Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu
Alamat : Jalan Maktab, Durian Daun
75400 Melaka
Melaka.No Tel : 06-282 4827
No Faks : 06-281 8467
E-Mel : -
Laman Web : www.ipgkpm.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Perguruan Malaysia
 MQA/FA13654
Diploma 90 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 31/12/2019
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7819
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7782
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA8275
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 14/03/2018
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7825
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7880
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah
 MQA/FA7710
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7769
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
9 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Pemulihan Pendidikan Rendah
 MQA/FA7877
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
10 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Prasekolah
 MQA/FA7854
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 29/05/2015 - 28/05/2020
11 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) Pendidikan Rendah
 MQA/FA7685
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
12 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7764
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
13 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8274
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/03/2018
14 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0301
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
15 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Prasekolah)
 AL0322
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 25/06/2010
16 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
 AL0335
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
17 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11768
Diploma Pascasiswazah 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 04/12/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.