Polisi Whistleblowing

Bagi melaporkan sebarang bentuk penipuan, penyalahgunaan dan penyelewengan serta salah laku dalam kalangan warga Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) termasuk Ahli Majlis MQA, Ahli Jawatankuasa Akreditasi MQA dan Ahli Panel Penilai MQA. Dalam masa yang sama, ia melindungi identiti Pemberi Maklumat (Whistleblower).


BUTIRAN ADUAN

(Maklumat bertanda * wajib diisi. Aduan tidak akan diproses sekiranya maklumat yang diterima tidak lengkap.)

Tarikh Aduan
Kategori Salah Laku*
Butiran Pegawai Yang Diadukan
Nama *
Jawatan
Keterangan Kesalahan
Tarikh
Masa
Tempat
Keterangan Aduan *
Bukti Kesalahan (Jika Ada)
(.gif/.jpeg/.png/.pdf)MAKLUMAT PENGADU

Nama *
No.KP/Pasport/Tentera/Polis (contoh:820803085972)
Alamat Surat-Menyurat
No. Telefon*
Emel *

1. Saya mengaku bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Sistem ini.
2. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.
3. MQA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dalam Sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh MQA tertakluk kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan.