e-Semakan - Halaman Utama

Tarikh :
Masa :  

Penerangan Ringkas

Senarai Program Akreditasi Sementara


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistem e-Semakan Program Pengajian
English

Penerangan Ringkas : Akreditasi Sementara

Akreditasi Sementara merupakan satu fasa awal penilaian untuk menentukan kekuatan kurikulum dan kesediaan sistem sokongan penyampaian sebelum sesuatu program ditawarkan kepada umum.

Akreditasi Sementara diberikan ke atas sesuatu program dengan tempoh sah laku tertentu. Program tersebut perlu melalui proses penilaian Akreditasi Penuh sebelum tamat tempoh sah laku yang ditetapkan.


Footer Bahasa Malaysia