Butiran & Alamat
Nama Institusi
Telefon
No. Faks
E-mel
Laman Web
Alamat
Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT)
03-2175 4000 03-2175 4000
03-2175 4001
admission.unikl.edu.my
www.miit.unikl.edu.my
1016, Jalan Sultan Ismail
50250

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Bil. Nama Institusi No. Rujukan Nama Kelayakan Bidang NEC
1 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/FA14994 Sarjana Muda dalam Pengkomputeran dan Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian 0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies)
2 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A7387 Sarjana Muda dalam Pengkomputeran dan Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian
Nama Lama : Sarjana Muda Teknologi Perniagaan (Kepujian) Pengurusan Keusahawanan Komputer
0688 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving information and communication technologies)
3 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A7385 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Sistem Komputer
Nama Lama : Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dengan Kepujian
0713 (Electronics and automation )
4 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A11107 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Sistem Rangkaian 0713 (Electronics and automation )
5 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1355 Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan (Kepujian) Sistem Rangkaian 0713 (Electronics and automation )
6 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A6068 Bacelor Teknologi Maklumat (Kepujian) E-Dagang Komputer 0611 (Information technology and information system)
7 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A7388 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Keselamatan Sistem Komputer 0611 (Information technology and information system)
8 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1356 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) E-Dagang Dengan Multimedia 0611 (Information technology and information system)
9 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/FA14995 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Perisian 0613 (Computer Science)
10 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A6067 Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Perisian
Nama Lama : Bacelor Teknologi Maklumat (Kepujian) Kejuruteraan Perisian
0611 (Information technology and information system)
11 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/FA14993 Sarjana Muda Teknologi Multimedia (Kepujian) Animasi Komputer 0211 (Audio-visual techniques and media production)
12 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A7386 Sarjana Muda Teknologi Multimedia (Kepujian) Animasi Komputer 0211 (Audio-visual techniques and media production)
13 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/FA14996 Sarjana Muda Teknologi Multimedia (Kepujian) Rekabentuk Multimedia Interaktif 0211 (Audio-visual techniques and media production)
14 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A6069 Sarjana Muda Teknologi Multimedia (Kepujian) Rekabentuk Multimedia Interaktif
Nama Lama : Bacelor Teknologi Multimedia (Kepujian) Rekabentuk Multimedia Interaktif
0211 (Audio-visual techniques and media production)
15 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A10176 Diploma Animasi 0211 (Audio-visual techniques and media production)
16 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1159 Diploma Animasi 0211 (Audio-visual techniques and media production)
17 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1507 Diploma Sistem & Rangkaian Komputer 0611 (Information technology and information system)
18 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1477 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Komputer dan Rangkaian) 0713 (Electronics and automation )
19 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1508 Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer 0713 (Electronics and automation )
20 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A10178 Diploma Teknologi Maklumat 0611 (Information technology and information system)
21 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1506 Diploma Teknologi Maklumat 0611 (Information technology and information system)
22 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/FA14992 Diploma Multimedia 0211 (Audio-visual techniques and media production)
23 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A10177 Diploma Multimedia 0211 (Audio-visual techniques and media production)
24 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A1505 Diploma in Multimedia 0211 (Audio-visual techniques and media production)
25 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A10179 Diploma Teknologi Kejuruteraan (Komputer & Rangkaian) 0613 (Computer Science)
26 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A10180 Diploma Teknologi Kejuruteraan Komputer 0713 (Electronics and automation )
27 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A8279 Doktor Falsafah (Teknologi Maklumat)
Nama Lama : Doktor Falsafah Teknologi Kejuruteraan (Teknologi Maklumat) (Penyelidikan) - Sepenuh Masa dan Separuh Masa
0611 (Information technology and information system)
28 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/FA1401 Kursus Asas Sains dan Teknologi untuk Universiti Korea
Nama Lama : Kursus Persediaan Universiti Korea
0011 (Basic programmes and qualifications)
29 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/SWA11522 Asasi Teknologi Komputer 0011 (Basic programmes and qualifications)
30 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) MQA/SWA07972 Sarjana Sains Komputer 0613 (Computer Science)
31 Universiti Kuala Lumpur - Kampus Kota (UniKL - Kampus Kota) Malaysian Institute of Information Technology (MIIT) A8064 Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat
Nama Lama : Ijazah Sarjana Teknologi Maklumat (Penyelidikan)
0611 (Information technology and information system)