Garis panduan amalan baik merupakan amalan baik pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang dikompilasi untuk dijadikan panduan kepada semua pihak berkepentingan tentang sembilan kriteria penilaian bagi tujuan jaminan kualiti. Pihak PPT digalakkan untuk mematuhi amalan baik yang disarankan.

Berikut adalah senarai dokumen garis panduan amalan baik.

Bil. Garis Panduan Amalan Baik Pekeliling/Surat Makluman Dokumen

1.

Beban Staf Akademik

Surat Makluman Bil. 7/2014

 

Malay Version

2.

Garis Panduan Kurikulum: Program Asas (GCF)

Surat Makluman Bil.5/2019

Versi Bahasa Inggeris

 

3.

Guidelines: Graduate Certificate in Technical and Vocational Education and Training (TVET) Teaching Competency

Surat Makluman Bil.13/2021

Versi Bahasa Inggeris

 

4.

Pemantauan, Penyemakan dan Penambahbaikan Kualiti Institusi Berterusan

Surat Makluman Bil. 5/2014

Versi Bahasa Inggeris         

Versi Bahasa Melayu

5.

Penilaian Pelajar

Surat Makluman Bil. 4/2013

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

6.

Malaysian Qualification Statement

(Infografik Malaysian Qualification STATEMENT (MQS))

Surat Makluman Bil. 1/2015

English Version

 

7.

Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu (APEL)
(wajib dipatuhi oleh PPT)

Surat Makluman Bil. 2/2014
Surat Makluman Bil. 3/2013
Surat Makluman Bil. 3/2011

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

8.

Accreditation of Prior Experiential Learning for Access (APEL.A) and Accreditation of Prior Experiential Learning for Micro-Credentials (APEL.M) ((compulsory to be complied with by the HEPs))

Surat Pekeliling Bil. 1/2023

Versi Bahasa Inggeris

9.

Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [APEL.C]

Versi Dikemas Kini, 2020

Surat Pekeliling Bil. 2/2020

Pekeliling Bil. 6/2016

 

Versi Bahasa Inggeris

10.

Pengakreditan Pembelajaran berasaskan Pengalaman Terdahulu bagi Tujuan Penganugerahan Kelayakan Akademik (APEL.Q)

  Surat Pekeliling Bil. 5/2020

 

11.

Pindah Kredit MOOC

MQA Circular No. 5/2016

 

Versi Bahasa Inggeris         

12.

Reka Bentuk dan Penyampaian Kurikulum

Surat Makluman Bil. 4/2013

Versi Bahasa Inggeris

Malay Version

13.

Staf Akademik

Surat Makluman Bil. 4/2014

Versi Bahasa Inggeris         

Versi Bahasa Melayu

14.

Garis Panduan Amalan Baik: Micro-Credential

Surat Makluman Bil. 8/2020

Versi Bahasa Inggeris


Infografik (i)

Infografik (ii)

Borang
Pemakluman
Micro-Credential

15.

Panduan Penggunaan Istilah Pemeriksa Luar (External Examiner), Penasihat Luar (External Advisor) dan Lembaga Penasihat (Advisory Board)

Surat Makluman Bil. 2/2015

 

Malay Version

16.

Pembelajaran Berasaskan Kerja


Surat Makluman Bil. 3/2016

English Version

Malay Version