Butiran & Alamat
Nama Institusi
Telefon
No. Faks
E-mel
Laman Web
Alamat
Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)
05-368 8000 05-368 8000
05-365 4082
utp@petronas.com.my
www.utp.edu.my
Bandar Seri Iskandar
31750
Tronoh
Perak
Bil. Nama Institusi No. Rujukan Nama Kelayakan Bidang NEC
1 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0020 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
2 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA11856 Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan (Kepujian) 0414 (Management and administration )
3 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10778 Ijazah Sarjana Muda Sistem Maklumat (Kepujian) 0611 (Information technology and information system)
4 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10779 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) 0611 (Information technology and information system)
5 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA9115 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian 0711 (Chemical engineering and processes)
6 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA3980 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dengan Kepujian 0716 (Civil engineering)
7 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA7663 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer dengan Kepujian 0713 (Electronics and automation )
8 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA11189 Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) 0613 (Computer Science)
9 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA3981 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik dengan Kepujian 0713 (Electronics and automation )
10 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA9115 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia
0711 (Chemical engineering and processes)
11 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10849 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia 0711 (Chemical engineering and processes)
12 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A5616 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia 0711 (Chemical engineering and processes)
13 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0018 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Kimia 0711 (Chemical engineering and processes)
14 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA3980 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam 0716 (Civil engineering)
15 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A1866 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam 0716 (Civil engineering)
16 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A1840 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam 0716 (Civil engineering)
17 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A11323 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam 0716 (Civil engineering)
18 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A5619 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Awam 0716 (Civil engineering)
19 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0963 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 0716 (Civil engineering)
20 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0019 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 0713 (Electronics and automation )
21 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA3981 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 0713 (Electronics and automation )
22 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10850 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 0713 (Electronics and automation )
23 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10850 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 0713 (Electronics and automation )
24 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A5618 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik 0713 (Electronics and automation )
25 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2510 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum dengan Kepujian
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum
0724 (Mining and extraction)
26 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA3982 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
27 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10851 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
28 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A10851 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
29 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A5617 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
30 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2510 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
31 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A7502 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
32 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2510 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
33 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A5621 Bachelor of Information Technology (Hons) Information Technology and Communication Technology 0611 (Information technology and information system)
34 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA11225 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Bahan dengan Kepujian 0714 (Mechanics and metal trades )
35 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA3982 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal dengan Kepujian 0714 (Mechanics and metal trades )
36 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2510 Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Petroleum dengan Kepujian 0724 (Mining and extraction)
37 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA04584 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Kimia Gunaan 0531 (Chemistry)
38 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA04583 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Fizik Gunaan 0533 (Physics)
39 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A5620 Bachelor of Technology (Hons) Business Information System 0611 (Information technology and information system)
40 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0060 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Sistem Maklumat 0611 (Information technology and information system)
41 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0021 Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Teknologi Maklumat 0611 (Information technology and information system)
42 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A9560 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Petroleum Geosains
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Teknologi (Kepujian) Petroleum Geosains
0532 (Earth sciences)
43 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8418 Doktor Falsafah Kejuruteraan Kimia
Nama Lama : Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Kimia
0711 (Chemical engineering and processes)
44 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8421 Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam
Nama Lama : Doktor Falsafah (PhD) Kejuruteraan Awam
0716 (Civil engineering)
45 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8422 Doktor Falsafah Teknologi Maklumat 0611 (Information technology and information system)
46 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2161 Doktor Falsafah Pengurusan 0414 (Management and administration )
47 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA02160 Doktor Falsafah Sains Sosial dan Kemanusiaan 0220 (Humanities (except languages) not further defined)
48 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2065 Doktor Falsafah Sains Gunaan
Nama Lama : Doctor of Philosophy (PhD) of Science
0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined)
49 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8420 Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik 0713 (Electronics and automation )
50 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA09117 Doctor of Philosophy in Information Systems 0611 (Information technology and information system)
51 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8419 Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
52 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8317 Doktor Falsafah Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
53 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8319 Doktor Falsafah Petroleum Geosains 0532 (Earth sciences)
54 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A4231 Program Asas 0011 (Basic programmes and qualifications)
55 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA12377 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Tenaga 0414 (Management and administration )
56 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2994 Sarjana Pentadbiran Perniagaan Pengurusan Tenaga 0414 (Management and administration )
57 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2159 Sarjana Falsafah Pengurusan 0414 (Management and administration )
58 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA02158 Sarjana Falsafah Sains Sosial dan Kemanusiaan 0220 (Humanities (except languages) not further defined)
59 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA2064 Sarjana Sains 0500 (Natural sciences, mathematics and statistics not further defined)
60 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8222 Sarjana Sains Kawalan Proses Termaju 0711 (Chemical engineering and processes)
61 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0304 Master of Science (Msc) in Chemical Engineering 0711 (Chemical engineering and processes)
62 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8417 Sarjana Sains Kejuruteraan Awam
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (MSc) Kejuruteraan Awam (Dengan Penyelidikan)
0716 (Civil engineering)
63 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A0310 Master of Science (Msc) in Electrical and Electronics Engineering 0713 (Electronics and automation )
64 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A7735 Sarjana Sains Kejuruteraan Sistem Elektronik 0713 (Electronics and automation )
65 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8533 Sarjana Sains Teknologi Maklumat 0611 (Information technology and information system)
66 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A2416 Master of Science (MSc) in Information Technology 0611 (Information technology and information system)
67 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8316 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
68 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8318 Sarjana Sains Petroleum Geosains 0532 (Earth sciences)
69 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A4369 Sarjana Sains Integrasi Proses
Nama Lama : Ijazah Sarjana Sains (MSc) Integrasi Proses
0711 (Chemical engineering and processes)
70 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA11855 Sarjana Sains Pengkomputeran Gunaan 0611 (Information technology and information system)
71 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA13426 Sarjana Sains Pengurusan Aset dan Penyelenggaraan 0714 (Mechanics and metal trades )
72 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A7736 Ijazah Sarjana Sains Pengurusan dan Penyelenggaraan Aset 0714 (Mechanics and metal trades )
73 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A7925 Sarjana Sains Kejuruteraan Kimia 0711 (Chemical engineering and processes)
74 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA11858 Sarjana Sains Kejuruteraan Penghakisan 0714 (Mechanics and metal trades )
75 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/FA4582 Sarjana Sains Kejuruteraan Penggerudian 0724 (Mining and extraction)
76 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A7926 Sarjana Sains Kejuruteraan Elektrik Dan Elektronik 0713 (Electronics and automation )
77 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA11190 Sarjana Sains Kejuruteraan Sistem Elektronik 0713 (Electronics and automation )
78 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA11857 Sarjana Sains Kejuruteraan Perindustrian Alam Sekitar 0717 (Environmental protection technology)
79 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA09116 Sarjana Sains Sistem Maklumat 0611 (Information technology and information system)
80 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A8048 Sarjana Sains Kejuruteraan Mekanikal 0714 (Mechanics and metal trades )
81 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA13058 Sarjana Sains Kejuruteraan Luar Pantai 0716 (Civil engineering)
82 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA04581 Sarjana Sains Kejuruteraan Luar Pantai 0716 (Civil engineering)
83 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A11414 Sarjana Sains Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
84 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A1518 Ijazah Sarjana Kejuruteraan Petroleum 0724 (Mining and extraction)
85 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA13427 Sarjana Sains Petroleum Geosains 0532 (Earth sciences)
86 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A7175 Ijazah Sarjana Sains Petroleum Geosains 0532 (Earth sciences)
87 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA13428 Sarjana Sains Integrasi Proses 0711 (Chemical engineering and processes)
88 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA14306 Sarjana Sains Keselamatan Proses 0711 (Chemical engineering and processes)
89 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) MQA/SWA07662 Sarjana Sains Keselamatan Proses 0711 (Chemical engineering and processes)
90 Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) A1519 MSc in Mechanical Engineering 0714 (Mechanics and metal trades )