Bidang pengajian yang ditawarkan untuk tahap Ijazah Sarjana (APEL,T7)

Buat masa ini mod yang dipertimbangkan untuk kemasukan ke program Ijazah Sarjana (APEL T-7) adalah mod pengajian KERJA KURSUS (Coursework) atau MOD CAMPURAN (Mixed Mode) sahaja.
Bidang yang dikendalikan oleh Pusat Penilaian APEL (PPA)
Bidang
Alam Bina dan Ukur        
Hospitaliti dan Pelancongan        
Kaunseling    
Kejuruteraan Awam        
Kejuruteraan Bahan        
Kejuruteraan Bioperubatan          
Kejuruteraan Elektrik        
Kejuruteraan Elektronik      
Kejuruteraan Kimia        
Kejuruteraan Komunikasi        
Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan    
Kejuruteraan Pengangkutan Rel          
Kejuruteraan Perisian      
Keselamatan dan Perlindungan          
Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan  
Kewartawanan      
Komunikasi Media      
Komunikasi Visual      
Matematik Gunaan        
Muzik          
Pemuliharaan Biodiversiti          
Pendidikan
Pendidikan Awal Kanak-Kanak          
Pengajian Islam    
Pengajian Media    
Pengajian Polisi      
Pengajian Strategi Dan Pertahanan        
Pengurusan Aset dan Kemudahan        
Pengurusan dan Perniagaan
Pengurusan Perkhidmatan Makanan        
Pengurusan Sumber Manusia
Pengurusan Teknologi / Operasi        
Perakaunan    
Perbankan Islam          
Perladangan dan Agroteknologi          
Psikologi      
Reka Bentuk Dalaman          
Sains      
Sains Gunaan (Biologi)          
Sains Gunaan (Kimia)          
Sains Komputer
Sains Koreksional          
Sains Sukan dan Rekreasi          
Seni Persembahan          
Senireka Grafik          
Sistem Maklumat
Sosiologi          
Teknologi Kejuruteraan Aeronautika          
Teknologi Maklumat