Standard program adalah dokumen yang dibina sebagai rujukan kepada pihak berkepentingan bagi membantu pembangunan program dalam bidang tertentu, yang meliputi semua tahap: dari sijil hingga ijazah kedoktoran.

Dokumen ini menggariskan ciri-ciri yang menggambarkan standard minimum yang boleh diterima pakai oleh pemberi pendidikan tinggi (PPT) dalam menawarkan program. Ia merangkumi sembilan bidang jaminan kualiti iaitu matlamat program dan hasil pembelajaran; reka bentuk dan penyampaian kurikulum; penilaian pembelajaran pelajar; pemilihan pelajar; staf akademik; sumber pendidikan; pemantauan dan semakan program; kepimpinan, governan dan pentadbiran; dan penambahbaikan kualiti secara berterusan.

Standard program dibentuk oleh panel dengan konsultasi PPT awam dan swasta, kementerian dan badan berkanun berkaitan, badan profesional, industri berkaitan dan pelajar. Standard program wajib dipatuhi dalam menjalankan program akademik.

Berikut adalah senarai dokumen standard program.

Bil. Standard Program Pekeliling/Surat Dokumen

1.

Bahasa

Pekeliling Bil. 3/2019

Versi Bahasa Inggeris

2.

Bioteknologi

Pekeliling Bil. 2/2019
Pekeliling Bil. 1/2009

 Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

3.

Diploma Pembantu Pembedahan Pergigian

Pekeliling Bil. 1/2018

Versi Bahasa Inggeris

4.

Hospitaliti dan Pelancongan

Surat Pekeliling Bil.7/2019
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Makluman Bil. 2/2012

 
Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

 

5.

Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2011

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

6.

Kepakaran Pergigian

Pekeliling Bil. 5/2019

Versi Bahasa Inggeris

 

7.

Kewangan

Pekeliling Bil. 3/2016

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

8.

Komputeran
Komputeran (Tambahan)

Surat Pekeliling Bil. 4/2019
Surat Pekeliling Bil. 1/2019
Surat Pekeliling Bil. 1/2017
i)i)	PS-COMPUTING-CHRCALC-DEGREE-JUL14
ii)ii) Matriks BOK - Diploma
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 1/2015

Versi Bahasa Inggeris         

               Versi Bahasa Inggeris
Versi Bahasa Melayu

9.

Muamalat dan Kewangan Islam

Pekeliling Bil. 2/2019
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 3/2012

 Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

 

10.

Multimedia Kreatif

Surat Pekeliling Bil. 2/2015
Pekeliling Bil. 3/2012

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

11.

Pendidikan

Circular No. 3/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

12.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 4/2014

Versi Bahasa Inggeris         

Versi Bahasa Melayu

13.

Pengajian Islam

Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

14.

Pengajian Media dan Komunikasi

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

15.

Pengajian Perniagaan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 1/2015

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

16.

Perakaunan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

17.

Perubatan Tradisional dan Komplementari

Pekeliling Bil. 1/2009

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

18.

Psikologi

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 5/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

19.

Sains Maklumat

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 5/2013
Surat Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

20.

Sains Perubatan dan Kesihatan

Surat Pekeliling Bil. 2/2019
Surat Pekeliling Bil. 1/2018
Pekeliling No. 2/2016
Surat Pekeliling Bil. 3/2016
Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Pekeliling Bil. 1/2012
Pekeliling Bil. 1/2009

Versi Bahasa Inggeris
Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

21.

Seni Lukis dan Seni Reka

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Makluman Bil. 2/2012

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

22.

Seni Persembahan

Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

23.

Ukur Bangunan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

24.

Undang-undang dan Perundangan Syariah

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 1/2015
Surat Pekeliling Bil. 3/2015

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu