Kualiti Program/Pemberi Pendidikan Tinggi(PPT)

Melaporkan sebarang bentuk salah laku Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT), jaminan kualiti dan penawaran program yang dikendalikan oleh PPT.


BUTIRAN ADUAN

(Maklumat bertanda * wajib diisi. Aduan tidak akan diproses sekiranya maklumat yang diterima tidak lengkap.)

Tarikh Aduan
Butiran Aduan *
Nama Pemberi Pendidikan Tinggi *
(Kolej/Kolej Universiti/Universiti)
Lain-Lain Institusi
Alamat PPT/Institusi
Nama Program *
Lampiran (Jika Ada)
(.gif/.jpeg/.png/.pdf)

MAKLUMAT PENGADU

Kategori *

Nama *
No.KP/Pasport/Tentera/Polis (contoh:820803085972)
Alamat Surat-Menyurat*
No. Telefon*
No. Faks
Emel *

1. Saya mengaku bahawa saya telah membaca, memahami dan bersetuju dengan Terma dan Syarat Sistem ini.
2. Segala maklumat diri dan maklumat perkara yang dikemukakan oleh saya adalah benar dan saya bertanggungjawab ke atasnya.
3. MQA tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerugian yang dialami kerana menggunakan mana-mana maklumat yang diperolehi dalam Sistem ini. Semua maklumat akan dirahsiakan dan hanya digunakan oleh MQA tertakluk kepada Terma dan Syarat yang ditetapkan.