ADUAN

PERTANYAAN


Sistem Pengurusan Pertanyaan dan Aduan MQA adalah saluran perkhidmatan atas talian untuk menguruskan pertanyaan dan aduan merangkumi pertanyaan tentang akreditasi, aduan salah laku IPT, Portal MQA dan perkhidmatan MQA. Setiap pertanyaan dan aduan akan diberi perhatian sewajarnya oleh pihak Agensi selaras dengan hasrat Agensi ini untuk menambah baik perkhidmatan secara berterusan.