Header
 
 
 

* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.

 

** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.


Kolej Kemahiran Tinggi MARA Kuantan
Alamat : KM 8, Jalan Gambang
25150 Kuantan
Pahang.No Tel : 09-536 6871
No Faks : 09-536 6873
E-Mel : webmaster@kktmkuantan.edu.my
Laman Web : www.kktmkuantan.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Automasi Industri dan Robotik)
 MQA/FA15656
Diploma 93 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 01/01/2021 - 31/12/2023
2 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Automasi Industri dan Robotik)
 MQA/FA0637
Diploma 95 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 14/01/2011
3 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/FA15657
Diploma 92 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 01/01/2021 - 31/12/2023
4 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Kualiti dan Produktiviti)
 MQA/FA0639
Diploma 93 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 12/01/2011
5 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif)
 MQA/FA0636
Diploma 91 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 14/01/2011
6 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Pembuatan Automotif)
 MQA/FA15658
Diploma 92 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 01/01/2021 - 31/12/2023
7 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan)
 MQA/FA15659
Diploma 93 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 01/01/2021 - 31/12/2023
8 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan)
 MQA/FA0638
Diploma 92 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 14/01/2011
9 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Teknologi dan Proses)
 MQA/FA0640
Diploma 95 0720 (Manufacturing and processing not further defined) Mulai 12/01/2011
10 Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Teknologi dan Proses)
 MQA/FA15655
Diploma 92 0729 (Manufacturing and processing not elsewhere classified) 01/01/2021 - 31/12/2023
*NA : Tiada Maklumat
 
Ini adalah cetakan komputer. Tiada tandatangan diperlukan.
 
footer

  

PENAFIAN : Kerajaan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia tidak akan bertanggungjawab di atas kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan daripada penggunaan sebarang maklumat yang diperolehi
daripada laman web ini.