Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Putra Malaysia (UPM)
Alamat : 43400 Serdang
Selangor.No Tel : 03-9769 1000
No Faks : -
E-Mel : pspk@upm.edu.my
Laman Web : www.upm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Diploma Belia Dalam Kerja Pembangunan
 11012
Diploma 345 (Management and Administration) 03/10/1998 1998
2 Diploma Kejuruteraan (Kecemasan dan Keselamatan)
 10941
Diploma 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) 10/05/2000 2000
3 Diploma Pembangunan Manusia
 11027
Diploma 345 (Management and Administration) NA 1973
4 Diploma Pengurusan Perniagaan
 11005
Diploma 345 (Management and Administration) 10/06/1999 1999
5 Diploma Sains Komputer
 10998
Diploma 481 (Computer Science) 05/08/1982 1982
6 Bacelor Kejuruteraan (Biologi dan Pertanian)
 10949
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 26/06/1996 1996/1997
7 Bacelor Kejuruteraan (Elektrik dan Elektronik)
 10944
Sarjana Muda 523 (Electronics and Automation) 26/06/1996 1996
8 Bacelor Kejuruteraan (Pertanian dan Biosistem)
 11651
Sarjana Muda 524 (Chemical and Process) 22/02/2007 07/2006
9 Bacelor Kejuruteraan (Proses dan Makanan)
 10950
Sarjana Muda 541 (Food Processing) NA NA
10 Bacelor Muzik (Pendidikan Muzik)
 10954
Sarjana Muda 146 (Training for teachers of vocational subjects) 26/06/1996 1996
11 Bacelor Muzik (Teknologi Muzik)
 10952
Sarjana Muda 212 (Music and Performing Arts) 26/06/1996 1996
12 Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Malaysia Sebagai Bahasa Pertama)
 10961
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 05/08/1982 1981
13 Bacelor Pendidikan (Teknologi Maklumat)
 10967
Sarjana Muda 145 (Training for teachers with subject specialisation) 01/07/2002 2002
14 Bacelor Perakaunan
 10968
Sarjana Muda 344 (Accounting and Taxation) 31/10/1984 1985
15 Bacelor Sains (Alam Sekitar)
 10984
Sarjana Muda 422 (Environmental Science) NA 1976
16 Bacelor Sains (Kepujian)
 10985
Sarjana Muda 440 (Physical Science (broad programmes)) NA 1975
17 Bacelor Sains (Kepujian) Major Biokimia
 10991
Sarjana Muda 421 (Biology and biochemistry) NA NA
18 Bacelor Sastera (Bahasa Arab)
 11014
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
19 Bacelor Sastera (Bahasa Jerman)
 11022
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
20 Bacelor Sastera (Bahasa Mandarin)
 11016
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
21 Bacelor Sastera (Bahasa Melayu)
 11013
Sarjana Muda 223 (National Language) NA NA
22 Bacelor Sastera (Bahasa Peranchis)
 11020
Sarjana Muda 224 (Other Languages) NA NA
23 Bacelor Seni Bina Landskap
 10938
Sarjana Muda 581 (Architecture and town planning) 26/06/1996 1996
24 Doktor Perubatan Veterinar
 11002
Sarjana Muda 640 (Veterinary) NA 1973
25 Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah
 11639
- 141 (Teaching and Training) 26/03/2007 01/2007

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains Pertanian
 MQA/SWA10522
Program Asas 56 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 03/04/2017
2 Diploma Kejuruteraan Pertanian
 MQA/SWA0398
Diploma 105 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
3 Diploma Kesihatan Haiwan dan Penternakan
Nama Lama : Diploma Kesihatan Haiwan dan Peternakan
 MQA/SWA0395
Diploma 104 640 (Veterinary) Mulai 16/06/2014
4 Diploma Pengurusan Perladangan Makanan
 MQA/SWA0396
Diploma 95 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
5 Diploma Perhutanan
 MQA/SWA0394
Diploma 92 623 (Forestry) Mulai 16/06/2014
6 Diploma Perikanan
 MQA/SWA0393
Diploma 93 624 (Fisheries) Mulai 16/06/2014
7 Diploma Perniagaantani
 MQA/SWA0397
Diploma 104 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
8 Diploma Pertanian
 MQA/SWA0392
Diploma 95 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
9 Bacelor Ekonomi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Ekonomi
 MQA/SWA0374
Sarjana Muda 120 314 (Economics) Mulai 10/07/2014
10 Bacelor Kejururawatan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Kejururawatan
 MQA/FA6190
Sarjana Muda 143 723 (Nursing and caring) 27/12/2020 - 26/12/2022
11 Bacelor Kejururawatan
 MQA/FA6190
Sarjana Muda 141 723 (Nursing and caring) 27/04/2016 - 26/12/2020
12 Bacelor Kejuruteraan Aeroangkasa dengan Kepujian
 MQA/FA15260
Sarjana Muda 135 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2016 - 31/12/2024
13 Bacelor Kejuruteraan Awam dengan Kepujian
 MQA/FA15259
Sarjana Muda 136 0716 (Civil engineering) 01/01/2016 - 31/12/2024
14 Bacelor Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
 MQA/FA15538
Sarjana Muda 135 524 (Chemical and Process) 01/01/2014 - 31/12/2024
15 Bacelor Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian
 MQA/FA15261
Sarjana Muda 136 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2016 - 31/12/2024
16 Bacelor Kejuruteraan Perisian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA14254
Sarjana Muda 125 481 (Computer Science) Mulai 08/05/2017
17 Bacelor Kejuruteraan Sistem Komputer dan Komunikasi dengan Kepujian
 MQA/FA15256
Sarjana Muda 135 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies) 01/01/2017 - 31/12/2024
18 Bacelor Komunikasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Komunikasi
 MQA/SWA0596
Sarjana Muda 122 321 (Journalism and reporting) Mulai 09/04/2015
19 Bacelor Muzik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Muzik
 MQA/SWA0592
Sarjana Muda 124 212 (Music and Performing Arts) Mulai 09/04/2015
20 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Moral)
 MQA/SWA0587
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
21 Bacelor Pendidikan (Pendidikan Sekolah Rendah) dengan Kepujian
 MQA/SWA0600
Sarjana Muda 138 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/03/2015
22 Bacelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan (Sains Rumahtangga)
 MQA/SWA0378
Sarjana Muda 131 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 16/06/2014
23 Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Bahasa Melayu
 MQA/SWA11709
Sarjana Muda 127 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/05/2017
24 Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
 MQA/SWA0376
Sarjana Muda 138 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 10/07/2014
25 Bacelor Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Jasmani
 MQA/SWA0598
Sarjana Muda 126 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
26 Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA0377
Sarjana Muda 127 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 16/06/2014
27 Bacelor Pendidikan Sains Pertanian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pendidikan Sains Pertanian
 MQA/SWA0599
Sarjana Muda 135 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
28 Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pengajian Pengguna
 MQA/SWA0380
Sarjana Muda 125 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 20/03/2014
29 Bacelor Pengurusan Alam Sekitar dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pengurusan Alam Sekitar
 MQA/SWA0390
Sarjana Muda 131 422 (Environmental Science) Mulai 19/03/2012
30 Bacelor Pentadbiran Perniagaan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA0375
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 20/03/2014
31 Bacelor Sains Akuakultur dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pertanian (Akuakultur)
 MQA/SWA0370
Sarjana Muda 127 624 (Fisheries) Mulai 20/03/2014
32 Bacelor Pertanian Sains Ternakan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Pertanian (Sains Ternakan)
 MQA/SWA0371
Sarjana Muda 133 621 (Crop and livestock production) Mulai 10/07/2014
33 Bacelor Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Reka Bentuk (Reka Bentuk Perindustrian) dengan Kepujian
 MQA/SWA0383
Sarjana Muda 120 214 (Design) Mulai 12/09/2013
34 Bacelor Sains Dietetik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Dietetik)
 MQA/SWA0385
Sarjana Muda 140 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 20/03/2014
35 Bacelor Sains Biologi Sel dan Molekul dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) (Biologi Sel dan Molekul)
 MQA/SWA0814
Sarjana Muda 125 421 (Biology and biochemistry) Mulai 10/09/2015
36 Bacelor Sains Biokimia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Biokimia
 MQA/SWA10888
Sarjana Muda 120 421 (Biology and biochemistry) Mulai 03/04/2017
37 Bacelor Sains Bioteknologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Bioteknologi
 MQA/SWA0389
Sarjana Muda 126 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/09/2013
38 Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Biologi
 MQA/SWA0601
Sarjana Muda 123 421 (Biology and biochemistry) Mulai 09/04/2015
39 Bacelor Sains Fizik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Fizik
 MQA/SWA0604
Sarjana Muda 124 441 (Physics) Mulai 09/04/2015
40 Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia
 MQA/SWA0605
Sarjana Muda 125 442 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
41 Bacelor Sains Kimia Perindustrian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Perindustrian
 MQA/SWA0606
Sarjana Muda 125 442 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
42 Bacelor Sains Kimia Petroleum dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Kimia Petroleum
 MQA/SWA0607
Sarjana Muda 125 442 (Chemistry) Mulai 09/04/2015
43 Bacelor Sains Matematik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Matematik
 MQA/SWA0602
Sarjana Muda 126 461 (Mathematics) Mulai 09/04/2015
44 Bacelor Sains dalam Sains Bahan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Bahan
 MQA/SWA0608
Sarjana Muda 124 441 (Physics) Mulai 09/04/2015
45 Bacelor Sains dalam Sains Instrumentasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Sains Instrumentasi
 MQA/SWA0609
Sarjana Muda 124 441 (Physics) Mulai 09/04/2015
46 Bacelor Sains Statistik dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Major Statistik
 MQA/SWA0603
Sarjana Muda 126 462 (Statistics) Mulai 09/04/2015
47 Bacelor Sains Mikrobiologi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kepujian) Mikrobiologi
 MQA/SWA0595
Sarjana Muda 125 421 (Biology and biochemistry) Mulai 09/04/2015
48 Bacelor Sains Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA0387
Sarjana Muda 143 862 (Occupational health and safety) Mulai 16/06/2014
49 Bacelor Sains Pemakanan dan Kesihatan Komuniti dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Pemakanan dan Kesihatan Komuniti)
 MQA/SWA0386
Sarjana Muda 143 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 12/09/2013
50 Bacelor Sains Pengajian Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Pengajian Makanan)
 MQA/SWA0379
Sarjana Muda 127 541 (Food Processing) Mulai 12/09/2013
51 Bacelor Sains Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Pengurusan Perkhidmatan Makanan)
 MQA/SWA0791
Sarjana Muda 128 541 (Food Processing) Mulai 18/08/2016
52 Bacelor Sains Bioperubatan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains (Sains Bioperubatan)
 MQA/SWA0384
Sarjana Muda 134 421 (Biology and biochemistry) Mulai 20/03/2014
53 Bacelor Sains Bioindustri dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Bioindustri
 MQA/SWA0391
Sarjana Muda 131 621 (Crop and livestock production) Mulai 16/06/2014
54 Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains dan Teknologi Alam Sekitar
 MQA/SWA0184
Sarjana Muda 120 422 (Environmental Science) Mulai 15/08/2013
55 Bacelor Sains dan Teknologi Kayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains dan Teknologi Kayu
 MQA/SWA0373
Sarjana Muda 135 623 (Forestry) Mulai 20/03/2014
56 Bacelor Sains dan Teknologi Makanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains dan Teknologi Makanan
 MQA/SWA0588
Sarjana Muda 126 541 (Food Processing) Mulai 09/04/2015
57 Bacelor Sains Biologi dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Biologi
 MQA/SWA0610
Sarjana Muda 129-137 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
58 Bacelor Sains Fizik dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Fizik
 MQA/SWA0611
Sarjana Muda 133-141 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
59 Bacelor Sains Kimia dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Kimia
 MQA/SWA0612
Sarjana Muda 133-141 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
60 Bacelor Sains Matematik dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Matematik
 MQA/SWA0613
Sarjana Muda 131-136 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
61 Bacelor Sains Statistik dengan Pendidikan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains dengan Pendidikan (Kepujian) Major Statistik
 MQA/SWA0614
Sarjana Muda 131-136 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 09/04/2015
62 Bacelor Sains Hortikultur dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Hortikultur
 MQA/SWA0584
Sarjana Muda 126 622 (Horticulture) Mulai 09/04/2015
63 Bacelor Sains Komputer (Pengkomputeran Multimedia) dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer (Multimedia) dengan Kepujian
 MQA/SWA14253
Sarjana Muda 123 481 (Computer Science) Mulai 08/05/2017
64 Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer) dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer (Rangkaian Komputer)
 MQA/SWA14252
Sarjana Muda 125 481 (Computer Science) Mulai 08/05/2017
65 Bacelor Sains Komputer dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Komputer (Sistem Komputer) dengan Kepujian
 MQA/SWA0388
Sarjana Muda 125 481 (Computer Science) Mulai 19/03/2012
66 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Manusia
 MQA/SWA0589
Sarjana Muda 124 312 (Sociology and Cultural Studies) Mulai 09/04/2015
67 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan
 MQA/SWA0591
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 09/04/2015
68 Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat
 MQA/SWA0590
Sarjana Muda 124 345 (Management and Administration) Mulai 09/04/2015
69 Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/SWA0586
Sarjana Muda 125 345 (Management and Administration) Mulai 09/04/2015
70 Bacelor Sains Pengurusan Perladangan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pengurusan Perladangan
 MQA/SWA14049
Sarjana Muda 123 621 (Crop and livestock production) Mulai 27/02/2020
71 Bacelor Sains Perhutanan dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Perhutanan
 MQA/SWA0372
Sarjana Muda 129 623 (Forestry) Mulai 09/06/2011
72 Bacelor Sains Perniagaantani dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Perniagaantani
 MQA/SWA0369
Sarjana Muda 129 621 (Crop and livestock production) Mulai 13/02/2014
73 Bacelor Sains Pertanian dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Pertanian
 MQA/SWA0368
Sarjana Muda 128 621 (Crop and livestock production) Mulai 09/08/2012
74 Bacelor Sains Seni Bina dengan Kepujian
 MQA/FA15867
Sarjana Muda 125 0731 (Architecture) 03/10/2018 - 02/10/2023
75 Bacelor Sains Taman dan Rekreasi dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sains Taman dan Rekreasi
 MQA/SWA0585
Sarjana Muda 137 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 09/04/2015
76 Bacelor Sastera (Bahasa Asing)
 MQA/SWA0382
Sarjana Muda 122 224 (Other Languages) Mulai 12/09/2013
77 Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
 MQA/SWA0381
Sarjana Muda 122 224 (Other Languages) Mulai 13/02/2014
78 Bacelor Sastera Kesusasteraan Inggeris
Nama Lama : Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris)
 MQA/SWA0597
Sarjana Muda 122 222 (Languages) Mulai 09/04/2015
79 Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu)
 MQA/SWA0594
Sarjana Muda 122 222 (Languages) Mulai 09/04/2015
80 Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu
 MQA/SWA0593
Sarjana Muda 122 222 (Languages) Mulai 09/04/2015
81 Bacelor Seni Bina Landskap dengan Kepujian
Nama Lama : Bacelor Seni Bina Landskap
 MQA/SWA15355
Sarjana Muda 129 581 (Architecture and town planning) Mulai 14/09/2017
82 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0036
Sarjana Muda 192 721 (Medicine) 08/06/2009 - 07/06/2015
83 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA4976
Sarjana Muda NA 721 (Medicine) 08/06/2015 - 07/06/2022
84 Master Alam Sekitar
 MQA/SWA0440
Sarjana 40 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
85 Master Bahasa Melayu
 MQA/SWA0433
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
86 Master Ekonomi
 MQA/SWA0441
Sarjana 40 314 (Economics) Mulai 12/12/2013
87 Master Inovasi dan Rekabentuk Kejuruteraan
 MQA/SWA0409
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
88 Master Kejuruteraan Air
 MQA/SWA0408
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
89 Master Kejuruteraan Alam Sekitar
 MQA/SWA0412
Sarjana 41 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
90 Master Kejuruteraan Elektrik Kuasa
 MQA/SWA14977
Sarjana 40 0712 (Electricity and energy) Mulai 10/02/2022
91 Master Kejuruteraan Komunikasi
 MQA/SWA14168
Sarjana 40 523 (Electronics and Automation) Mulai 17/06/2019
92 Master Kejuruteraan Lebuh Raya dan Pengangkutan
 MQA/SWA0416
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
93 Master Kejuruteraan Perisian
 MQA/SWA11862
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 12/04/2018
94 Master Kejuruteraan Sistem Pembuatan
 MQA/SWA0418
Sarjana 40 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
95 Master Kejuruteraan Struktur dan Pembinaan
 MQA/SWA0415
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
96 Master Keselamatan dan Pemastian Kualiti Makanan
 MQA/SWA0438
Sarjana 42 541 (Food Processing) Mulai 16/08/2016
97 Master Keselamatan Maklumat
 MQA/SWA11708
Sarjana 40 482 (Computer Use) Mulai 27/02/2018
98 Master Keselamatan Proses dan Pencegahan Kehilangan
 MQA/SWA0410
Sarjana 40 524 (Chemical and Process) Mulai 15/10/2011
99 Master Kesihatan Awam
 MQA/SWA15794
Sarjana 78 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
100 Master Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan
 MQA/SWA15247
Sarjana 43 1022 (Occupational health and safety) Mulai 10/02/2022
101 Master Kesusasteraan Dunia
 MQA/SWA0432
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
102 Master Kesusasteraan Melayu
 MQA/SWA0434
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
103 Master Keusahawanan
 MQA/SWA14048
Sarjana 43 345 (Management and Administration) Mulai 11/06/2020
104 Master Kewangan
 MQA/SWA14262
Sarjana 40 343 (Finance, banking, insurance) Mulai 11/03/2021
105 Master Kimia Analisis
 MQA/SWA15526
Sarjana 42 0531 (Chemistry) Mulai 09/09/2021
106 Master Komunikasi Korporat
 MQA/SWA0436
Sarjana 40 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/12/2013
107 Master Linguistik Terapan
 MQA/SWA0435
Sarjana 40 222 (Languages) Mulai 12/12/2013
108 Master Pembangunan Sumber Manusia
 MQA/SWA0429
Sarjana 40 345 (Management and Administration) Mulai 12/12/2013
109 Master Penderiaan Jauh dan GIS
 MQA/SWA0417
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
110 Master Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling
Nama Lama : Master Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling)
 MQA/SWA0422
Sarjana 51 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
111 Master Pendidikan Kurikulum dan Pengajaran
Nama Lama : Master Pendidikan (Kurikulum dan Pengajaran)
 MQA/SWA0427
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
112 Master Pendidikan dalam Pendidikan Jasmani
Nama Lama : Master Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
 MQA/SWA0420
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
113 Master Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua
Nama Lama : Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
 MQA/SWA0423
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
114 Master Pendidikan Bahasa Melayu
Nama Lama : Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
 MQA/SWA0443
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
115 Master Pendidikan Pentadbiran Pendidikan
Nama Lama : Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
 MQA/SWA0428
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
116 Master Pendidikan Psikologi Pendidikan
Nama Lama : Master Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
 MQA/SWA0425
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
117 Master Pendidikan Sains Sukan
Nama Lama : Master Pendidikan (Sains Sukan)
 MQA/SWA0421
Sarjana 40 141 (Teaching and Training) Mulai 12/12/2013
118 Master Pendidikan Teknologi dan Inovasi Pengajaran
Nama Lama : Master Pendidikan (Teknologi dan Inovasi Pengajaran)
 MQA/SWA0426
Sarjana 40 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 12/12/2013
119 Master Pendidikan dalam Pendidikan Teknikal dan Vokasional
Nama Lama : Master Pendidikan dalam Pendidikan Teknik dan Vokasional
 MQA/SWA0424
Sarjana 40 146 (Training for teachers of vocational subjects) Mulai 12/12/2013
120 Master Pengurusan Air
 MQA/SWA0413
Sarjana 40 526 (Civil Engineering) Mulai 12/12/2013
121 Master Pengurusan Kejuruteraan
 MQA/SWA0419
Sarjana 40 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
122 Master Pengurusan Landskap Lestari
 MQA/SWA15119
Sarjana 40 581 (Architecture and town planning) Mulai 08/10/2020
123 Master Pengurusan Perladangan
 MQA/SWA0431
Sarjana 40 621 (Crop and livestock production) Mulai 12/12/2013
124 Master Pengurusan Sumber Tanah
 MQA/SWA0430
Sarjana 40 621 (Crop and livestock production) Mulai 12/12/2013
125 Master Pengurusan Teknologi Alam Sekitar
 MQA/SWA0411
Sarjana 40 545 (Applied science) Mulai 12/12/2013
126 Master Pentadbiran Perniagaan
 MQA/SWA15079
Sarjana 42 0414 (Management and administration ) Mulai 05/11/2021
127 Master Perancangan dan Respon Kecemasan
 MQA/SWA0414
Sarjana 40 862 (Occupational health and safety) Mulai 12/12/2013
128 Master Perubatan (Anestesiologi)
 MQA/SWA15737
Sarjana 213 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
129 Master Perubatan (Pediatrik)
 MQA/SWA15738
Sarjana 189 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
130 Master Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/SWA15792
Sarjana 200 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
131 Master Perubatan (Psikiatri)
 MQA/SWA15741
Sarjana 184 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
132 Master Perubatan (Radiologi)
 MQA/SWA15740
Sarjana 203 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
133 Master Reka Bentuk Bandar Tropika
 MQA/SWA15118
Sarjana 42 581 (Architecture and town planning) Mulai 14/01/2021
134 Master Sains
 MQA/SWA14917
Sarjana - 581 (Architecture and town planning) Mulai 12/12/2013
135 Master Sains
 MQA/SWA14901
Sarjana NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 12/12/2013
136 Master Sains
 MQA/SWA14897
Sarjana NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/12/2013
137 Master Sains
 MQA/SWA14905
Sarjana NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
138 Master Sains
 MQA/SWA14913
Sarjana NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
139 Master Sains
 MQA/SWA14923
Sarjana NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
140 Master Sains
 MQA/SWA14929
Sarjana - 810 (Personal services (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
141 Master Sains
 MQA/SWA14935
Sarjana NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
142 Master Sains
 MQA/SWA14927
Sarjana - 762 (Social work and counselling) Mulai 12/12/2013
143 Master Sains
 MQA/SWA14890
Sarjana NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/12/2013
144 Master Sains
 MQA/SWA14891
Sarjana NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 12/12/2013
145 Master Sains
 MQA/SWA14903
Sarjana - 461 (Mathematics) Mulai 12/12/2013
146 Master Sains
 MQA/SWA0400
Sarjana NA 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 12/12/2013
147 Master Sains
 MQA/SWA14919
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
148 Master Sains
 MQA/SWA14899
Sarjana NA 340 (Business and Administration) Mulai 12/12/2013
149 Master Sains
 MQA/SWA14895
Sarjana NA 422 (Environmental Science) Mulai 12/12/2013
150 Master Sains
 MQA/SWA14893
Sarjana NA 462 (Statistics) Mulai 12/12/2013
151 Master Sains
 MQA/SWA14911
Sarjana NA 481 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
152 Master Sains
 MQA/SWA14915
Sarjana NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
153 Master Sains
 MQA/SWA14925
Sarjana NA 761 (Child care and youth services) Mulai 12/12/2013
154 Master Sains
 MQA/SWA14921
Sarjana NA 640 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
155 Master Sains
 MQA/SWA14931
Sarjana NA 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
156 Master Sains
 MQA/SWA14933
Sarjana NA 860 (Security services (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
157 Master Sains Komputer
 MQA/SWA0439
Sarjana 40 481 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
158 Master Sains Pertanian
 MQA/SWA0402
Sarjana NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
159 Master Sains Veterinar
 MQA/SWA0401
Sarjana NA 640 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
160 Master Sastera
 MQA/SWA0403
Sarjana NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
161 Master Seni Bina
 MQA/FA15868
Sarjana 65 0731 (Architecture) 03/10/2018 - 02/10/2023
162 Master Senibina Landskap
 MQA/SWA15180
Sarjana 41 581 (Architecture and town planning) Mulai 12/12/2013
163 Master Statistik Gunaan
 MQA/SWA0442
Sarjana 40 462 (Statistics) Mulai 12/12/2013
164 Master Teknologi Makanan
 MQA/SWA0437
Sarjana 41 541 (Food Processing) Mulai 27/09/2013
165 Sarjana Patologi
 MQA/SWA15739
Sarjana (Hematologi - 126) (Mikrobiologi Perubatan - 123) (Patologi Anatomik - 148) (Patologi Kimia - 152) 0912 (Medicine) Mulai 02/09/2021
166 Doktor Falsafah
 MQA/SWA0399
Ijazah Kedoktoran NA 220 (Humanities (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
167 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14936
Ijazah Kedoktoran NA 210 (Arts (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
168 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14900
Ijazah Kedoktoran NA 340 (Business and Administration) Mulai 12/12/2013
169 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14896
Ijazah Kedoktoran NA 422 (Environmental Science) Mulai 12/12/2013
170 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14894
Ijazah Kedoktoran NA 462 (Statistics) Mulai 12/12/2013
171 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14916
Ijazah Kedoktoran NA 540 (Manufacturing and processing (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
172 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14922
Ijazah Kedoktoran NA 640 (Veterinary) Mulai 12/12/2013
173 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14926
Ijazah Kedoktoran NA 761 (Child care and youth services) Mulai 12/12/2013
174 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14932
Ijazah Kedoktoran NA 850 (Environmental protection (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
175 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14934
Ijazah Kedoktoran NA 860 (Security services (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
176 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14904
Ijazah Kedoktoran - 461 (Mathematics) Mulai 12/12/2013
177 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14892
Ijazah Kedoktoran NA 310 (Social and Behavioural Science) Mulai 12/12/2013
178 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14928
Ijazah Kedoktoran - 762 (Social work and counselling) Mulai 12/12/2013
179 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14889
Ijazah Kedoktoran NA 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/12/2013
180 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14930
Ijazah Kedoktoran - 810 (Personal services (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
181 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14924
Ijazah Kedoktoran NA 720 (Health (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
182 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14912
Ijazah Kedoktoran NA 481 (Computer Science) Mulai 12/12/2013
183 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14914
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
184 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14920
Ijazah Kedoktoran NA 620 (Agriculture, forestry and fishery (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
185 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14906
Ijazah Kedoktoran NA 440 (Physical Science (broad programmes)) Mulai 12/12/2013
186 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14898
Ijazah Kedoktoran NA 421 (Biology and biochemistry) Mulai 12/12/2013
187 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14902
Ijazah Kedoktoran NA 140 (Teacher training and education science (Broad progammes)) Mulai 12/12/2013
188 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14918
Ijazah Kedoktoran - 581 (Architecture and town planning) Mulai 12/12/2013
189 Doktor Kejuruteraan
 MQA/SWA11707
Ijazah Kedoktoran NA 520 (Engineering and engineering trades (broad programmes)) Mulai 03/04/2017
190 Doktor Kesihatan Awam
 MQA/SWA15793
Ijazah Kedoktoran 100 0912 (Medicine) Mulai 14/10/2021
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.