Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
Alamat : Persiaran Usahawan, Seksyen U1
40150 Shah Alam
Selangor.No Tel : 03-51634000
No Faks : 03-55691903
E-Mel : -
Laman Web : www.psa.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIDANG NEC (National Education Code) TAHUN DILULUSKAN SESI DIMULAKAN
1 Sijil Kejuruteraan Awam
 12556
Sijil 0716 (Civil engineering) 2002 01/2003
2 Sijil Kejuruteraan Awam (Pembinaan)
 12557
Sijil 0716 (Civil engineering) 1997 01/1998
3 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12561
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1997 01/1998
4 Sijil Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12560
Sijil 0713 (Electronics and automation ) 1997 01/1998
5 Sijil Kejuruteraan Mekanikal
 12562
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 1997 01/1998
6 Sijil Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 12563
Sijil 0714 (Mechanics and metal trades ) 1999 07/1999
7 Sijil Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12558
Sijil 0733 (Building and Construction) 1997 01/1998
8 Sijil Pengajian Perniagaan
 12564
Sijil 0410 (Business and administration not further defined) 1997 01/1998
9 Sijil Pengurusan Pelancongan
 12565
Sijil 1015 (Travel, tourism and leisure) 1998 07/1999
10 Sijil Teknologi Berasaskan Kayu
 12559
Sijil 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 1999 07/1999
11 Diploma Insurans
 12575
Diploma 0412 (Finance, banking and insurance ) 1997 01/1998
12 Diploma Kejuruteraan Awam
 12566
Diploma 0716 (Civil engineering) 2002 01/1998
13 Diploma Kejuruteraan Elektronik
 12572
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1999 01/2000
14 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 12570
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1997 01/1998
15 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)
 12569
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1997 01/1998
16 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 12571
Diploma 0713 (Electronics and automation ) 1999 07/1999
17 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 12573
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 1997 01/1998
18 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 12574
Diploma 0714 (Mechanics and metal trades ) 1999 07/1999
19 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 12567
Diploma 0733 (Building and Construction) 1999 01/1998
20 Diploma Pemasaran
 12576
Diploma 0415 (Marketing and advertising ) 1997 01/1998
21 Diploma Pengajian Perniagaan
 12577
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 1997 01/1998
22 Diploma Pengajian Perniagaan (Pengurusan)
 12578
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 2002 01/2003
23 Diploma Pengajian Perniagaan (Perniagaan Antarabangsa)
 12580
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 2002 01/2003
24 Diploma Perniagaan Antarabangsa
 12579
Diploma 0410 (Business and administration not further defined) 2001 01/2002
25 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 12568
Diploma 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 1999 07/1999

BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Insurans
 MQA/FA3052
Diploma 95 0412 (Finance, banking and insurance ) Mulai 21/01/2013
2 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA13179
Diploma 92 0716 (Civil engineering) 01/01/2019 - 31/12/2024
3 Diploma Kejuruteraan Awam
 MQA/FA3048
Diploma 96 0716 (Civil engineering) Mulai 21/01/2013
4 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA13238
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
5 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Kawalan)
 MQA/FA3054
Diploma 96 0713 (Electronics and automation ) Mulai 21/01/2013
6 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA3056
Diploma 90 0713 (Electronics and automation ) Mulai 21/01/2013
7 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Komunikasi)
 MQA/FA13180
Diploma 95 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
8 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 MQA/FA3051
Diploma 97 0713 (Electronics and automation ) Mulai 21/01/2013
9 Diploma Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 MQA/FA13239
Diploma 94 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2019 - 31/12/2024
10 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA3050
Diploma 95 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 21/01/2013
11 Diploma Kejuruteraan Mekanikal
 MQA/FA13181
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
12 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 MQA/FA13240
Diploma 94 0714 (Mechanics and metal trades ) 01/01/2019 - 31/12/2024
13 Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Pembungkusan)
 MQA/FA3055
Diploma 90 0714 (Mechanics and metal trades ) Mulai 21/01/2013
14 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA3057
Diploma 92 0716 (Civil engineering) Mulai 21/01/2013
15 Diploma Kejuruteraan Perkhidmatan Bangunan
 MQA/FA13182
Diploma 93 0733 (Building and Construction) 01/01/2019 - 31/12/2024
16 Diploma Pemasaran
 MQA/FA3049
Diploma 94 0415 (Marketing and advertising ) Mulai 21/01/2013
17 Diploma Pengajian Perniagaan
 MQA/FA3058
Diploma 91 0419 (Business and administration not elsewhere classified) Mulai 21/01/2013
18 Diploma Perniagaan Antarabangsa
 MQA/FA3059
Diploma 93 0414 (Management and administration ) Mulai 21/01/2013
19 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 MQA/FA14056
Diploma 95 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) 01/01/2020 - 31/12/2025
20 Diploma Teknologi Berasaskan Kayu
 MQA/FA3053
Diploma 95 0722 (Materials (glass, paper, plastic and wood)) Mulai 21/01/2013
21 Diploma Lanjutan Kejuruteraan Elektronik (Perubatan)
 MQA/FA1412
Diploma Lanjutan 55 0713 (Electronics and automation ) 10/03/2011 - 29/09/2017
22 Diploma Lanjutan Pengurusan Fasiliti
 MQA/FA2090
Diploma Lanjutan 45 0733 (Building and Construction) 17/05/2013 - 08/08/2015
23 Diploma Lanjutan Urutan Melayu
 MQA/FA1053
Diploma Lanjutan 53 0917 (Traditional and complementary medicine and therapy) 16/05/2011 - 21/05/2012
24 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Perubatan) dengan Kepujian
 MQA/FA5386
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2017 - 31/12/2022
25 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Elektronik Perubatan) dengan Kepujian
 MQA/FA5386
Sarjana Muda 140 0713 (Electronics and automation ) 01/01/2023 - 31/12/2025
26 Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Fasiliti dengan Kepujian
 MQA/FA15240
Sarjana Muda 121 0733 (Building and Construction) 01/01/2021 - 31/12/2026
27 Sarjana Muda Teknologi Pengurusan Fasiliti dengan Kepujian
 MQA/FA4384
Sarjana Muda 121 0733 (Building and Construction) Mulai 08/10/2015
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.