Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Institut Pendidikan Guru Malaysia
Alamat : Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 1, Enterprise Building 3, Blok 2200, Jalan Persiaran APEC Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor.



No Tel : 03-8884 1000
No Faks : 03-8884 1081
E-Mel : bpg.aduan@moe.gov.my
Laman Web : www.moe.gov.my/ipgm/portal
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan
 AL0243
Program Asas 75 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 18/01/2010
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah)
 MQA/FA0894
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 16/03/2011
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah)
 MQA/FA2015
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/05/2012
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua) Pendidikan Rendah
 MQA/FA5389
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 10/09/2014
5 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)
 AL0271
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
6 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Cina Pendidikan Rendah)
 AL0274
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
7 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)
 AL0281
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
8 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Tamil Pendidikan Rendah)
 AL0290
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
9 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0292
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
10 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)
 AL0311
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
11 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah)
 AL0317
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
12 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Khas - Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah)
 AL0309
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
13 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Khas - Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah)
 AL0348
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
14 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah)
 AL0308
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
15 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Prasekolah)
 AL0321
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 25/06/2010 - 14/06/2017
16 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
 AL0323
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
17 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pengajian Sosial Pendidikan Rendah)
 AL0314
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) 25/06/2010 - 07/12/2015
18 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi - Pendidikan Rendah)
 AL0329
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
19 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
 AL0332
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 25/06/2010
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.