Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik
Alamat : Kompleks Pendidikan Nilai
71760 Bandar Enstek
Negeri Sembilan.No Tel : 06-797 9616
No Faks : 06-797 9699
E-Mel : -
Laman Web : http://www.ipteknik.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Matematik Pendidikan Rendah
 MQA/FA7780
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
2 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Reka Bentuk Teknologi Pendidikan Rendah
 MQA/FA7898
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
3 Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian Sains Pendidikan Rendah
 MQA/FA7740
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) 29/05/2015 - 28/05/2020
4 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Matematik Pendidikan Rendah)
 AL0302
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
5 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Reka Bentuk dan Teknologi - Pendidikan Rendah)
 AL0328
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
6 Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian (Sains Pendidikan Rendah)
 AL0336
Sarjana Muda 133 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 25/06/2010
7 Diploma Pascasiswazah Pendidikan
Nama Lama : Diploma Pendidikan Lepas Ijazah
 MQA/FA11794
Diploma Pascasiswazah 45 0114 (Educator training with subject specialisation ) Mulai 04/12/2018
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.