Notis Hak Cipta


Hak cipta Sistem Pengurusan Pertanyaan & Aduan MQA melalui laman web Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) dan kandungannya yang termasuk maklumat, teks, imej, grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahagian daripada sistem ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis yang jelas terlebih dahulu daripada Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA).