepujian
 MQA/FA1885
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
52 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian
 MQA/FA1887
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
53 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pengurusan Pangkalan Data) dengan Kepujian
 MQA/FA1889
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
54 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA1890
Sarjana Muda 122 0613 (Computer Science) Mulai 09/01/2012
55 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) dengan Kepujian
 MQA/FA14884
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) 01/01/2021 - 31/12/2026
56 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Automasi Industri & Robotik) dengan Kepujian
 MQA/FA0696
Sarjana Muda 140-145 0712 (Electricity and energy) Mulai 04/03/2015
57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0695
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) Mulai 09/03/2015
58 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA14873
Sarjana Muda 140 0712 (Electricity and energy) 01/04/2021 - 31/12/2026
59 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA14885
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2026
60 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Industri) dengan Kepujian
 MQA/FA0699
Sarjana Muda 142-146 0713 (Electronics and automation ) Mulai 27/02/2015
61 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) dengan Kepujian
 MQA/FA14883
Sarjana Muda 144 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2026
62 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Telekomunikasi) dengan Kepujian
 MQA/FA0697
Sarjana Muda 144 0713 (Electronics and automation ) Mulai 04/03/2015
63 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA0698
Sarjana Muda 144-146 0713 (Electronics and automation ) Mulai 27/02/2015
64 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Komputer (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/FA14879
Sarjana Muda 144 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2026
65 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) dengan Kepujian
 MQA/FA0693
Sarjana Muda 141 & 142 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 09/03/2015
66 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Sistem Penyejukan dan Penyaman Udara) dengan Kepujian
 MQA/FA14880
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
67 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA0692
Sarjana Muda 141 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 09/03/2015
68 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Automotif) dengan Kepujian
 MQA/FA14882
Sarjana Muda 141 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
69 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) dengan Kepujian
 MQA/FA14878
Sarjana Muda 143 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
70 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Teknologi Penyelenggaraan) dengan Kepujian
 MQA/FA0694
Sarjana Muda 143 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 09/03/2015
71 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA0700
Sarjana Muda 143-144 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 09/03/2015
72 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Proses dan Teknologi) dengan Kepujian
 MQA/FA14877
Sarjana Muda 143 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2021 - 31/12/2026
73 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Reka Bentuk Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA0701
Sarjana Muda 143-144 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 09/03/2015
74 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Produk) dengan Kepujian
 MQA/FA14881
Sarjana Muda 143 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2021 - 31/12/2026
75 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan) dengan Kepujian
 MQA/FA15797
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 01/01/2022 - 31/12/2027
76 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Teknologi Permainan) dengan Kepujian
 MQA/FA0897
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) Mulai 01/11/2016
77 Ijazah Sarjana Muda Teknousahawan dengan Kepujian
 MQA/FA3623
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 30/04/2013
78 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA3447
Sarjana Muda 135 0712 (Electricity and energy) 01/01/2018 - 31/12/2023
79 Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA3448
Sarjana Muda 135 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2018 - 31/12/2023
80 Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA3449
Sarjana Muda 135 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2018 - 31/12/2023
81 Sarjana Muda Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian
 MQA/FA3450
Sarjana Muda 135 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2018 - 31/12/2023
82 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik dengan Kepujian
 MQA/FA9760
Sarjana Muda 142 0712 (Electricity and energy) 01/01/2021 - 31/12/2026
83 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik dengan Kepujian
 MQA/FA9761
Sarjana Muda 142 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2021 - 31/12/2026
84 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA9762
Sarjana Muda 142 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2021 - 31/12/2026
85 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian
 MQA/FA9763
Sarjana Muda 143 0720 (Manufacturing and processing not further defined) 01/01/2021 - 31/12/2026
86 Ijazah Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA5632
Sarjana NA 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 15/07/2013
87 Ijazah Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia)
 MQA/FA1760
Sarjana 42 0613 (Computer Science) Mulai 23/12/2016
88 Sarjana Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA9764
Sarjana 40 0712 (Electricity and energy) Mulai 05/02/2020
89 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Elektronik Kuasa dan Pemacu)
 MQA/FA14715
Sarjana 42 0712 (Electricity and energy) 28/02/2018 - 31/12/2019
90 Sarjana Kejuruteraan Elektrik (Kuasa Industri)
 MQA/FA5631
Sarjana 42 0712 (Electricity and energy) Mulai 15/07/2013
91 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Kejuruteraan Komputer)
 MQA/FA5637
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) Mulai 15/07/2013
92 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Elektronik)
 MQA/FA5638
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) Mulai 15/07/2013
93 Sarjana Kejuruteraan Elektronik (Sistem Telekomunikasi)
 MQA/FA5636
Sarjana 42 0713 (Electronics and automation ) Mulai 15/07/2013
94 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA10825
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 21/10/2020
95 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA1496
Sarjana 42 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) Mulai 31/03/2016
96 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Automotif)
 MQA/FA1499
Sarjana 40 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) Mulai 31/03/2016
97 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Kejuruteraan Tenaga)
 MQA/FA1498
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 31/03/2016
98 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Mekanik Gunaan)
 MQA/FA1497
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 31/03/2016
99 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Rekabentuk Produk)
 MQA/FA1500
Sarjana 40 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 01/02/2018
100 Sarjana Kejuruteraan Mekanikal (Tenaga)
 MQA/FA1495
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) 11/09/2017 - 28/03/2018
101 Sarjana Kejuruteraan Mekatronik
 MQA/FA9765
Sarjana 40 0788 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction) Mulai 21/10/2020
102 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Bahan Termaju dan Pemprosesan)
 MQA/FA9176
Sarjana 40 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 26/09/2019
103 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Industri)
 MQA/FA5646
Sarjana 42 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 15/07/2013
104 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Kualiti)
 MQA/FA5647
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 15/07/2013
105 Sarjana Kejuruteraan Pembuatan (Kejuruteraan Sistem Pembuatan)
 MQA/FA5645
Sarjana 42 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 15/07/2013
106 Sarjana Kejuruteraan Perisian (Pembangunan Mudah Alih)
 MQA/FA9614
Sarjana 40 0611 (Information technology and information system) Mulai 10/03/2021
107 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Operasi Termaju)
 MQA/FA5657
Sarjana 45 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 15/07/2013
108 Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Teknologi dan Inovasi)
 MQA/FA5658
Sarjana 45 0414 (Management and administration ) Mulai 15/07/2013
109 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektrik
 MQA/FA5630
Sarjana NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
110 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Elektronik
 MQA/FA5635
Sarjana 42 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
111 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA5641
Sarjana 42 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 15/07/2013
112 Sarjana Sains Dalam Kejuruteraan Pembuatan
 MQA/FA5644
Sarjana NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 15/07/2013
113 Sarjana Sains Dalam Keusahawanan
 MQA/FA5656
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 15/07/2013
114 Sarjana Sains Dalam Pengurusan Teknologi
 MQA/FA5655
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 15/07/2013
115 Sarjana Sains Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 MQA/FA5649
Sarjana NA 0611 (Information technology and information system) Mulai 15/07/2013
116 Sarjana Sains Kaunseling Industri
 MQA/FA15299
Sarjana NA 0310 (Social and behavioural sciences not further defined) Mulai 20/10/2021
117 Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian)
Nama Lama : Sarjana Sains Komputer (Kejuruteraan Perisian dan Kepintaran)
 MQA/FA5651
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
118 Sarjana Sains Komputer (Sains Keselamatan)
 MQA/FA5653
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
119 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Pangkalan Data)
 MQA/FA5652
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
120 Sarjana Sains Komputer (Teknologi Rangkaian Internet)
 MQA/FA5650
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 15/07/2013
121 Sarjana Sains Komunikasi Teknikal
 MQA/FA13359
Sarjana NA 0323 (Media and communications) Mulai 31/01/2020
122 Sarjana Sains Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/FA13360
Sarjana NA 0414 (Management and administration ) Mulai 31/01/2020
123 Sarjana Teknoinovasi
 MQA/FA9612
Sarjana 40 0414 (Management and administration ) Mulai 10/03/2021
124 Sarjana Teknologi (Sains Data dan Analitik)
 MQA/FA9613
Sarjana 40 0613 (Computer Science) Mulai 29/09/2020
125 Doktor Falsafah
 MQA/FA5639
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
126 Doktor Falsafah
 MQA/FA5628
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
127 Doktor Falsafah
 MQA/FA5633
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
128 Doktor Falsafah
 MQA/FA5648
Ijazah Kedoktoran NA 0610 (Information and communication technologies (ICTs) not further defined) Mulai 15/07/2013
129 Doktor Falsafah
 MQA/FA5642
Ijazah Kedoktoran NA 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 15/07/2013
130 Doktor Falsafah
 MQA/FA5654
Ijazah Kedoktoran NA 0414 (Management and administration ) Mulai 15/07/2013
131 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5634
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
132 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5643
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
133 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5629
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
134 Doktor Kejuruteraan
 MQA/FA5640
Ijazah Kedoktoran NA 0710 (Engineering and engineering trades not further defined) Mulai 15/07/2013
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.