Borang Pendaftaran


Peringatan : Mohon cetak surat permohonan pendaftaran sebelum keluar dari sistem ini.
Pendaftaran Maklumat Syarikat
1. MAKLUMAT ASAS / BUTIR-BUTIR SYARIKAT (mohon sertakan profail syarikat yang terkini)
Ruangan yang bertanda (*) wajib diisi.
 
*Nama Syarikat
*Alamat Syarikat


Alamat Cawangan (Selangor / KL Sahaja)

*No Telefon Pejabat
No Telefon Bimbit
No Telefon Rumah
No Fax
*Emel
*No Pendaftaran Perniagaan (ROB/ROC/ROS)
Tarikh Berkuatkuasa
Tarikh Tamat
No Pendaftaran GST
No Pendaftaran SST
*Nama Akaun
Nama Bank
No Akaun

A. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
No. Rujukan Pendaftaran
Tempoh Pendaftaran
*Taraf Pembuat / Pembekal (Bekalan Sahaja)

B. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera dari Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
*Taraf Pendaftaran
No. Rujukan Pendaftaran
Tarikh Tamat Pengiktirafan

C. Sijil Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
No. Sijil Pendaftaran
Tarikh Mula Berkuasa
Gred

D. Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) oleh Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
No. Sijil Pendaftaran
Tempoh Sah Laku
Gred

E. Sijil Taraf Bumiputera (STB) oleh Pusat Khidmat Kontraktor (PKK)
No. Sijil Pendaftaran
Tempoh Sah Laku
Gred

2. MAKLUMAT LEMBAGA PENGARAH
Nama (1)
Nama (2)
No. Kad Pengenalan (1)
No. Kad Pengenalan (2)
No. Telefon (1)
No. Telefon (2)

3. MAKLUMAT PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI
*Gelaran
Nama Pegawai
No. Telefon Bimbit
Jawatan