Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kolej Universiti Metropolitan Kuala Lumpur (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Cosmopoint)
Alamat : Tingkat G, Tingkat 1-3, Wisma Sachdev 16-2, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2603 1500
No Faks : -
E-Mel : vc@klmuc.edu.my
Laman Web : www.klmuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA2334)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2014
2 Foundation in Arts
(MQA/FA2335)
50 010 (Basic / broad, general programmes) Mulai 27/03/2014
3 Diploma Aplikasi Multimedia
(A0233)
89 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2001 - 11/01/2006
4 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A0234)
92 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2001 - 11/01/2006
5 Diploma Teknologi Maklumat
(A0232)
89 481 (Computer Science) 12/01/2001 - 11/01/2006
6 Diploma Aplikasi Multimedia
(A1500)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2006 - 11/01/2011
7 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A1497)
97 213 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2006 - 11/01/2011
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A1499)
97 481 (Computer Science) 12/01/2006 - 11/01/2011
9 Diploma E-Kesetiausahaan
(A1496)
97 346 (Secretarial and office work) 28/02/2006 - 27/02/2011
10 Diploma E-Perniagaan
(A1498)
93 340 (Business and Administration) 28/02/2006 - 27/02/2011
11 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A7825)
103/104 725 (Medical diagnostic and treatment technology) Mulai 08/07/2009
12 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A8129)
93 345 (Management and Administration) Mulai 15/07/2009
13 Diploma Perakaunan
(A7060)
93 344 (Accounting and Taxation) Mulai 16/07/2009
14 Diploma Pengurusan Hotel
(A7822)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/07/2009
15 Diploma Jualan dan Pemasaran
(A8128)
94/95 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/07/2010
16 Diploma Seni Kulinari
(A8193)
90 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 18/08/2010
17 Diploma E-Kesetiausahaan
(A8270)
93 346 (Secretarial and office work) Mulai 20/08/2010
18 Diploma Aplikasi Multimedia
(A9506)
96 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
19 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A9508)
95 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
20 Diploma Teknologi Maklumat
(A9507)
91 481 (Computer Science) 12/01/2011 - 26/11/2018
21 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A8541)
96/97 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 17/02/2011
22 Diploma Kejururawatan
(A9115)
112 723 (Nursing and caring) 18/02/2011 - 17/02/2016
23 Diploma E-Perniagaan
(A11027)
90/91 340 (Business and Administration) Mulai 28/02/2011
24 Diploma Terapi Carakerja
(A8865)
107 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 01/07/2011
25 Diploma Fisioterapi
(A8866)
106 726 (Therapy and rehabilitation) Mulai 15/09/2011
26 Diploma Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
(A9467)
92/93 523 (Electronics and Automation) Mulai 30/12/2011
27 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A9963)
95/96 581 (Architecture and town planning) Mulai 06/01/2012
28 Diploma Penyiaran dan Filem
(A9511)
98/99 321 (Journalism and reporting) Mulai 12/03/2012
29 Diploma Senibina
(A10258)
96/97 581 (Architecture and town planning) Mulai 22/03/2012
30 Diploma Periklanan dan Komunikasi Pemasaran
(A9509)
96 321 (Journalism and reporting) Mulai 23/03/2012
31 Diploma Teknologi Telekomunikasi
(A9472)
93 523 (Electronics and Automation) Mulai 27/03/2012
32 Diploma Reka Bentuk Produk
(A10354)
99/100 214 (Design) Mulai 11/04/2012
33 Diploma Kewartawanan
(A9510)
93 321 (Journalism and reporting) Mulai 18/04/2012
34 Diploma Seni Reka Fesyen
(A10356)
94 214 (Design) Mulai 26/06/2012
35 Diploma Perhubungan Awam
(A10355)
93 321 (Journalism and reporting) Mulai 13/08/2012
36 Diploma Seni Pastri
(A11354)
95/96 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 02/10/2012
37 Diploma in Event Management
(A10820)
95/96 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 05/02/2013
38 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA0652)
99 345 (Management and Administration) Mulai 17/02/2014
39 Diploma in Pharmacy
(MQA/FA7935)
96 727 (Pharmacy) 29/04/2015 - 19/05/2016
40 Diploma in Education (TESL)
(MQA/FA2474)
93 145 (Training for teachers with subject specialisation) Mulai 23/02/2016
41 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA2657)
92 143 (Training for preschool teachers) Mulai 01/03/2016
42 Diploma in Information Technology (Networking)
Nama Lama : Diploma in Network Technology
(MQA/FA2842)
92 482 (Computer Use) Mulai 22/07/2016
43 Diploma Teknologi Maklumat
(MQA/FA12516)
91/92 482 (Computer Use) Mulai 25/06/2019
44 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A8130)
121/122 342 (Marketing and Advertising) Mulai 15/07/2009
45 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perniagaan dan Pembangunan Usahawan
(A8131)
123 340 (Business and Administration) Mulai 15/07/2009
46 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) E-Perniagaan
(A7837)
123 340 (Business and Administration) Mulai 16/07/2009
47 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Pentadbiran
(A7836)
120 345 (Management and Administration) Mulai 16/07/2009
48 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A7856)
127/128 344 (Accounting and Taxation) Mulai 16/07/2009
49 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel dan Restoran
(A7823)
120 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 31/07/2009
50 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel dan Konvensyen
(A7824)
127/128 811 (Hotel, restaurant and catering) Mulai 12/08/2009
51 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Multimedia
(A7831)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/10/2009
52 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Reka Grafik
(A7834)
120 213 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/10/2009
53 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A7830)
120 481 (Computer Science) 05/11/2009 - 26/11/2018
54 Bachelor in Tourism Management
(A11500)
120 812 (Travel, tourism and leisure) Mulai 08/04/2013
55 Bachelor of Arts (Honours) in Human Resource Management
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Human Resource Management
(MQA/FA2991)
123 345 (Management and Administration) Mulai 08/03/2016
56 Bachelor of Information Technology (Hons) in Network Technology
(MQA/FA2841)
120 481 (Computer Science) Mulai 30/03/2016
57 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(MQA/FA12517)
121 482 (Computer Use) Mulai 25/06/2019
58 Master of Business Administration
(MQA/FA2843)
45 345 (Management and Administration) Mulai 22/12/2015
 
CetakCetak