Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Selangor Kampus Puncak Alam
Alamat : Aras 11, Bangunan FF1
42300 Bandar Puncak Alam
Selangor.No Tel : 03-5543 5704
No Faks : 03-5543 5721
E-Mel : aziza588@uitm.edu.my
Laman Web : https://ucs.uitm.edu.my/v3/
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Fisioterapi
 MQA/SWA12079
Diploma 107 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 06/03/2018
2 Diploma Kejururawatan
 MQA/FA11700
Diploma 108 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/09/2018 - 05/09/2021
3 Diploma Kesihatan Persekitaran
 MQA/SWA12530
Diploma 105 1021 (Community sanitation ) Mulai 10/12/2017
4 Diploma Pemulihan Cara Kerja
 MQA/SWA12116
Diploma 105 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 06/03/2018
5 Diploma Pengajian Sukan
 MQA/SWA12270
Diploma 90 1014 (Sports ) Mulai 08/05/2018
6 Diploma Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA12066
Diploma 100 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 05/04/2018
7 Diploma Pengurusan Halal
 MQA/FA5072
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 19/05/2016
8 Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi
 MQA/SWA12275
Diploma 90 1014 (Sports ) Mulai 12/06/2018
9 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
 MQA/SWA12078
Diploma 96 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 05/04/2018
10 Diploma Teknologi Percetakan
 MQA/SWA12280
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
11 Ijazah Sarjana Muda Optometri (Kepujian)
 AA0268
Sarjana Muda 142 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 31/05/2010
12 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1939
Sarjana Muda 137 0916 (Pharmacy) 27/11/2011 - 26/05/2017
13 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1939
Sarjana Muda 160 0916 (Pharmacy) 27/05/2017 - 26/05/2020
14 Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)
 MQA/FA1939
Sarjana Muda 134 0916 (Pharmacy) 27/05/2020 - 26/05/2024
15 Sarjana Muda Fisioterapi (Kepujian)
 MQA/SWA12353
Sarjana Muda 137 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 02/02/2018
16 Sarjana Muda Fotomedia Kreatif (Kepujian)
 MQA/SWA12610
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 08/05/2018
17 Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 MQA/FA11701
Sarjana Muda 137 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/09/2018 - 05/09/2022
18 Sarjana Muda Kejururawatan (Kepujian)
 MQA/FA11701
Sarjana Muda 137 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 06/09/2022 - 05/09/2026
19 Sarjana Muda Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran (Kepujian)
 MQA/SWA12609
Sarjana Muda 129 1022 (Occupational health and safety) Mulai 10/12/2017
20 Sarjana Muda Dietetik (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Pemakanan dan Dietetik (Kepujian)
 MQA/FA2927
Sarjana Muda 153 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 12/10/2012
21 Sarjana Muda Pemulihan Cara Kerja (Kepujian)
 MQA/SWA12080
Sarjana Muda 136 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 06/03/2018
22 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
 MQA/SWA12800
Sarjana Muda 129 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
23 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pendidikan Seni dan Senireka
 MQA/SWA12802
Sarjana Muda 125 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
24 Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 MQA/SWA12785
Sarjana Muda 128 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
25 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Biologi
 MQA/SWA15647
Sarjana Muda 128 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
26 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Fizik
 MQA/SWA12600
Sarjana Muda 128 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
27 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Kimia
 MQA/SWA12602
Sarjana Muda 127 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
28 Sarjana Muda Pendidikan Sains (Kepujian) Matematik
 MQA/SWA12788
Sarjana Muda 128 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 12/06/2018
29 Sarjana Muda Pengajian Budaya Visual (Kepujian)
 MQA/SWA13295
Sarjana Muda 123 0213 (Fine arts) Mulai 25/06/2018
30 Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12361
Sarjana Muda 136 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 19/02/2018
31 Sarjana Muda Pengurusan Majlis (Kepujian)
 MQA/SWA11678
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 04/12/2017
32 Sarjana Muda Pengurusan Perkhidmatan Pelanggan (Kepujian)
 MQA/SWA11653
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 19/02/2018
33 Sarjana Muda Pengurusan Sistem Pejabat (Kepujian)
 MQA/SWA11963
Sarjana Muda 120 0416 (Secretarial and office studies) Mulai 05/04/2018
34 Sarjana Muda Pentadbiran Kesihatan (Kepujian)
 MQA/SWA11654
Sarjana Muda 126 0414 (Management and administration ) Mulai 13/12/2017
35 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Ekonomi Perniagaan
 MQA/SWA13336
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 09/05/2019
36 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Insurans
 MQA/SWA11696
Sarjana Muda 123 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 04/12/2017
37 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Keusahawanan
 MQA/SWA13421
Sarjana Muda 121 0414 (Management and administration ) Mulai 12/03/2018
38 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan
 MQA/SWA12747
Sarjana Muda 121 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 06/02/2018
39 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran
 MQA/SWA12503
Sarjana Muda 121 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 15/12/2017
40 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengangkutan
 MQA/SWA12688
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 16/01/2018
41 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Operasi
 MQA/SWA11698
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 04/12/2017
42 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Peruncitan
 MQA/SWA12831
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
43 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Sumber Manusia
 MQA/SWA12823
Sarjana Muda 122 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
44 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perbankan Islam
 MQA/SWA12362
Sarjana Muda 124 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 16/01/2018
45 Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa
 MQA/SWA12729
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2019
46 Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
 MQA/SWA11964
Sarjana Muda 133 0411 (Accounting, auditing and taxation) Mulai 06/02/2018
47 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13458
Sarjana Muda 130 0732 (Urban and Regional Planning) 01/08/2018 - 31/07/2022
48 Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian)
 MQA/FA13458
Sarjana Muda 132 581 (Architecture and town planning) 01/08/2022 - 31/07/2027
49 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel
 MQA/SWA12697
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 05/04/2018
50 Sarjana Muda Sains Pengurusan Perlancongan (Kepujian)
Nama Lama : Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Pelancongan
 MQA/SWA12726
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) Mulai 05/04/2018
51 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan
 MQA/SWA12619
Sarjana Muda 121 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 05/04/2018
52 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Perkhidmatan Makanan dengan Keusahawanan
 MQA/SWA04046
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 02/02/2021
53 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Seni Kulinari
 MQA/SWA12789
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 05/04/2018
54 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA13731
Sarjana Muda 136 0731 (Architecture) 01/08/2012 - 31/07/2022
55 Sarjana Muda Sains (Kepujian) Senibina
 MQA/FA13731
Sarjana Muda 136 0731 (Architecture) 01/08/2022 - 31/07/2027
56 Sarjana Muda Seni Reka Grafik (Kepujian)
 MQA/SWA12450
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 25/01/2018
57 Sarjana Muda Seni Reka Permainan Kreatif (Kepujian)
 MQA/SWA11624
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 21/09/2022
58 Sarjana Muda Senibina Dalaman (Kepujian)
 MQA/FA14300
Sarjana Muda 139 0731 (Architecture) 20/03/2019 - 19/03/2024
59 Sarjana Muda Senibina Landskap (Kepujian)
 MQA/SWA14092
Sarjana Muda 135 0731 (Architecture) Mulai 04/06/2020
60 Sarjana Muda Teknologi Makmal Perubatan (Kepujian)
 MQA/SWA12076
Sarjana Muda 136 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 05/04/2018
61 Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian)
 MQA/SWA12343
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 06/12/2018
62 Sarjana Fisioterapi (Muskuloskeletal)
 MQA/SWA13420
Sarjana 42 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 26/02/2019
63 Sarjana Kesihatan dan Keselamatan Persekitaran
 MQA/SWA13296
Sarjana 45 1022 (Occupational health and safety) Mulai 26/02/2019
64 Sarjana Pemulihan Carakerja (Kecacatan Perkembangan)
 MQA/SWA13422
Sarjana 42 0915 (Therapy and rehabilitation ) Mulai 26/02/2019
65 Sarjana Pengimejan Perubatan
 MQA/SWA13286
Sarjana 45 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) Mulai 09/05/2019
66 Sarjana Sains
 MQA/SWA14807
Sarjana NA 0916 (Pharmacy) Mulai 02/02/2021
67 Sarjana Sains dalam Pendidikan Matematik
 MQA/SWA12533
Sarjana 42 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 19/02/2019
68 Sarjana Senibina
 MQA/FA16321
Sarjana 62 0731 (Architecture) 01/08/2022 - 31/07/2027
69 Doktor Falsafah
 MQA/SWA14091
Ijazah Kedoktoran NA 0916 (Pharmacy) Mulai 04/06/2020
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.