PENGUMUMAN KEPADA PEMBEKAL SERTA BAKAL PEMBEKAL AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

  Dimaklumkan MQA telah menambahbaik Sistem Pengurusan Pembekal dengan ciri-ciri baru seperti berikut:
  • Keupayaan mengemaskini maklumat sendiri oleh pembekal;

  • Memuat naik dokumen sokongan oleh pembekal; dan

  • Menyemak prestasi 3 tahun terkini  Sila rujuk manual pengguna yang telah disediakan bagi pembekal sedia ada dan baharu di pautan portal Sistem Pengurusan Pembekal.

Manual Pengguna

Pelawaan Sebut Harga

Pelawaan Sebut Harga

Tiada sebutharga dibuka pada masa ini.

Senarai Semak

Bil No. Sebut Harga Tajuk Tarikh Pelawaan Muat turun
1 10/2020 Kerja-Kerja Ubah Suai Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) Dan Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Bangunan Mercu MQA, Cyberjaya 07 Oct 2020 - 16 Oct 2020 Senarai Semak Pelawaan 102020 [TASKA].pdf

Pelawaan Tender

Tiada tender dibuka pada masa ini.

Arkib

Bil No. Sebut Harga Tajuk Tarikh Pelawaan Lampiran Pelawaan
1 SH20191 Pelawaan 1/2019 25 Feb 2019 - 04 Mar 2019 Pelawaan Sebut Harga Laman Web 12019 [LAPORAN TAHUNAN].pdf
2 SH20192 Pelawaan 2/2019 - 6/2019 08 Mar 2019 - 18 Mar 2019 Pelawaan Sebut Harga Laman Web 22019 - 62019 [CAFE, RANGKAIAN, BLK SERVER,VIRTUALIZATION, KALIS AIR].pdf
3 SH201910 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 212019 - 222019 [SISTEM KEDATANGAN, & PAGAR] 10 Oct 2019 - 18 Oct 2019 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 212019 - 222019 [SISTEM KEDATANGAN, & PAGAR].pdf
4 SH20193 Pelawaan 7/2019 25 Mar 2019 - 28 Mar 2019 Pelawaan3.pdf
5 SH20194 Pelawaan Sebut Harga Laman Web 82019 [DISMANTLE] 02 Apr 2019 - 10 Apr 2019 Pelawaan Sebut Harga Laman Web 82019 [DISMANTLE].pdf
6 SH201912 Notis Pelawaan Sebut Harga Bil 232019 - 282019 11 Nov 2019 - 19 Nov 2019 Notis Pelawaan Sebut Harga Bil 232019 - 282019.pdf
7 SH202013 Notis dan Surat Pelawaan SH 12020 17 Feb 2020 - 21 Feb 2020 Notis dan Surat Pelawaan SH 12020.pdf
8 SH202016 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 82020 [TASKA].pdf 19 Aug 2020 - 28 Aug 2020 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 82020 [TASKA].pdf
9 SH20195 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 92019 [BUKU COPPA] 08 Apr 2019 - 12 Apr 2019 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 92019 [BUKU COPPA].pdf
10 SH20196 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 102019 - 142019 [TABLET, MEJA, VIDEO CONFERENCE, PERALATAN DIGITAL, PENDAWAIAN ELEKTRIK & ICT] 17 Apr 2019 - 25 Apr 2019 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 102019 - 142019 [TABLET, MEJA, VIDEO CONFERENCE, PERALATAN DIGITAL, PENDAWAIAN ELEKTRIK & ICT].pdf
11 SH20197 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 152019 - 172019 [SISTEM KEDATANGAN, MESIN PENYALIN, CBR & CDR] 03 Jul 2019 - 11 Jul 2019 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 152019 - 172019 [SISTEM KEDATANGAN, MESIN PENYALIN, CBR & CDR].pdf
12 SH20198 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 182019 [PROJEKTOR] 26 Aug 2019 - 30 Aug 2019 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 182019 [PROJEKTOR].pdf
13 SH20199 Notis Pelawaan 19-2019 25 Sep 2019 - 27 Sep 2019 Notis Pelawaan 19-2019.pdf
14 SH202015 Notis Pelawaan Sebut Harga Bil. 4/2020 - 6/2020 03 Jun 2020 - 12 Jun 2020 Notis Pelawaan Sebut Harga Laman Web 42020 - 62020 (LAPTOP RANGKAIAN PENDAWAIAN ICT FOTOSTAT).pdf
Login Pembekal Berdaftar


Pendaftaran Pembekal Baru
Pernah Digugurkan?