Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej Kemahiran Tinggi MARA Masjid Tanah
Alamat : KM 1, Persiaran Paya Lebar
Ramuan China Besar
78300 Masjid Tanah
Melaka.No Tel : 06-385 1104
No Faks : 06-385 1106
E-Mel : -
Laman Web : www.kktmmasjidtanah.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif
 MQA/FA14241
Diploma 90 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) 01/01/2020 - 31/12/2025
2 Diploma Teknologi Kejuruteraan Automotif
 MQA/FA5092
Diploma 97 0715 (Motor vehicles, ships and aircraft ) Mulai 25/04/2014
3 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik
 MQA/FA14401
Diploma 92 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2020 - 31/12/2025
4 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit
 MQA/FA14242
Diploma 94 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2020 - 31/12/2025
5 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Seramik
 MQA/FA14400
Diploma 91 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2020 - 31/12/2025
6 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Plastik
Nama Lama : Diploma Teknologi Pemprosesan Plastik
 MQA/FA0644
Diploma 91 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 29/04/2011
7 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Polimer Komposit
Nama Lama : Diploma Teknologi Pemprosesan Polimer Komposit
 MQA/FA0642
Diploma 91 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 29/04/2011
8 Diploma Teknologi Kejuruteraan Pemprosesan Seramik
Nama Lama : Diploma Teknologi Pemprosesan Seramik
 MQA/FA0643
Diploma 91 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 29/04/2011
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.