Header
 
CetakCetak
* Program yang diwarnakan hijau adalah merupakan program yang diiktiraf oleh badan profesional bidang berkaitan seperti Lembaga Jurutera Malaysia, Majlis Optik Malaysia, Lembaga Jururawat Malaysia dan sebagainya.
 
** Mulai tahun 2007, perakuan akreditasi MQA tidak mempunyai tarikh tamat kecuali kelayakan profesional yang mempunyai tempoh akreditasi 1-5 tahun. Ia bersifat berterusan bermula dari tarikh kelayakan tersebut diakredit tetapi tertakluk kepada audit pematuhan program secara berkala. Sekiranya sesuatu kelayakan dibatalkan akreditasi, maka tarikh pembatalan akreditasi akan dinyatakan. Bagaimanapun, kelayakan yang diakredit semasa era Lembaga Akreditasi Negara (LAN) mempunyai tempoh sah laku akreditasi selama 5 tahun dan turut dikekalkan dalam portal ini sebagai rujukan bagi graduan yang bergraduat dalam tempoh yang tersebut.
 
Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC) (Nama Lama : Kolej Universiti Antarabangsa Cosmopoint)
Alamat : Tingkat G, Tingkat 1-3, Wisma Sachdev 16-2, Jalan Raja Laut
50350
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.No Tel : 03-2603 1500
No Faks : -
E-Mel : vc@klmuc.edu.my
Laman Web : www.klmuc.edu.my
     
BIL NAMA KELAYAKAN PERINGKAT BIL KREDIT BIDANG NEC (National Education Code) TARIKH AKREDITASI** (dd/mm/yyyy)
1 Asasi Sains
(MQA/FA2334)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) 27/03/2014 - 19/06/2018
2 Foundation in Arts
(MQA/FA2335)
Program Asas 50 0011 (Basic programmes and qualifications) Mulai 27/03/2014
3 Diploma Aplikasi Multimedia
(A0233)
Diploma 89 0211 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2001 - 11/01/2006
4 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A0234)
Diploma 92 0211 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2001 - 11/01/2006
5 Diploma Teknologi Maklumat
(A0232)
Diploma 89 0611 (Information technology and information system) 12/01/2001 - 11/01/2006
6 Diploma Aplikasi Multimedia
(A1500)
Diploma 97 0211 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2006 - 11/01/2011
7 Diploma Seni Reka Grafik (Grafik Berkomputer)
(A1497)
Diploma 97 0211 (Audio-visual techniques and media production) 12/01/2006 - 11/01/2011
8 Diploma Teknologi Maklumat
(A1499)
Diploma 97 0611 (Information technology and information system) 12/01/2006 - 11/01/2011
9 Diploma E-Kesetiausahaan
(A1496)
Diploma 97 0416 (Secretarial and office studies) 28/02/2006 - 27/02/2011
10 Diploma E-Perniagaan
(A1498)
Diploma 93 0410 (Business and administration not further defined) 28/02/2006 - 27/02/2011
11 Diploma Teknologi Makmal Perubatan
(A7825)
Diploma 103/104 0914 (Medical diagnostic and treatment technology ) 08/07/2009 - 02/08/2019
12 Diploma Pengurusan Perniagaan
(A8129)
Diploma 93 0414 (Management and administration ) Mulai 15/07/2009
13 Diploma Perakaunan
(A7060)
Diploma 93 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/07/2009 - 10/06/2022
14 Diploma Pengurusan Hotel
(A7822)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 31/07/2009
15 Diploma Jualan dan Pemasaran
(A8128)
Diploma 94/95 0415 (Marketing and advertising ) 15/07/2010 - 08/10/2022
16 Diploma Seni Kulinari
(A8193)
Diploma 90 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 18/08/2010
17 Diploma E-Kesetiausahaan
(A8270)
Diploma 93 0416 (Secretarial and office studies) Mulai 20/08/2010
18 Diploma Aplikasi Multimedia
(A9506)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
19 Diploma Seni Reka Grafik Berkomputer
(A9508)
Diploma 90 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 12/01/2011
20 Diploma Teknologi Maklumat
(A9507)
Diploma 91 0611 (Information technology and information system) 12/01/2011 - 26/11/2018
21 Diploma Pengurusan Pelancongan
(A8541)
Diploma 90 1015 (Travel, tourism and leisure) 17/02/2011 - 10/06/2022
22 Diploma Kejururawatan
(A9115)
Diploma 112 0913 (Nursing, midwifery and medical assistance) 18/02/2011 - 17/02/2016
23 Diploma E-Perniagaan
(A11027)
Diploma 90/91 0410 (Business and administration not further defined) 28/02/2011 - 13/03/2023
24 Diploma Terapi Carakerja
(A8865)
Diploma 107 0915 (Therapy and rehabilitation ) 01/07/2011 - 12/10/2018
25 Diploma Fisioterapi
(A8866)
Diploma 106 0915 (Therapy and rehabilitation ) 15/09/2011 - 03/12/2021
26 Diploma Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik
(A9467)
Diploma 92/93 0712 (Electricity and energy) 30/12/2011 - 30/12/2019
27 Diploma Rekabentuk Dalaman
(A9963)
Diploma 95/96 0731 (Architecture) 06/01/2012 - 03/12/2021
28 Diploma Seni Pastri
(A11354)
Diploma 95/96 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 10/02/2012 - 10/06/2022
29 Diploma Penyiaran dan Filem
(A9511)
Diploma 98/99 0321 (Journalism and reporting ) 12/03/2012 - 03/12/2021
30 Diploma Senibina
(A10258)
Diploma 96/97 0731 (Architecture) 22/03/2012 - 03/12/2021
31 Diploma Periklanan dan Komunikasi Pemasaran
(A9509)
Diploma 96 0415 (Marketing and advertising ) 23/03/2012 - 13/03/2023
32 Diploma Teknologi Telekomunikasi
(A9472)
Diploma 93 0713 (Electronics and automation ) 27/03/2012 - 30/12/2019
33 Diploma Reka Bentuk Produk
(A10354)
Diploma 99/100 0212 (Fashion, interior and industrial design) 11/04/2012 - 03/12/2021
34 Diploma Kewartawanan
(A9510)
Diploma 93 0321 (Journalism and reporting ) 18/04/2012 - 03/12/2021
35 Diploma Seni Reka Fesyen
(A10356)
Diploma 94 0212 (Fashion, interior and industrial design) 26/06/2012 - 03/12/2021
36 Diploma Perhubungan Awam
(A10355)
Diploma 93 0323 (Media and communications) 13/08/2012 - 03/12/2021
37 Diploma in Event Management
(A10820)
Diploma 95/96 1015 (Travel, tourism and leisure) 02/05/2013 - 10/06/2022
38 Diploma Pengurusan Sumber Manusia
(MQA/FA0652)
Diploma 96 0414 (Management and administration ) Mulai 17/02/2014
39 Diploma in Pharmacy
(MQA/FA7935)
Diploma 96 0916 (Pharmacy) 29/04/2015 - 19/05/2016
40 Diploma in Education (TESL)
(MQA/FA2474)
Diploma 93 0114 (Educator training with subject specialisation ) 23/02/2016 - 10/06/2022
41 Diploma in Early Childhood Education
(MQA/FA2657)
Diploma 92 0112 (Training for pre-school teachers) Mulai 01/03/2016
42 Diploma in Information Technology (Networking)
Nama Lama : Diploma in Network Technology
(MQA/FA2842)
Diploma 92 0611 (Information technology and information system) 22/07/2016 - 18/03/2023
43 Diploma Teknologi Maklumat
(MQA/FA12516)
Diploma 91/92 0611 (Information technology and information system) 25/06/2019 - 10/06/2022
44 Diploma in Hajj and Umrah Management
(MQA/FA13905)
Diploma 92 0414 (Management and administration ) Mulai 21/10/2022
45 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pemasaran
(A8130)
Sarjana Muda 121/122 0415 (Marketing and advertising ) 15/07/2009 - 03/10/2022
46 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perniagaan dan Pembangunan Usahawan
(A8131)
Sarjana Muda 123 0410 (Business and administration not further defined) Mulai 15/07/2009
47 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) E-Perniagaan
(A7837)
Sarjana Muda 124 0414 (Management and administration ) Mulai 16/07/2009
48 Bachelor of Business Management (Honours)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Pengurusan Pentadbiran
(A7836)
Sarjana Muda 120 0414 (Management and administration ) Mulai 16/07/2009
49 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan
(A7856)
Sarjana Muda 127/128 0411 (Accounting, auditing and taxation) 16/07/2009 - 10/06/2022
50 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel dan Restoran
(A7823)
Sarjana Muda 120 1013 (Hotel, restaurants and catering ) Mulai 31/07/2009
51 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Multimedia
(A7831)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/10/2009
52 Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Seni Reka Grafik
(A7834)
Sarjana Muda 120 0211 (Audio-visual techniques and media production) Mulai 20/10/2009
53 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(A7830)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 05/11/2009 - 26/11/2018
54 Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Pengurusan Hotel dan Konvensyen
(A7824)
Sarjana Muda 127/128 1013 (Hotel, restaurants and catering ) 08/12/2009 - 12/06/2022
55 Bachelor in Tourism Management
(A11500)
Sarjana Muda 120 1015 (Travel, tourism and leisure) 04/08/2013 - 10/06/2022
56 Bachelor of Arts (Honours) in Human Resource Management
Nama Lama : Bachelor of Arts (Hons) in Human Resource Management
(MQA/FA2991)
Sarjana Muda 123 0414 (Management and administration ) Mulai 08/03/2016
57 Bachelor of Information Technology (Hons) in Network Technology
(MQA/FA2841)
Sarjana Muda 120 0611 (Information technology and information system) 30/03/2016 - 13/03/2023
58 Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian)
Nama Lama : Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Teknologi Maklumat
(MQA/FA12517)
Sarjana Muda 121 0611 (Information technology and information system) Mulai 25/06/2019
59 Master of Business Administration
(MQA/FA2843)
Sarjana 43 0414 (Management and administration ) Mulai 22/12/2015
60 Master of Business Administration
(MQA/FA14345)
Sarjana 43 0414 (Management and administration ) Mulai 07/04/2023
 
CetakCetak