Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Sains Malaysia (USM) (Kampus Kesihatan)
Alamat : 16150 Kubang Kerian
Kelantan.No Tel : 04-599 6531
No Faks : -
E-Mel : pusatswaakreditasi@usm.my
Laman Web : www.usm.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA10078
Diploma 105 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/06/2020 - 05/12/2023
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA10078
Diploma 105 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/12/2017 - 05/06/2020
3 Diploma Lanjutan Kejururawatan Renal
 MQA/FA11710
Diploma Lanjutan 46 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 23/06/2020 - 22/12/2023
4 Doctor of Medicine (MD) secara pesisir dengan KLE Society, Belgaum, Karnataka, India
 MQA/FA5801
Sarjana Muda 188 0912 (Medicine) 16/07/2018 - 15/07/2024
5 Doctor of Medicine (MD) secara pesisir dengan KLE University, Belgaum, Karnataka, India
 MQA/FA5801
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 0912 (Medicine) 16/01/2015 - 15/07/2018
6 Doktor Pergigian
 MQA/FA0554
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 15/04/2011 - 14/04/2014
7 Doktor Pergigian
 MQA/FA0554
Sarjana Muda 269 0911 (Dental studies) 15/04/2019 - 14/04/2024
8 Doktor Pergigian
 MQA/FA0554
Sarjana Muda NA 0911 (Dental studies) 15/04/2014 - 14/04/2019
9 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA3836
Sarjana Muda 188 0912 (Medicine) 03/12/2018 - 02/12/2023
10 Ijazah Doktor Perubatan
 MQA/FA3836
Sarjana Muda Fulfilled the requirement as s 0912 (Medicine) 03/06/2013 - 02/12/2018
11 Ijazah Doktor Perubatan
 AA0037
Sarjana Muda NA 0912 (Medicine) 11/07/2008 - 10/07/2013
12 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 MQA/FA9774
Sarjana Muda 135 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/09/2022 - 06/09/2026
13 Ijazah Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 MQA/FA9774
Sarjana Muda 140 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 07/09/2017 - 06/09/2022
14 Sarjana Muda Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA0132
Sarjana Muda 135 1022 (Occupational health and safety) Mulai 12/04/2012
15 Sarjana Muda Pemakanan (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan (Kepujian) (Pemakanan)
 MQA/SWA0133
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 12/04/2012
16 Sarjana Muda Audiologi (Kepujian)
 MQA/SWA16043
Sarjana Muda 143 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 26/03/2020
17 Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)
 MQA/SWA16045
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 25/11/2021
18 Sarjana Muda Patologi Pertuturan (Kepujian)
 MQA/SWA16044
Sarjana Muda 143 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 25/11/2021
19 Sarjana Muda Sains Bioperubatan (Kepujian)
 MQA/SWA16041
Sarjana Muda 136 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 25/11/2021
20 Sarjana Muda Sains dalam Sains Forensik (Kepujian)
 MQA/SWA16042
Sarjana Muda 145 0531 (Chemistry) Mulai 25/11/2021
21 Sarjana Muda Sinaran Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA16040
Sarjana Muda 136 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 25/11/2021
22 Sarjana Kesihatan Awam
 MQA/SWA10978
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
23 Sarjana Kesihatan Awam Pergigian
 MQA/SWA10979
Sarjana 40 0911 (Dental studies) Mulai 24/11/2016
24 Sarjana Neurosains
 MQA/SWA11031
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
25 Sarjana Neurosains Kognitif
 MQA/SWA13788
Sarjana 46 0912 (Medicine) Mulai 09/08/2022
26 Sarjana Patologi
 MQA/SWA11023
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
27 Sarjana Patologi (Genetik Perubatan)
 MQA/SWA11021
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
28 Sarjana Patologi (Hematologi)
 MQA/SWA11016
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
29 Sarjana Patologi (Imunologi Klinikal)
 MQA/SWA11015
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
30 Sarjana Patologi (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/SWA11014
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
31 Sarjana Patologi (Patologi Anatomik)
 MQA/SWA11017
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
32 Sarjana Patologi (Patologi Kimia)
 MQA/SWA11013
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
33 Sarjana Pembedahan Oral dan Maksilofasial
 MQA/SWA17241
Sarjana 234 0911 (Dental studies) 29/12/2022 - 31/12/2025
34 Sarjana Pergigian Pediatrik
 MQA/SWA12545
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 16/06/2014
35 Sarjana Pergigian Restoratif (Konservatif)
 MQA/SWA17242
Sarjana 211 0911 (Dental studies) 13/12/2022 - 31/12/2025
36 Sarjana Pergigian Restoratif (Periodontik)
 MQA/SWA17243
Sarjana 221 0911 (Dental studies) 15/09/2022 - 31/12/2025
37 Sarjana Pergigian Restoratif (Prostodontik)
 MQA/SWA17244
Sarjana 211 0911 (Dental studies) 31/01/2023 - 31/12/2025
38 Sarjana Perubatan (Anestesiologi dan Rawatan Kritikal)
Nama Lama : Sarjana Perubatan (Anestesiologi)
 MQA/SWA11026
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
39 Sarjana Perubatan (Obstetrik & Ginekologi)
 MQA/SWA10993
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
40 Sarjana Perubatan (Oftalmologi)
 MQA/SWA10991
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
41 Sarjana Perubatan (Ortopedik)
 MQA/SWA10994
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
42 Sarjana Perubatan (Otorinolaringologi, Pembedahan Kepala dan Leher)
 MQA/SWA10990
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
43 Sarjana Perubatan (Pediatrik)
 MQA/SWA11001
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
44 Sarjana Perubatan (Perubatan Kecemasan)
 MQA/SWA11000
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
45 Sarjana Perubatan (Perubatan Keluarga)
 MQA/SWA11018
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
46 Sarjana Perubatan (Perubatan Nuklear)
 MQA/SWA10995
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
47 Sarjana Perubatan (Perubatan Penyakit Dalam)
 MQA/SWA10988
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
48 Sarjana Perubatan (Perubatan Transfusi)
 MQA/SWA10996
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
49 Sarjana Perubatan (Psikiatri)
 MQA/SWA11020
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
50 Sarjana Perubatan (Radiologi)
 MQA/SWA11019
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
51 Sarjana Perubatan (Surgeri)
 MQA/SWA12537
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 16/06/2014
52 Sarjana Perubatan Lanjutan (Neurologi)
 MQA/SWA10989
Sarjana NA 0912 (Medicine) 24/11/2016 - 30/01/2024
53 Sarjana Perubatan Masyarakat (Kesihatan Oral)
 MQA/SWA11022
Sarjana NA 0911 (Dental studies) Mulai 24/11/2016
54 Sarjana Psikologi (Klinikal)
 MQA/SWA16668
Sarjana 70 0313 (Psychology ) Mulai 05/07/2022
55 Sarjana Sains (Anatomi Klinikal)
 MQA/SWA11063
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
56 Sarjana Sains (Audiologi Perubatan)
 MQA/SWA10589
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
57 Sarjana Sains (Bioperubatan)
 MQA/SWA10593
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
58 Sarjana Sains (Bioperubatan)
 MQA/SWA11034
Sarjana 40 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
59 Sarjana Sains (Bioteknologi Penjagaan Kesihatan)
 MQA/SWA10594
Sarjana NA 1021 (Community sanitation ) Mulai 24/11/2016
60 Sarjana Sains (Epidemiologi)
 MQA/SWA10598
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
61 Sarjana Sains (Fisiologi Perubatan)
 MQA/SWA10603
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
62 Sarjana Sains (Fisiologi)
 MQA/SWA10604
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
63 Sarjana Sains (Fizik Perubatan)
 MQA/SWA10605
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
64 Sarjana Sains (Genetik Manusia)
 MQA/SWA10607
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
65 Sarjana Sains (Imejan Perubatan)
 MQA/SWA10608
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
66 Sarjana Sains (Imunologi Perubatan)
 MQA/SWA10609
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
67 Sarjana Sains (Kejururawatan)
 MQA/SWA10611
Sarjana NA 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) Mulai 24/11/2016
68 Sarjana Sains (Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan)
 MQA/SWA10621
Sarjana NA 1022 (Occupational health and safety) Mulai 24/11/2016
69 Sarjana Sains (Kesihatan Keluarga)
 MQA/SWA10622
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
70 Sarjana Sains (Kesihatan Wanita)
 MQA/SWA10623
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
71 Sarjana Sains (Mikrobiologi Perubatan)
 MQA/SWA10627
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
72 Sarjana Sains (Neurosains)
 MQA/SWA10629
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
73 Sarjana Sains (Parasitologi Perubatan)
 MQA/SWA10632
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
74 Sarjana Sains (Patologi Kimia)
 MQA/SWA10633
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
75 Sarjana Sains (Patologi)
 MQA/SWA10635
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
76 Sarjana Sains (Pemakanan)
 MQA/SWA12540
Sarjana NA 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 16/06/2014
77 Sarjana Sains (Pendidikan Kesihatan)
 MQA/SWA10636
Sarjana NA 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined) Mulai 24/11/2016
78 Sarjana Sains (Pendidikan Perubatan)
 MQA/SWA11061
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
79 Sarjana Sains (Penyelidikan Perubatan)
 MQA/SWA11052
Sarjana 40 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
80 Sarjana Sains (Pergigian)
 MQA/SWA10638
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 24/11/2016
81 Sarjana Sains (Perubatan Masyarakat)
 MQA/SWA10639
Sarjana NA 0923 (Social work and counselling ) Mulai 24/11/2016
82 Sarjana Sains (Psikologi Perubatan)
 MQA/SWA10642
Sarjana NA 0313 (Psychology ) Mulai 24/11/2016
83 Sarjana Sains (Sains Forensik)
 MQA/SWA10646
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
84 Sarjana Sains (Sains Forensik)
 MQA/SWA11035
Sarjana 40 0512 (Biochemistry) Mulai 24/11/2016
85 Sarjana Sains (Sains Kesihatan)
 MQA/SWA10647
Sarjana NA 0910 (Health not further defined) Mulai 24/11/2016
86 Sarjana Sains (Sains Klinikal)
 MQA/SWA10648
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
87 Sarjana Sains (Sains Rekonstruktif)
 MQA/SWA10651
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
88 Sarjana Sains (Sains Sukan)
 MQA/SWA10653
Sarjana NA 1014 (Sports ) Mulai 24/11/2016
89 Sarjana Sains (Sinaran Perubatan)
 MQA/SWA10655
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
90 Sarjana Sains (Statistik Perubatan)
 MQA/SWA10656
Sarjana NA 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
91 Sarjana Sains (Statistik Perubatan)
 MQA/SWA11062
Sarjana 40 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 24/11/2016
92 Sarjana Surgeri (Neurosurgeri)
 MQA/SWA12541
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 16/06/2014
93 Sarjana Surgeri (Surgeri Plastik)
 MQA/SWA12538
Sarjana NA 0912 (Medicine) Mulai 16/06/2014
94 Doktor Falsafah
 MQA/SWA10573
Ijazah Kedoktoran NA 0910 (Health not further defined) Mulai 24/11/2016
95 Doktor Kesihatan Awam (Epidemiologi)
 MQA/SWA11071
Ijazah Kedoktoran 90 1021 (Community sanitation ) Mulai 24/11/2016
96 Doktor Kesihatan Awam (Kesihatan Keluarga)
 MQA/SWA11069
Ijazah Kedoktoran 90 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
97 Doktor Kesihatan Awam (Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan)
 MQA/SWA11070
Ijazah Kedoktoran 90 1022 (Occupational health and safety) Mulai 24/11/2016
98 Doktor Kesihatan Awam Pergigian
 MQA/SWA11039
Ijazah Kedoktoran 86 0911 (Dental studies) Mulai 24/11/2016
99 Doktor Neurosains
 MQA/SWA11038
Ijazah Kedoktoran 90 0912 (Medicine) Mulai 24/11/2016
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.