Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Perlis)
Alamat : Jalan Behor Pulai
01000 Kangar
Perlis.No Tel : 04-978 1522
No Faks : 04-978 1593
E-Mel : -
Laman Web : http://www.ipgperlis.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7841
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bimbingan dan Kaunseling
 MQA/FA8243
Sarjana Muda 157 0114 (Educator training with subject specialisation ) 05/12/2016 - 04/12/2021
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Awal Kanak-Kanak
 MQA/FA8244
Sarjana Muda 141 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 07/01/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Islam Pendidikan Rendah
 MQA/FA7833
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah
 MQA/FA7879
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7776
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
7 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7752
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
8 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8242
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/10/2016
9 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0303
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
10 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
 MQA/FA15711
Diploma Pascasiswazah 36 0110 (Education not further defined) Mulai 25/03/2022
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.