Standard program adalah dokumen yang dibina sebagai rujukan kepada pihak berkepentingan bagi membantu pembangunan program dalam bidang tertentu, yang meliputi semua tahap: dari sijil hingga ijazah kedoktoran.

Dokumen ini menggariskan ciri-ciri yang menggambarkan standard minimum yang boleh diterima pakai oleh pemberi pendidikan tinggi (PPT) dalam menawarkan program. Ia merangkumi sembilan bidang jaminan kualiti iaitu matlamat program dan hasil pembelajaran; reka bentuk dan penyampaian kurikulum; penilaian pembelajaran pelajar; pemilihan pelajar; staf akademik; sumber pendidikan; pemantauan dan semakan program; kepimpinan, governan dan pentadbiran; dan penambahbaikan kualiti secara berterusan.

Standard program dibentuk oleh panel dengan konsultasi PPT awam dan swasta, kementerian dan badan berkanun berkaitan, badan profesional, industri berkaitan dan pelajar. Standard program wajib dipatuhi dalam menjalankan program akademik.

Berikut adalah senarai dokumen standard program.

Bil. Standard Program Pekeliling/Surat Dokumen

1.

Bahasa

Surat Pekeliling MQA Bil. 2/2021

Pekeliling Bil. 3/2019

Tarikh Kemaskini: 08 Okt 2020

2.

Bioteknologi

Pekeliling Bil. 2/2019
Pekeliling Bil. 1/2009

 Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

3.

Diploma Pembantu Pembedahan Pergigian

Pekeliling Bil. 1/2018

Versi Bahasa Inggeris

4.

Hospitaliti dan Pelancongan

Surat Pekeliling Bil.7/2019
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Makluman Bil. 2/2012

 
Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

 

5.

Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2011

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

6.

Kepakaran Pergigian

Pekeliling Bil. 5/2019

Versi Bahasa Inggeris

 

7.

Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

Pekeliling Bil. 2/2023

Versi Bahasa Inggeris

 

8.

Kewangan


PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Pekeliling Bil. 3/2016

Versi Bahasa Inggeris


               PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Versi Bahasa Melayu

9.

Komputeran
Komputeran (Tambahan)


PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2


Surat Pekeliling Bil. 1/2024 (Lampiran)
Pekeliling Bil. 3/2023

Surat Pekeliling Bil. 4/2019

Surat Pekeliling Bil. 1/2019

Surat Pekeliling Bil. 1/2017

i)i)	PS-COMPUTING-CHRCALC-DEGREE-JUL14

ii)ii) Matriks BOK - Diploma

Surat Pekeliling Bil. 2/2016

Pekeliling Bil. 1/2015


Versi Bahasa Inggeris
(3rd Edition - Updated Version December 2023)

Matrix BOK- Certificate

Matrix BOK -Diploma

Matrix BOK - Bachelor's Degree


Versi Bahasa Inggeris                     Versi Bahasa Inggeris


             New PEOs and PLOs (Aligned to MQF v2)
Versi Bahasa Melayu

10.

Muamalat dan Kewangan Islam

Surat Pekeliling Bil. 1/2022
Pekeliling Bil. 2/2019
Surat Pekeliling Bil. 5/2019
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 3/2012

 Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)
(Edisi Kemas kini Jan 2022)

 

11.

Multimedia Kreatif

Pekeliling Bil. 2/2021
Surat Pekeliling Bil. 2/2015
Pekeliling Bil. 3/2012

Versi Bahasa Inggeris(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

12.

Pendidikan
PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Circular No. 3/2014

Versi Bahasa Inggeris


               Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

13.

Pendidikan Awal Kanak-Kanak


PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 4/2014

Versi Bahasa Inggeris         

               PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)
Versi Bahasa Melayu

14.

Pengajian Halal

Surat Pekeliling Bil.4/2020

Tarikh Kemaskini: 12 Jan 2021

15.

Pengajian Islam

Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

16.

Pengajian Media dan Komunikasi

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

17.

Pengajian Perniagaan

Pekeliling Bil. 1/2021
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 1/2015

Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

18.

Perakaunan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2024
Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

19.

Perubatan Tradisional dan Komplementari


Pekeliling Bil. 3/2021

Pekeliling Bil. 1/2009

Versi Bahasa Inggeris
(1st Edition)Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu
(1st Edition)

20.

Psikologi

Surat Pekeliling Bil. 1/2023
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 5/2013

Versi Bahasa Inggeris        Versi Bahasa Inggeris
       (2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

21.

Sains Maklumat

PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 5/2013
Surat Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris
               PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Versi Bahasa Melayu

22.

Sains Perubatan dan Kesihatan

Surat Pekeliling Bil. 8/2019
Surat Pekeliling Bil. 2/2019
Surat Pekeliling Bil. 1/2018
Pekeliling No. 2/2016
Surat Pekeliling Bil. 3/2016
Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Pekeliling Bil. 1/2012
Pekeliling Bil. 1/2009

Versi Bahasa Inggeris
Versi Bahasa Inggeris
(2nd Edition)

Versi Bahasa Melayu

23.

Seni Lukis dan Seni Reka

Surat Pekeliling Bil. 1/2020
Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 3/2012
Surat Makluman Bil. 2/2012

 

(2nd Edition)

 

24.

Seni Persembahan

Pekeliling Bil. 2/2014

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

25.

Ukur Bangunan

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 2/2013

Versi Bahasa Inggeris

Versi Bahasa Melayu

26.

Undang-undang dan Perundangan SyariahPEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Surat Pekeliling Bil. 2/2016
Pekeliling Bil. 1/2015
Surat Pekeliling Bil. 3/2015

Versi Bahasa Inggeris

               PEO dan PLO baharu (dijajarkan kepada MQF v2)

Versi Bahasa Melayu