Dokumen standard menetapkan garis panduan umum berkenaan sesuatu tahap kelayakan berdasarkan Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF). Dokumen Standard wajib dipatuhi oleh Pemberi Pendidikan Tinggi dalam menjalankan program pengajian tinggi.

Berikut adalah senarai dokumen Standard.

Bil Standard Pekeliling/Surat Dokumen

1.

Diploma Eksekutif

Surat Pekeliling Bil. 4/2016
Pekeliling Bil. 3/2013

 

Versi Bahasa Melayu

2.

Ijazah Sarjana dan Kedoktoran

Surat Pekeliling Bil. 1/2015
Pekeliling Bil. 4/2013
Pekeliling Bil. 1/2013
Surat Pekeliling Bil. 1/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

3.

Kursus Asas

Pekeliling Bil. 1/2014

 

Versi Bahasa Melayu

4.

Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah

Pekeliling Jabatan Pengajian Tinggi, No. Rujukan JPT/GS1000-606JLD.1(28) bertarikh 22 Julai 2013

Versi Bahasa Inggeris