Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Cosmopoint)
Alamat : Tingkat G, Tingkat 1-3, Wisma Sachdev 16-2, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2603 1500
No Faks : -
E-Mel : vc@klmuc.edu.my
Laman Web : www.klmuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA2334)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) 27/03/2014 - 19/06/2018
2 Foundation in Arts
(MQA/FA2335)
Program Asas 50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2014
3 Diploma Aplikasi Multimedia
(A0233)
Diploma 89 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2001 - 11/01/2006
4 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A0234)
Diploma 92 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2001 - 11/01/2006
5 Diploma Teknologi Maklumat
(A0232)
Diploma 89 481 (Computer Science) 12/01/2001 - 11/01/2006
6 Diploma Aplikasi Multimedia
(A1500)
Diploma 97 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2006 - 11/01/2011
7 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A1497)
Diploma 97 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2006 - 11/01/2011
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A1499)
Diploma 97 481 (Computer Science) 12/01/2006 - 11/01/2011
9 Diploma E-Kesetiausahaan
(A1496)
Diploma 97 346 (Secretarial and office work) 28/02/2006 - 27/02/2011
10 Diploma E-Perniagaan
(A1498)
Diploma 93 340 (Business and Administration) 28/02/2006 - 27/02/2011
11 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A7825)
Diploma 103/104 725 (Medical diagnostic and treatment technology) 08/07/2009 - 02/08/2019
12 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A8129)
Diploma 93 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2009
13 Diploma Perakaunan
(A7060)
Diploma 93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 16/07/2009
14 Diploma Pengurusan Hotel
(A7822)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/07/2009
15 Diploma Jualan dan Pemasaran
(A8128)
Diploma 94/95 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/07/2010
16 Diploma Seni Kulinari
(A8193)
Diploma 90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 18/08/2010
17 Diploma E-Kesetiausahaan
(A8270)
Diploma 93 346 (Secretarial and office work) Mulai 20/08/2010
18 Diploma Aplikasi Multimedia
(A9506)
Diploma 96 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
19 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A9508)
Diploma 95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
20 Diploma Teknologi Maklumat
(A9507)
Diploma 91 481 (Computer Science) 12/01/2011 - 26/11/2018
21 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A8541)
Diploma 96/97 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/02/2011
22 Diploma Kejururawatan
(A9115)
Diploma 112 723 (Nursing and caring) 18/02/2011 - 17/02/2016
23 Diploma E-Perniagaan
(A11027)
Diploma 90/91 340 (Business and Administration) Mulai 28/02/2011
24 Diploma Terapi Carakerja
(A8865)
Diploma 107 726 (Therapy and rehabilitation) 01/07/2011 - 12/10/2018
25 Diploma Fisioterapi
(A8866)
Diploma 106 726 (Therapy and rehabilitation) 15/09/2011 - 03/12/2021
26 Diploma Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
(A9467)
Diploma 92/93 523 (Electronics and Automation) 30/12/2011 - 30/12/2019
27 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A9963)
Diploma 95/96 581 (Architecture and town planning) 06/01/2012 - 03/12/2021
28 Diploma Penyiaran dan Filem
(A9511)
Diploma 98/99 321 (Journalism and reporting) 12/03/2012 - 03/12/2021
29 Diploma Senibina
(A10258)
Diploma 96/97 581 (Architecture and town planning) 22/03/2012 - 03/12/2021
30 Diploma Periklanan dan Komunikasi Pemasaran
(A9509)
Diploma 96 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/03/2012
31 Diploma Teknologi Telekomunikasi
(A9472)
Diploma 93 523 (Electronics and Automation) 27/03/2012 - 30/12/2019
32 Diploma Reka Bentuk Produk
(A10354)
Diploma 99/100 214 (Design) 11/04/2012 - 03/12/2021
33 Diploma Kewartawanan
(A9510)
Diploma 93 321 (Journalism and reporting) 18/04/2012 - 03/12/2021
34 Diploma Seni Reka Fesyen
(A10356)
Diploma 94 214 (Design) 26/06/2012 - 03/12/2021
35 Diploma Perhubungan Awam
(A10355)
Diploma 93 321 (Journalism and reporting) 13/08/2012 - 03/12/2021
36 Diploma Seni Pastri
(A11354)
Diploma 95/96 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/10/2012
37 Diploma in Event Management
(A10820)
Diploma 95/96 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 05/02/2013
38 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA0652)
Diploma 99 345 (Management and Administration) Mulai 17/02/2014
39 Diploma in Pharmacy
(MQA/FA7935)
Diploma 96 727 (Pharmacy) 29/04/2015 - 19/05/2016
40 Diploma in Education (TESL)
(MQA/FA2474)
Diploma 93 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/02/2016
41 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA2657)
Diploma 92 143 (Training for preschool teachers) Mulai 01/03/2016
42 Diploma in Information Technology (Networking)
Nama Lama : Diploma in Network Technology
(MQA/FA2842)
Diploma 92 482 (Computer Use) Mulai 22/07/2016
43 Diploma Teknologi Maklumat
(MQA/FA12516)
Diploma 91/92 482 (Computer Use) Mulai 25/06/2019
44 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A8130)
Sarjana Muda 121/122 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/07/2009
45 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perniagaan dan Pembangunan Usahawan
(A8131)
Sarjana Muda 123 340 (Business and Administration) Mulai 15/07/2009
46 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) E-Perniagaan
(A7837)
Sarjana Muda 123 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2009
47 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Pentadbiran
(A7836)
Sarjana Muda 120 345 (Management and Administration) Mulai 16/07/2009
48 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A7856)
Sarjana Muda 127/128 344 (Accounting and Taxation) Mulai 16/07/2009
49 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel dan Restoran
(A7823)
Sarjana Muda 120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/07/2009
50 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel dan Konvensyen
(A7824)
Sarjana Muda 127/128 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 12/08/2009
51 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Multimedia
(A7831)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/10/2009
52 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Reka Grafik
(A7834)
Sarjana Muda 120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/10/2009
53 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A7830)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) 05/11/2009 - 26/11/2018
54 Bachelor in Tourism Management
(A11500)
Sarjana Muda 120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 08/04/2013
55 Bachelor of Arts (Honours) in Human Resource Management
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Human Resource Management
(MQA/FA2991)
Sarjana Muda 123 345 (Management and Administration) Mulai 08/03/2016
56 Bachelor of Information Technology (Hons) in Network Technology
(MQA/FA2841)
Sarjana Muda 120 481 (Computer Science) Mulai 30/03/2016
57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(MQA/FA12517)
Sarjana Muda 121 482 (Computer Use) Mulai 25/06/2019
58 Master of Business Administration
(MQA/FA2843)
Sarjana 43 345 (Management and Administration) Mulai 22/12/2015
 
CetakCetak