Notifikasi Micro-credentials

1.   PPT yang ingin melaksanakan kursus Micro-credentials daripada program yang telah mendapat akreditasi perlu memaklumkan kepada MQA melalui Laman Web eSP.

2.   PPT yang telah melaksanakan Micro-credentials diminta mengemukakan butiran maklumat pelajar yang telah mengambil dan lulus kursus Micro-credentials dari program yang telah diakredit melalui satu pautan borang yang boleh diakses dalam portal e-Semakan Permohonan (eSP) di menu Micro-credentials. Ini merupakan satu langkah interim sehingga satu sistem yang sistematik dan lengkap dibangunkan.

Pemakluman boleh dibuat melalui pautan berikut: