Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Institut Pendidikan Guru (IPG) (Kampus Kent Tuaran)
Alamat : Peti Surat 02
89207 Tuaran
Sabah.No Tel : 088-788500
No Faks : 088-788007
E-Mel : admin@ipkent.edu.my
Laman Web : www.ipkent.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Cina Pendidikan Rendah
 MQA/FA7798
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Kadazandusun Pendidikan Rendah
 MQA/FA8269
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 15/06/2017
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Bahasa Melayu Pendidikan Rendah
 MQA/FA7826
Sarjana Muda 133 0113 (Educator training without subject specialization) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Pasekolah
 MQA/FA7855
Sarjana Muda 133 0112 (Training for pre-school teachers) 29/05/2015 - 28/05/2020
5 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah
 MQA/FA7722
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
6 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sejarah Pendidikan Rendah
 MQA/FA8268
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 14/10/2016
7 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Bahasa Arab Pendidikan Rendah)
 AL0269
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
8 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah)
 AL0326
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
9 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11807
Diploma Pascasiswazah 45 0113 (Educator training without subject specialization) Mulai 03/01/2019
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.